Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Karty podstawowe

dr Karolina Kocemba

Pracownik naukowo-dydaktyczny

Zdjęcie użytkownika dr Karolina Kocemba
Kontakt: 

pokój 2.11, budynek D, ​ul. Uniwersytecka 7-10

Email:
karolina.kocemba [at] uwr.edu.pl
Działalność naukowa: 

Badaczka w Centrum Edukacji Prawniczej i Teorii Społecznej (www.clest.eu).
Absolwentka prawa i administracji na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz socjologii prawa w International Institute for the Sociology of Law, Oñati (Hiszpania).
Współzałożycielka Koła Naukowego Praw Człowieka działającego przy WPAiE UWr.

 

Zainteresowania:

 • socjologia prawa
 • edukacja prawnicza
 • prawa człowieka
 • feministyczna teoria prawa 
 • socjologia przestrzeni

 

Stypendia i udział w grantach:

 • Max Weber Fellowship - European University Institute, Florence 2022/2023
 • wykonawca w projekcie Prawniczy autorytet epistemiczny w Polsce. Dynamika i rozwój w latach 1986-2020 (Narodowe Centrum Nauki, grant OPUS 2020/37/B/HS5/03709, kierownik: prof. A. Czarnota)
 • stypendium NAWA Prom - Erasmus University Rotterdam - Erasmus School of Law
 • stypendium NAWA Prom - Research Stay, University of New South Wales, Sydney
 • stypendystka w projekcie Ukryty program w edukacji prawniczej. Analiza teoretyczo-społeczna 2016-2019 (Narodowe Centrum Nauki, grant OPUS 2015/19/B/HS5/03046, kierownik prof. A. Czarnota)
 • stypendium Rektora dla najlepszych studentów 2016 

 

Organizacja i udział w konferencjach:  

