Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Karty podstawowe

dr Radosław Strugała

Kontakt: 

pokój 115, budynek A, ul. Uniwersytecka 22/26

 

 

Telefon:
71 3752 336
Email:
radoslaw.strugala [at] uwr.edu.pl
Konsultacje: 

Czwartki godz. 11.00- 13.00
(MS TEAMS)

Działalność naukowa: 

Zainteresowania badawcze - część ogólna prawa cywilnego, prawo zobowiązań ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedzialności odszkodowawczej (deliktowej i kontraktowej), rekodyfikacja oraz europeizacja prawa prywatnego.

Radosław Strugała był stypendystą Max Planck Institut w Hamburgu (2013 r.) oraz włoskiego Uniwersytetu w Bergamo (program stypendialny „STaRs – Supporting Talented Researchers”, 2017 r.), uczestnikiem, a następnie wykładowcą międzynarodowego programu „PEPP” – the Programme in European Private Law for Postgraduates.

Prowadzi (jako kierownik projektu) badania w projekcie „Prywatnoprawne środki zapobiegania naruszeniom RODO. Odpowiedzialność odszkodowawcza i nie tylko”  (projekt finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu „Doskonała Nauka”).

Uczestniczy również (jako wykonawca) w projekcie „Sprawiedliwość prawa deliktów w XXI w. Funkcje odpowiedzialności deliktowej w świecie nowych technologii” (projekt badawczy finansowany przez Narodowe Centrum Nauki).  
 
Kilkukrotnie realizował projekty badawcze uzyskując "granty wewnetrzne" finansowane w ramach dotacji celowej MNiSW na działalność służącą rozwojowi młodych naukowców.

Jest członkiem Kolegium Redakcyjnego czasopisma "Wroclaw Review of Law, Administration & Economics".

W latach 2010 – 2013 odbywał aplikację radcowską przy OIRP we Wrocławiu

Od 2013 do 2015 r., jako członek Zespołu Problemowego Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego działającej przy Ministrze Sprawiedliwości, uczestniczył w pracach legislacyjnych. Jest współautorem uzasadnienia do projektu będącego rezultatem tych prac.