Jesteś tutaj

Karty podstawowe

dr hab. Anna Muszyńska prof. nadzw. UWr

Pracownik naukowo-dydaktyczny

Kontakt: 

pokój 205, budynek A, ul. Uniwersytecka 22/26

Telefon:
+48 71 375 2356
Email:
anna [dot] muszynska [at] uwr [dot] edu [dot] pl
Konsultacje: 

 

Konsultacje w sem. letnim w roku akademickim 2018/2019 odbywają się: 

środa - godz. 11.15 - 13.15 

Nadto:
23.02.2019 godz. 17.45-18.45
31.03.2019 godz. 14.45-15.45
18.05.2019 godz. 14.15-15.15
1.06.2019 godz. 16.00-17.00

W sprawach pilnych proszę o kontakt mailowy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Działalność naukowa: 

 

Dr hab. Anna Muszyńska – profesor nadzwyczajny UWr w Katedrze Prawa Karnego Materialnego.

 

Główne kierunki badań naukowych:

1) kompensacyjne instytucje prawa karnego i związana z ich funkcjonowaniem ochrona prawnych interesów pokrzywdzonego przestępstwem,

2) prawnokarna i kryminologiczna problematyka narkomanii,

3) środki zabezpieczające o charakterze leczniczym.

 

W 2008 r. - uczestnictwo w pracach Komisji Kodyfikacyjnej przy Ministerstwie Sprawiedliwości opracowującej przepisy ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z 2005 r.

Udział w charakterze eksperta w konferencji Ministra Sprawiedliwości nt. Nowe regulacje prawne w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii w dążeniu do realizacji celów polityki karnej i zdrowotnej, 29 listopada 2011 r., Warszawa.

16 listopada 2009 r. nagroda Rektora UWr za osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i organizacyjne.