dr Andrzej Jabłoński

Pracownik naukowo-dydaktyczny

Kontakt: 
Telefon:
71 3752 337
Email:
andrzej [dot] jablonski2 [at] uwr [dot] edu [dot] pl
Konsultacje: 

poniedziałek 11.15-13.15

Zdjęcie użytkownika dr Andrzej Jabłoński
Publikacje: 

Najważniejsze publikacje:

Stosunek pracy pracowników samorządowych, Warszawa 2012

Kodeks postępowania cywilnego. Postępowanie odrębne w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Komentarz, red. K. Antonów, A. Jabłoński, Warszawa 2014 

Kodeks pracy. Komentarz, Gdańsk 2016