dr Tomasz Dolata

Pracownik naukowo-dydaktyczny

Kontakt: 
Telefon:
+48 71 3752662
Email:
tomasz [dot] dolata [at] uwr [dot] edu [dot] pl
Konsultacje: 

Konsultacje w semestrze letnim: czwartek 13.15.-15.15.

oraz

19.03. - 10.30.-11.30;

2.04. - 16-17;

14.05. - 14.45-15.45;

20.05. - 10.30.-11.30;

10.06. - 13-14.

 

 

 

 

 

 

Zdjęcie użytkownika dr Tomasz Dolata
Działalność naukowa: 

Adiunkt w Instytucie Historii Państwa i Prawa. Stacjonarne studia prawnicze na Uniwersytecie Wrocławskim odbył w latach 1994 - 1999, doktor nauk prawnych – 2007 r. Aplikację prokuratorską ukończył w 2003 r., aplikację kuratorską – w 2005 r. Od 2006 r. kurator zawodowy w SR w Wałbrzychu. Członek OIRP Wałbrzych.

Członek The European Society for History of Law.

Zainteresowania badawcze: historia prawa, w szczególności prawa własności intelektualnej; historia nauczania prawa w Uniwersytecie Wrocławskim.

Publikacje: 

- „Geneza ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z 2 sierpnia 1926 roku” [w:] Studia Historycznoprawne, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Wrocławskiego No 2620. Seria PRAWO CCXC, Wrocław 2004, s. 259-267.

 

- „Zwalczanie nieuczciwej konkurencji na ziemiach polskich do 1926 roku” [w:]   Studia Historycznoprawne, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Wrocławskiego No 2758. Seria PRAWO CCXCIV, Wrocław 2005, s. 197-215.

 

- „Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z 1926 roku. Charakterystyka ogólna” [w:] Studia Historycznoprawne, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Wrocławskiego No 2887. Seria PRAWO CCXCVIII, Wrocław 2006, s.241-259.

 

- „Delikty nieuczciwej konkurencji w ustawie z 1926 r.” [w:] Studia Historycznoprawne, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Wrocławskiego No 3180. Seria PRAWO CCCX, Wrocław 2009, s. 129-149.

 

- „Uwagi o organizacji i funkcjonowaniu polskich urzędów skarbowych podatków i opłat skarbowych w latach 1918-1927” [w:] Z dziejów skarbowości, red. R. Wojciechowski, Wrocław 2009, s. 165-171.

 

- „Polska ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z 1926 roku, a inne regulacje z zakresu praw na dobrach niematerialnych” [w:] Studia z dziejów państwa i prawa polskiego t. XII, Kraków-Lublin-Łódź 2009, s. 267 - 278.

 

- „Kilka uwag o sytuacji prawnej kobiety zamężnej na ziemiach b. Królestwa Kongresowego z punktu widzenia osobowego prawa małżeńskiego” [w:] Pozycja prawna kobiet w dziejach, red. S. Rogowski, Wrocław 2010, s. 137-143.

 

- „Przestępstwa i wykroczenia w polskiej ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z 1926 roku” [w:] Studia Historycznoprawne, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Wrocławskiego No 3270. Seria PRAWO CCCXI, Wrocław 2010, s. 301-316.

 

- Problemy związane z tzw. "drugim życiem" w niektórych polskich zakładach karnych / Tomasz Dolata
Bibliogr.
// Probacja. - 2011, nr 3, s. 59-64.

 

- Podstawy formalne roszczenia o wydanie niesłusznego wzbogacenia z ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z 1926 roku / Tomasz Dolata
// W: Studia historycznoprawne / pod red. Alfreda Koniecznego i Mariana J. Ptaka. - Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2011. - (Acta Universitatis Wratislaviensis. Prawo ; 313). - S. [147]-158. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz. niem.

 

- Modele zwalczania nieuczciwej konkurencji w europejskiej nauce prawa początków XX wieku : zarys problematyki / Tomasz Dolata
// W: Nauka i nauczanie prawa w dziejach / pod red. Tomasza Kruszewskiego ; Uniwersytet Wrocławski. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii. Instytut Historii Państwa i Prawa. - Wrocław : Kolonia Limited, 2011. - S. 109-116. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz. niem.

 

 - Ścieżki karier naukowych niemieckich profesorów prawa na przykładzie rektorów uniwersytetu we Wrocławiu w latach 1811-1900 / Tomasz Dolata
// W: Prawnicy na Uniwersytecie Wrocławskim / pod red. Macieja Marszała i Jacka Przygodzkiego. - Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 2012. - (Acta Universitatis Wratislaviensis ; 3423). - S. [23]-28. - Bibliogr.

