Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Karty podstawowe

dr Konrad Lipiński

Pracownik naukowo-dydaktyczny

Kontakt: 

pokój 202a, budynek A, ul. Uniwersytecka 22/26

Telefon:
+48 71 375 2994
Email:
konrad.lipinski [at] uwr.edu.pl
Konsultacje: 

poniedziałki / Mondays 15:00-17:00
oprócz / except 16.03
konsultacje dla studentów studiów zaocznych:
29.02, 11:15-13:15
14.03, 16:00-17:00
28.03, 13:15-15:15
 

Działalność naukowa: 

Doktor nauk prawnych, w czerwcu 2018 roku obronił z wyróżnieniem rozprawę doktorską przygotowaną pod kierunkiem prof. dr hab. Jacka Giezka o tytule Wzorce osobowe w prawie karnym. Adiunkt w Katedrze Prawa Karnego Materialnego, adwokat prowadzący kancelarię adwokacką we Wrocławiu. Redaktor tematyczny kwartalnika Probacja wydawanego przez Ministerstwo Sprawiedliwości.
Zainteresowania naukowe: zagadnienia nauki o przestępstwie, w szczególności dogmatycznej struktury przestępstwa oraz form popełnienia czynu zabronionego, obiektywne i subiektywne przypisanie odpowiedzialności karnej.

Ph. D., assistant professor at the Department of Criminal Law, attorney at law. In June 2018, he graduated with honours from the doctoral studies, defending a thesis written under the supervision of prof. dr hab. Jacek Giezek, entitled Wzorce osobowe w prawie karnym (Personified models in criminal law). Theme editor of Probacja (Probation) quarterly, issued by Ministry of Justice.
His research focuses on the structure of criminal offence, liability of parties to a crime, as well as objective and subjective attribution of criminal liability.