Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Karty podstawowe

dr hab. Anna Muszyńska prof. UWr

Pracownik naukowo-dydaktyczny

Kontakt: 

pokój 205, budynek A, ul. Uniwersytecka 22/26

Telefon:
+48 71 375 2356
Email:
anna.muszynska [at] uwr.edu.pl
Konsultacje: 

Konsultacje w semestrze letnim roku akademickiego 2022/2023 odbywają się w czwartki stacjonarnie godz. 14.15 - 15.15 oraz piątki o godz. 12.00 - 13.00 w formie zdalnej przez aplikację MSTeams (proszę o wcześniejsze uzgodnienie drogą mailową szczegółów połączenia w aplikacji).
Konsultacje dla studentów niestacjonarnych:
11.03.2023 godz. 8.45-9.45
1.04.2023 godz. 11.15-12.15
15.04.2023 godz. 14.45-15.45
13.05.2023 godz. 11.00-12.00
10.06.2023 godz. 14.45-15.45
również w formie zdalnej przez aplikację MSTeams (proszę o wcześniejsze uzgodnienie drogą mailową szczegółów połączenia w aplikacji).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Działalność naukowa: 

 

Dr hab. Anna Muszyńska – profesor UWr w Katedrze Prawa Karnego Materialnego.

 

Główne kierunki badań naukowych:

1) kompensacyjne instytucje prawa karnego i związana z ich funkcjonowaniem ochrona prawnych interesów pokrzywdzonego przestępstwem,

2) prawnokarna i kryminologiczna problematyka narkomanii,

3) środki zabezpieczające o charakterze leczniczym.

 

W 2008 r. - uczestnictwo w pracach Komisji Kodyfikacyjnej przy Ministerstwie Sprawiedliwości opracowującej przepisy ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z 2005 r.

Udział w charakterze eksperta w konferencji Ministra Sprawiedliwości nt. Nowe regulacje prawne w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii w dążeniu do realizacji celów polityki karnej i zdrowotnej, 29 listopada 2011 r., Warszawa.

16 listopada 2009 r. nagroda Rektora UWr za osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i organizacyjne.