- Zadania rodzinnego kuratora sądowego w pracy z osobą dotkniętą problemem alkoholowym i jej rodziną / Tomasz Dolata
// W: Rodzina i jej prawa / pod red. Jarosława Rominkiewicza ; Uniwersytet Wrocławski. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii. Instytut Historii Państwa i Prawa. - Wrocław : Kolonia Limited, 2012. - S. 211-218. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz. niem.
Recenzent: Maciej Marszał.
Nakład własny Instytutu Historii Państwa i Prawa UWr. finansowany z działalności statutowej 1039/7/IHPiPr
- The fight against unfair competition in Poland in the years 1918-1939 / Tomasz Dolata
Bibliogr. - Streszcz. w jęz. ang.
// Wroclaw Review of Law, Administration [and] Economics [Dokument elektroniczny]. - Vol. 2, no 1 (2012), s. 16-27
   Zasób elektroniczny publiczny (otwarty):
   http://wrlae.prawo.uni.wroc.pl/index.php/wrlae/article/view/26/30
   . - Link zweryfikowany 28.11.2012

- Kilka uwag o śladach niemieckich rozwiązań prawnych w prawie własności przemysłowej II Rzeczypospolitej / Tomasz Dolata
Bibliogr. - Streszcz. w jęz. ang.
// Wrocławskie Studia Sądowe. - 2012, nr 3, s. 7-13

 

- Początki polskiego ustawodawstwa z zakresu ochrony wynalazków, wzorów i znaków towarowych w dwudziestoleciu międzywojennym / Tomasz Dolata
// W: Studia historycznoprawne : dla uczczenia pamięci profesora Edmunda Kleina / pod red. Alfreda Koniecznego i Mariana J. Ptaka. - Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 2012. - (Acta Universitatis Wratislaviensis. Prawo ; 314) S. [109]-118. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz. niem.

 

 - Trybunały jako elementy gwarancji bezpieczeństwa prawnego społeczeństwa w Konstytucji marcowej / Tomasz Dolata
// W: Edukacja dla bezpieczeństwa w XXI wieku : człowiek, społeczeństwo, państwo / pod red. Wojciecha Horyń i Lesława Wełyczko. - Wrocław : Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki, 2012. - S. [461]-469. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz. ang.

 

- O potrzebie zmian w organizacji kuratorskiego samorządu zawodowego na przykładzie postępowania dyscyplinarnego zawodowych kuratorów sądowych : (wybrane problemy) / Tomasz Dolata
// W: Samorząd i samorządność w przeszłości i teraźniejszości / pod red. Mariana J. Ptaka ; Uniwersytet Wrocławski. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii. Instytut Historii Państwa i Prawa. - Wrocław : Kolonia Limited, 2013. - S. 191-202. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz. niem.

- Geneza, budowa i ważniejsze rozwiązania ustawy o ochronie wynalazków, wzorów i znaków towarowych z dnia 5 lutego 1924 roku / Tomasz Dolata
Bibliogr. - Streszcz. w jęz. ang.
// Acta Universitatis Wratislaviensis. Prawo. - T. 315/2 (2013), s. [127]-138
   Zasób elektroniczny (płatny) na portalu Czasopisma Naukowe w Sieci:
   http://prawo.wuwr.pl/category/315-2-2013-305
   . - Link zweryfikowany 25.03.2014

Tom posiada własny tyt.: Studia historycznoprawne.

- Normatywne podstawy ochrony pracy młodocianych w Drugiej Rzeczypospolitej / Tomasz Dolata
// W: Dziecko i jego pozycja prawna w dziejach / pod red. Andrzeja Paska ; Uniwersytet Wrocławski. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii. Instytut Historii Państwa i Prawa. - Wrocław : Kolonia Limited, 2014. - S. 245-256. - Bibliogr.
Recenzent: Maciej Marszał.
Nakład własny Instytutu Historii Państwa i Prawa UWr. finansowany z działalności statutowej 1039/7/IHPiPr
- Wpływ niemieckich i francuskich rozwiązań jurydycznych na zwalczanie nieuczciwej konkurencji w II Rzeczypospolitej / Tomasz Dolata
Bibliogr. - Streszcz. w jęz. ang.
// Folia Iuridica Wratislaviensis. - Vol. 3, nr 2 (2014), s. 93-106
   Publikacja dostępna w Bibliotece Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego:
   http://www.bibliotekacyfrowa.pl/publication/63756
   . - Link zweryfikowano 08.01.2014
- Nadzwyczajni dwudziestoletni : rzecz o najmłodszych profesorach zwyczajnych na Wydziale Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego w latach 1811-1945 / Tomasz Dolata
Bibliogr. - Streszcz. w jęz. ang., niem.
// Acta Universitatis Wratislaviensis. Prawo. - T. 316/2 (2014), s. [149]- 160
   Dostęp publiczny (płatny) na Portalu czasopisma Naukowe w Sieci:
   http://prawo.wuwr.pl/category/316-2-studia-historycznoprawne-2014-356
   . - Link zweryfikowany 31.12.2014

