Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Karty podstawowe

dr Magdalena Homa

Kontakt: 

pokój 211 BUDYNEK C,

 

Telefon:
+48 71 375 23 79
Email:
magdalena.homa [at] uwr.edu.pl
Konsultacje: 

W semestrze letnim roku akademickiego 2021/22 konsultacje odbywać się będą na Teams (proszę łączyć się poprzez kanał danego zespołu) w terminach:

  • październik: czwartek 11:15-12:15 oraz piątek 11:15-12:15 (zdalnie)
  • listopad + 1 tydzień grudnia: piątek 11:15-13:15 (zdalnie)
  • grudzień: środa 9:30-11:30 (stacjonarnie lub zdalnie w zależności od trybu zajęć)
  • styczeń: 14.01.2022 godz. 8:00 (zdalnie), 19.01. środa godz. 9:30-11:30 (zdalnie), 26.01środa godz. 9:30-11:30 (stacjonarnie)

Urlop: 20.12 - 05.01.2022
 

W związku z decyzją o pracy zdalnej w sprawach pilnych proszę kontakt mailowy.

Działalność naukowa: 

Stopnie i tytuły naukowe:

Studia magisterkie na kierunku: Matematyka stosowana na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego.

Studia doktoranckie w Katedrze Statystyki Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

Doktor nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii (zastosowania matematyki w ekonomii) po publicznej obronie rozprawy doktorskiej na temat: Zastosowanie metod statystycznych do analizy polis wieloopcyjnych.

Stanowisko:

Adiunkt na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii w Instytucie Nauk Ekonomicznych.

 

Zainteresowania naukowe:

Badania naukowe skupiają się wokół nastepujących tematów:

  1. Matematyka i statystyka ubezpieczeniowa (akuariat)
  2. Ekonometria finansowa
  3. Matematyka finansowa

Tematyka publikacji utrzymuje się przede wszystkim w dwóch zasadniczych obszarach badawczych wymagających łączenia podejścia finansowego i aktuarialnego. Pierwszy zasadniczy nurt obejmuje problematykę analizy przepływów pieniężnych, prawidłową wycenę i kalkulacje z uwzględnieniem dodatkowego ryzyka finansowego w ubezpieczeniach na życie z funduszem kapitałowym oraz produktach strukturyzowanych. Drugi nurt badawczy dotyczy problematyki opcji dodatkowych w ubezpieczeniach na życie i ich wpływu m.in na wartość aktuarialną płatności, składkę, rezerwy, proces ryzyka czy ruinę ubepzieczyciela.

Udział w radach naukowych i redakcjach czasopism:

Wroclaw Review of Law, Administration and Economic - członek komitetu redakcyjnego (statystyk)

Granty / Projekty badawcze:

Grant promotorski KBN 2004-2005 Nr 1 H02B 009 26 Zastosowanie metod statystycznych do analizy polis wieloopcyjnych ubezpieczeń na życie.

 

Prowadzone przedmioty dydaktyczne:

studia I-go stopnia

   Statystyka w biznesie (SwB)

   Ekonometria*

   Wprowadzenie do ekonometrii (WdE)

   Technologie informacyjne (TI)

   Seminarium dyplomowe

studia II-go stopnia

   Statystyczna analiza danych ekonmicznych (SADE)

   Ekonometria i prognozowanie procesów ekonomicznych (EiPPE)

   Ekonomia menadżerska (EM)

   Rynek ubezpieczeń (RU)

   Analiza Aktuarialna (AA)

   Ryzyko w biznesie (RwB)

   Seminarium magisterskie