Jesteś tutaj

Karty podstawowe

dr Magdalena Homa

Kontakt: 

pokój 211a,

budynek A, ul. Uniwersytecka 22/26

Telefon:
+48 71 375 23 79
Email:
magdalena [dot] homa [at] uwr [dot] edu [dot] pl
Konsultacje: 

 
Konsultacje w semestrze zimowym roku akademickiego 2018/2019 odbywać się będą odmienie w tygodniach parzystych i nieparzystych:
tygodnie parzyste: środa od godz. 9:30 (począwszy od pierwszego tygodnia tj. 03.10.2018),
tygodnie nieparzyste:  czwartek od godz.14:45 (począwszy od drugiego tygodnia tj. 11.10.2018).
W tygodniu 14.01-18.01.2019 konsultacje odbędą się w środę godz. 13:00 -15:00.
W tygodniu 21.01-25.01.2019 konsultacje odbędą się w środę godz. 10:00 -12:00.

Ostatnie konsultacje w semestrze w dniu 30.01.2019 godz. 9:00 - 11:00 

W dniach 01.02.2019-10.02.2019 URLOP
Konsultacje w sesji: 11.02.2019 godz. 10:00 i 18.02.2019 godz. 10:30

Najbliższe konsultacje 9oglądanie prac egzaminacyjnych) środa 27.02.2019 godz. 11:15-13:15

 
Działalność naukowa: 

Stopnie i tytuły naukowe:

Studia magisterkie na kierunku: Matematyka stosowana na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego.

Studia doktoranckie w Katedrze Statystyki Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

Doktor nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii (zastosowania matematyki w ekonomii) po publicznej obronie rozprawy doktorskiej na temat: Zastosowanie metod statystycznych do analizy polis wieloopcyjnych.

Stanowisko:

Adiunkt na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii w Instytucie Nauk Ekonomicznych.

 

Zainteresowania naukowe:

Badania naukowe skupiają się wokół nastepujących tematów:

  1. Matematyka i statystyka ubezpieczeniowa (akuariat)
  2. Ekonometria finansowa
  3. Matematyka finansowa

Tematyka publikacji utrzymuje się przede wszystkim w dwóch zasadniczych obszarach badawczych wymagających łączenia podejścia finansowego i aktuarialnego. Pierwszy zasadniczy nurt obejmuje problematykę analizy przepływów pieniężnych, prawidłową wycenę i kalkulacje z uwzględnieniem dodatkowego ryzyka finansowego w ubezpieczeniach na życie z funduszem kapitałowym oraz produktach strukturyzowanych. Drugi nurt badawczy dotyczy problematyki opcji dodatkowych w ubezpieczeniach na życie i ich wpływu m.in na wartość aktuarialną płatności, składkę, rezerwy, proces ryzyka czy ruinę ubepzieczyciela.

Udział w radach naukowych i redakcjach czasopism:

Wroclaw Review of Law, Administration and Economic - członek komitetu redakcyjnego (statystyk)

Granty / Projekty badawcze:

Grant promotorski KBN 2004-2005 Nr 1 H02B 009 26 Zastosowanie metod statystycznych do analizy polis wieloopcyjnych ubezpieczeń na życie.

 

Prowadzone przedmioty dydaktyczne:

studia I-go stopnia

   Statystyka w biznesie (SwB)

   Ekonometria*

   Wprowadzenie do ekonometrii (WdE)

   Technologie informacyjne (TI)

   Seminarium dyplomowe

studia II-go stopnia

   Statystyczna analiza danych ekonmicznych (SADE)

   Ekonometria i prognozowanie procesów ekonomicznych (EiPPE)

   Ekonomia menadżerska (EM)

   Rynek ubezpieczeń (RU)

   Analiza Aktuarialna (AA)

   Ryzyko w biznesie (RwB)

   Seminarium magisterskie