Tom dedykowany Profesorowi Alfredowi Koniecznemu [w osiemdziesiątą rocznicę urodzin].
Tom posiada własny tyt.: Studia historycznoprawne

 - Granice wolności wypowiedzi sądowego kuratora zawodowego = Limits on the probation officer's freedom of expression / Tomasz Dolata
// W: Granice wolności wypowiedzi przedstawicieli zawodów prawniczych / red. Artur Biłgorajski. - Stan prawny na 2 marca 2015 r. - Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2015. - (Monografie LEX). - S. 200-210. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz. pol., ang.

Recenzent: Prof. UW dr hab. Jarosław Szymanek

 
- Kierunki "migracji naukowych" niemieckich profesorów związanych z Wydziałem Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego w latach 1811-1945 / Tomasz Dolata
Bibliogr. - Streszcz. w jęz. ang., pol.
// Acta Universitatis Wratislaviensis. Prawo. - T. 319 (2015), s. 167-179

Tom posiada własny tyt.: Studia historycznoprawne.

 

- Koncepcje czasowej ochrony praw autorskich w tzw. okresie ustawodawstw narodowych - zarys problematyki / Tomasz Dolata
// W: Zasady prawne w dziejach prawa publicznego i prywatnego / pod red. Marka Podkowskiego ; Uniwersytet Wrocławski. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii. Instytut Historii Państwa i Prawa. - Wrocław : Kolonia Limited, 2015. - S. 115-126. - Bibliogr.
Recenzent: Maciej Marszał

Jan Jakub Litauer (1873-1949) - znawca i historyk prawa autorskiego / Tomasz Dolata
// W: Stefan Ehrenkreutz i historycy prawa okresu dwudziestolecia międzywojennego : w 70. rocznicę śmierci ostatniego Rektora Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie : praca zbiorowa / redakcja naukowa Przemysław Dąbrowski, Dariusz Szpoper. - Gdańsk ; Olsztyn : Wydawnictwo Gdańskiej Szkoły Wyższej, 2016. - S. [197]-208. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz. ang.

Recenzent: dr hab. Grzegorz Ławnikowicz

Uregulowania prawne dotyczące nazwiska w Kodeksie Cywilnym Królestwa Polskiego : rozważania z punktu widzenia ochrony czci jednostki / Tomasz Dolata
// W: Honor, cześć, godność : aspekty historyczno-prawne / pod redakcją Pawła Wiązka. - Wrocław : Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego : Oficyna Wydawnicza Atut - Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, 2016. - S. [167]-178. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz. pol.

Recenzja: prof. dr hab. Maciej Marszał

 

Działalność parlamentarna Jana Olrycha Szanieckiego / Tomasz Dolata
Bibliogr. - Streszcz. w jęz. ang.
// Opolskie Studia Administracyjno-Prawne. - [T.] 14, [nr] 2 (2016), s. [171]-181

 

Włodzimierza Spasowicza działalność "pro publico bono" / Tomasz Dolata
// W: "Pro publico bono" : idee i działalność / pod redakcją Macieja Marszała i Jacka Przygodzkiego. - Wrocław : E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, 2016. - (Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego) (e-Monografie ; nr 84). - S. 125-133. - Bibliogr.

   Dostęp online:
   http://www.bibliotekacyfrowa.pl/publication/80075
   Link zweryfikowano 30.11.2016

Recenzent: dr hab. Grzegorz Ławnikowicz, UMCS

Dziekani Wydziału Prawa Uniwersytetu we Wrocławiu w latach 1811-1911 / Tomasz Dolata
Bibliogr. - Streszcz. w jęz. ang., niem.
// Acta Universitatis Wratislaviensis. Prawo. - T. 321 (2016), s. [159]-171 : tab.

Tom posiada własny tyt.: Studia historycznoprawne

 

- "Brzeg Dolny w latach 1939-1945" //w: Brzeg Dolny. Dzieje miasta, tom I, pod red. Józefa Koredczuka, Brzeg Dolny 2017, S. 217-234.