 • Lisbon Global Meeting, LSA2022, udział w roundtable discussion "Legal Epistemic Authority - Dynamics and Development in Times of Populism", Lizbona, 13-16 lipca 2022 r.
 • 2022 ICON•S Annual Conference "Global Problems and Prospects in Public Law," wygłoszenie referatu Right-Wing Legal Mobilization in Central and Eastern Europe. Example of Poland, Uniwersytet Wrocławski, 4-6 lipca 2022 r.
 • Populism and the crisis of legal and political knowledge, wygłoszenie referatu: Constitutional Authority and Women's Rights in CEE, International Institute for the Sociology of Law, Oñati, 19 - 20 maja 2022 r.
 • Nowe konstytucjonalizmy. Kryzys rządów prawa jako kryzys wiedzy prawniczej, wygłoszenie referatu: Jak przeprowadzać wywiady z autorytetem?, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław 25 kwietnia 2022 r.
 • Kryzys autorytetu - o potrzebie autorytetu w prawie i w społeczeństwie, wygłoszenie referatu: Autorytet w przestrzeniach edukacji prawniczej, Uniwersytet Szczeciński 20 października 2021 r.
 • The Dust of Time? Towards a 21st Century Constitutionalism, wygłoszenie referatu: Right-Wing Constitutionalism and Human Rights in Poland, Florencja, EUI Institute, 7-8 października 2021 r.
 • CEE FORUM: Political Imagination and Utopian Energies in Central and Eastern Europe, wygłoszenie referatu: Right-Wing Constitutionalism and Women's Rights in Poland, Praga, 16-17 września 2021 r.
 • Socio-Legal Studies Association Conference 2021, wygłoszenie referatu: Interactions in Spaces of Legal Education in Poland. Presentation of Research Results, Cardiff University (online), 30 marca - 1 kwietnia 2021 r.
 • Ogólnopolska konferencja „O kształceniu prawników – diagnoza i wyzwania”, wygłoszenie referatu: Ukryty program w edukacji prawniczej. Prezentacja wyników badań dotyczących dydaktyki w akademickiej edukacji prawniczej, Szczecin (MS Teams), 27 stycznia 2021 r.
 • Argumentation 2019, wygłoszenie referatu: Interactions in the Spaces of Law Faculty in Central Europe, Brno 18 października 2019 r.
 • Z zagadnień teorii i filozofii prawa: polityczność nauki i praktyki prawniczej, wygłoszenie referatu: Konflikt wartości a konstytucjonalizm, Karpacz 22-25 września 2019 r.
 • Przeprowadzenie seminarium „Legal Education in Central and Eastern Europe. Spaces and Interactions” Faculty of Law, Univeristy of New South Wales in Sydney, 21 sierpnia 2019 r.
 • 29th World Congress of the International Association for Philosophy of Law and Social Philosophy “Dignity, Democracy, Diversity”, wygłoszenie referatu: Spaces and Interactions in Legal Education. A Pragmatic View, Lucerna, Szwajcaria, 7-12 lipca 2019 r.
 • 1st International CLEST Workshop: Constitution, Democracy, Education. Wygłoszenie referatu: Spaces of Legal Education. Udział w dyskusji o książce Rafała Mańko, “W stronę krytycznej filozofii orzekania: Polityczność, etyka, legitymizacja”, Wrocław 24-25 maja 2019 r.
 • Ogólnopolska konferencja Przestrzenny wymiar prawa, wygłoszenie referatu pt. Socjalizacja w przestrzeni edukacji prawniczej, Kraków, 11 marca 2019 r.
 • Ogólnopolska konferencja Prawa człowieka i granice ich prawnej ochrony, wygłoszenie referatu pt. Counterpublics of Polish Constitutionalism on the Example of Women's Rights, Wrocław, 5 marca 2019 r.
 • International Conference Law and Citizenship Beyond the State, wygłoszenie referatu pt. Human Rights in the Populism Times, ISCTE-IUL Lizbona 10-13.09.2018 r.
 • Workshop: Social Ontology of Law in Legal Education, wygłoszenie referatu pt. Polish Legal Education in Frames, International Institute for the Sociology of Law Oñati, 19-20.07.2018 r.
 • Workshop: New constitutionalism? New forms of democracyThe International Institute for the Sociology of Law Oñati, 12-13.07.2018 r.
 • 5th International Workshop on Law and Ideology "Central and Eastern European Constitutional Liberal Democracy in Crisis", organizacja i wygłoszenie referatu pt. Human Rights in the Times of Populism. The Case of Poland, Wilno, 24-25.05.2018 r.
 • II ogólnopolska studencko-doktorancka konferencja naukowa Koła Naukowego Praw Człowieka "Multicentryczność systemu prawa", organizacja i wygłoszenie referatu pt. Społeczeństwo sieci. Ewolucja praw człowieka, Wrocław, 18.05.2018 r.
 • 10th Central and Eastern European Forum of Young Legal, Political and Social Theorists "Constitutional Identity and Social Memories in Central and Eastern Europe" organizacja i wygłoszenie referatu pt. Gender and Constitution. The Case of Poland, Timisoara, 3-4.05.2018 r.
 • Organizacja i uczestnictwo w seminarium eksperckim pt. "Ukryte oblicza przemocy", w ramach wrocławskiej kampanii przeciw przemocy "Biała Wstążka". Wrocław, 7 grudnia 2017 r.
 • Organizacja i uczestnictwo w seminarium eksperckim pt. "Uwarunkowania i przeciwdziałanie przemocy", w ramach wrocławskiej kampanii przeciw przemocy "Biała Wstążka". Wrocław, 8 grudnia 2017 r.
 • XXVII World Congress of the International Association for the Philosophy of Law and Social Philosophy (IVR) “Peace based on Human Rights”, wygłoszenie referatu pt. Strategies and Hierarchy in Legal Education in Poland, Lisboa, 17-21.07.2017 r.
 • 2017 International Meeting on Law and Society "Walls, Borders, and Bridges: Law and Society in an Inter-Connected World", wygłoszenie referatu pt. The Growing Divide Between Students and Institutions in Legal Education, Mexico City, 21.06.2017 r.
 • 4th International Workshop on Law and Ideology "Adjudication and the Political", organizacja i wygłoszenie referatu pt. (A)politicization of Legal Education in Poland?, Timisoara, 25-26.05.2017 r.
 • 9th Central and Eastern European Forum of Young Legal, Political and Social Theorists "Democracy, Academia and the Political", organizacja i wygłoszenie referatu pt. Socialization of Law Students and its Meaning for a Democratic Society, Wrocław, 27-28.04.2017 r.
 • XXIII Zjazd Katedr Teorii i Filozofii Prawa "Prawo-Polityka-Sfera publiczna", pomoc w organizacji i wygłoszenie referatu pt. Operatywność systemu przeciwdziałania przemocy wobec kobiet, Wrocław, 18-21.09.2016 r.
 • XVI Ogólnopolski Zjazd Socjologiczny "Solidarność w czasach nieufności", udział, Gdańsk, 14-17.09.2016 r.
 • 3rd International Workshop on Law and Ideology, współorganizacja, Tbilisi (Gruzja), 23-24.05.2016 r.
 • Ogólnopolska studencko-doktorancka konferencja naukowa "Multicentryczność systemu prawa", wygłoszenie referatu pt. Multicentryczność systemu przeciwdziałania przemocy wobec kobiet, Wrocław, 11.05.2016 r.
 • 8th Central and Eastern European Forum of Young Legal, Political and Social Theorists, udział, Budapest, 22-25.04.2016 r.
 • Ogólnopolska konferencja naukowa "Kobiety w prawie", organizacja oraz wygłoszenie referatu pt. Operatywność systemu przeciwdziałania przemocy wobec kobiet, Wrocław, 16.03.2016 r.
 • Ogólnopolska konferencja naukowa "Ustroje współczesnych państw europejskich i latynoamerykańskich", wygłoszenie referatu: Wieloetniczność i nadzór. Konstytucja Bośni i Hercegowiny, Wrocław, 11.12.2015 r.
 • Ogólnopolska konferencja naukowa "Operatywność praw człowieka. Polityczna iluzja czy moralna konieczność?", organizacja oraz wygłoszenie referatu pt. Efektywność systemu przeciwdziałania przemocy wobec kobiet, Wrocław, 3-4.12.2015 r.
 • International Workshop on “Law and Ideology”, pomoc w organizacji, Wrocław, 29.05.2014 r.
 • Konferencja "Prawo i Literatura", pomoc w organizacji, Wrocław, 25.05.2013 r.