Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Karty podstawowe

dr hab. Anna Muszyńska prof. UWr

Pracownik naukowo-dydaktyczny

Kontakt: 

pokój 205, budynek A, ul. Uniwersytecka 22/26

Telefon:
+48 71 375 2356
Email:
anna.muszynska [at] uwr.edu.pl
Konsultacje: 

 

Konsultacje w sem. zimowym w roku akademickim 2019/2020 odbywają się: 

czwartek - godz. 13.00 - 15.00 

W sprawach pilnych proszę o kontakt mailowy.

Konsultacje dla studentów studiów niestacjonarnych: 
12.10.2019 godz. 10.30-11.30
26.10.2019 godz. 10.30-11.30
24.11.2019 godz. 10.30-11.30
12.01.2020 godz. 16.00-17.00

W tygodniu 10-14.02.2020 r. konsultacje odbędą się w środę 12.02.2020 r. o godz. 15.00-17.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Działalność naukowa: 

 

Dr hab. Anna Muszyńska – profesor nadzwyczajny UWr w Katedrze Prawa Karnego Materialnego.

 

Główne kierunki badań naukowych:

1) kompensacyjne instytucje prawa karnego i związana z ich funkcjonowaniem ochrona prawnych interesów pokrzywdzonego przestępstwem,

2) prawnokarna i kryminologiczna problematyka narkomanii,

3) środki zabezpieczające o charakterze leczniczym.

 

W 2008 r. - uczestnictwo w pracach Komisji Kodyfikacyjnej przy Ministerstwie Sprawiedliwości opracowującej przepisy ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z 2005 r.

Udział w charakterze eksperta w konferencji Ministra Sprawiedliwości nt. Nowe regulacje prawne w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii w dążeniu do realizacji celów polityki karnej i zdrowotnej, 29 listopada 2011 r., Warszawa.

16 listopada 2009 r. nagroda Rektora UWr za osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i organizacyjne.