Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Karty podstawowe

dr hab. Anna Muszyńska prof. UWr

Pracownik naukowo-dydaktyczny

Kontakt: 

pokój 205, budynek A, ul. Uniwersytecka 22/26

Telefon:
+48 71 375 2356
Email:
anna.muszynska [at] uwr.edu.pl
Konsultacje: 

Konsultacje w semestrze letnim roku akademickiego 2023/2024 odbywają się we wtorki stacjonarnie godz. 16.00- 17.00 oraz czwartki o godz. 16.45-17.45 w formie zdalnej przez aplikację MSTeams (proszę o wcześniejsze uzgodnienie drogą mailową szczegółów połączenia w aplikacji).
Konsultacje dla studentów niestacjonarnych:
w formie zdalnej przez aplikację MSTeams (proszę o wcześniejsze uzgodnienie drogą mailową szczegółów połączenia w aplikacji).
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Działalność naukowa: 

 

Dr hab. prof. UWr Anna Muszyńska, Katedra Prawa Karnego Materialnego

 

Główne kierunki badań naukowych:

1) kompensacyjne instytucje prawa karnego i związana z ich funkcjonowaniem ochrona prawnych interesów pokrzywdzonego przestępstwem,

2) prawnokarna i kryminologiczna problematyka narkomanii,

3) środki zabezpieczające o charakterze leczniczym.

 

W 2008 r. - uczestnictwo w pracach Komisji Kodyfikacyjnej przy Ministerstwie Sprawiedliwości opracowującej przepisy ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z 2005 r.

16 listopada 2009 r. nagroda Rektora UWr za osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i organizacyjne.

Udział w charakterze eksperta w konferencji Ministra Sprawiedliwości nt. Nowe regulacje prawne w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii w dążeniu do realizacji celów polityki karnej i zdrowotnej, 29 listopada 2011 r., Warszawa.