dr Magdalena Homa

Pracownik naukowo-dydaktyczny

Kontakt: 
Telefon:
+48 71 375 23 79
Email:
magdalena [dot] homa [at] uwr [dot] edu [dot] pl
Konsultacje: 

W dniu poprzedzającym konsultacje proszę zawsze sprawdzić na www.prawo.uni.wroc.pl czy wyznaczone godziny lub miejsce konsultacji nie uległy zmianie.

 

URLOP

 

 

 

 

Zdjęcie użytkownika dr Magdalena Homa
Działalność naukowa: 

Stopnie i tytuły naukowe:

Studia magisterkie na kierunku: Matematyka stosowana na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego.

Studia doktoranckie w Katedrze Statystyki Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

Doktor nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii (zastosowania matematyki w ekonomii) po publicznej obronie rozprawy doktorskiej na temat: Zastosowanie metod statystycznych do analizy polis wieloopcyjnych.

Stanowisko:

Adiunkt na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii w Instytucie Nauk Ekonomicznych.

 

Zainteresowania naukowe:

Badania naukowe skupiają się wokół nastepujących tematów:

  1. Matematyka i statystyka ubezpieczeniowa (akuariat)
  2. Ekonometria finansowa
  3. Matematyka finansowa

Tematyka publikacji utrzymuje się przede wszystkim w dwóch zasadniczych obszarach badawczych wymagających łączenia podejścia finansowego i aktuarialnego. Pierwszy zasadniczy nurt obejmuje problematykę analizy przepływów pieniężnych, prawidłową wycenę i kalkulacje z uwzględnieniem dodatkowego ryzyka finansowego w ubezpieczeniach na życie z funduszem kapitałowym oraz produktach strukturyzowanych. Drugi nurt badawczy dotyczy problematyki opcji dodatkowych w ubezpieczeniach na życie i ich wpływu m.in na wartość aktuarialną płatności, składkę, rezerwy, proces ryzyka czy ruinę ubepzieczyciela.

Udział w radach naukowych i redakcjach czasopism:

Wroclaw Review of Law, Administration and Economic - członek komitetu redakcyjnego (statystyk)

Granty / Projekty badawcze:

Grant promotorski KBN 2004-2005 Nr 1 H02B 009 26 Zastosowanie metod statystycznych do analizy polis wieloopcyjnych ubezpieczeń na życie.

 

Prowadzone przedmioty dydaktyczne:

studia I-go stopnia

   Statystyka w biznesie (SwB)

   Ekonometria*

   Wprowadzenie do ekonometrii (WdE)

   Technologie informacyjne (TI)

   Seminarium dyplomowe

studia II-go stopnia

   Statystyczna analiza danych ekonmicznych (SADE)

   Ekonometria i prognozowanie procesów ekonomicznych (EiPPE)

   Ekonomia menadżerska (EM)

   Rynek ubezpieczeń (RU)

   Analiza Aktuarialna (AA)

   Ryzyko w biznesie (RwB)

   Seminarium magisterskie

 

 

 

 

Publikacje: 

Prace naukowe opublikowane i przyjęte do druku (za ostatnie trzy lata):

Cena a ryzyko w wieloopcyjnych ubezpieczeniach na życie. Finanse w niestabilnym otoczeniu – dylematy i wyzwania, Studia Ekonomiczne 109, Uniwersytet Ekonomiczny Katowice 2012

Kalkulacja składki w inwestycyjnych ubezpieczeniach na życie. Ubezpieczenia wobec wyzwań XXI wieku, PN UE nr 228, Wrocław 2012

Rozkład wypłaty w ubezpieczeniu na życie z funduszem kapitałowym a ryzyko finansowe, Prace Naukowe UE nr PN 312 Zagadnienia aktuarialne  - teoria i praktyka, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2013

Rozdział 10  Rynek ubezpieczeń w Rynki finansowe. Organizacja, instytucje, uczestnicy, red. U.Banaszak-Soroka, Wydawnictwo C.H.Beck Warszawa 2014,

Wartość ubezpieczenia na życie z funduszem inwestycyjnym, w: Ubezpieczenia wobec ryzyka długowieczności, red. J. Lisowski, K. Łyskawa, Wyd. UEP, Poznań 2014,

Propozycja modyfikacji składki netto w ubezpieczeniach na życie z funduszem kapitałowym uwzględniająca dodatkowe ryzyko finansowe, Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych Quantitive Methods in Economics Vol.15 No. 3, Warszawa 2014,

Wpływ strategii inwestycyjnej ubezpieczonego na rozkład wartości portfela ubezpieczeniowego w UFK, PN nr 375 Inwestycje finansowe i ubezpieczenia – tendencje światowe a rynek polski, Wrocław 2014,

Mathematical reserves in insurance with equity fund versus a real value of a reference portfolio, PN Financial Investments and Insurance – Global Trends and the Polish Market  (in print)