Jesteś tutaj

Karty podstawowe

dr Rafał Cieśla

Pracownik naukowo-dydaktyczny

Kontakt: 

pokój 3F, budynek A, ul. Uniwersytecka 22/26

Telefon:
+71 375 2402
Email:
rafal [dot] ciesla [at] uwr [dot] edu [dot] pl
Konsultacje: 

środa 10.45-12.45
03.03.2019; 12.15-13.15
10.03.2019; 12.15-13.15
17.03.2019; 10.30-11.30
30.03.2019; 10.00-11.00
18.05.2019; 11.15-12.15
01.06.2019; 8.45-9.45
 

 
Działalność naukowa: 

Monografie :

R.Cieśla, Technical Examination of Documents. Within the Scope of Polish Evidence Law, Wrocław 2006, ss.453.

Redakcje naukowe monografii wieloautorskich :
R.Cieśla, Zagadnienia dowodu z ekspertyzy dokumentów. Issues of evidence from document expert examination (red.R.Cieśla)
Wrocław 2017: Wydawnictwo eBooki.com.pl; ss.539; ISBN 978-83-65653-22-2

T.Kalisz, R.Cieśla (Red.), Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego. T. 44 ; Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2017, 145
http://nkp.wuwr.pl/category/-616

T.Kalisz, R.Cieśla (Red.), Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego. T. 45 ; Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2017, 121
http://nkp.wuwr.pl/category/-617
R.Cieśla, Współczesna problematyka badań dokumentów (red.R.Cieśla), Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław 2015, Wstęp - Bibliogr. Recenzja wydawnicza: prof. dr hab. Andrzej Szwarc, prof. dr hab. Zdzisław Kegel, ss.346. 

R.Cieśla, Dokument i jego badania (red.R.Cieśla), Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław 2014 : Wstęp - Bibliogr. Recenzja wydawnicza: prof. dr hab. Andrzej Szwarc, prof. dr hab. Zdzisław Kegel, ss.476.

Z.Kegel, R.Cieśla, Znaczenie aktualnych metod badań dokumentów w dowodzeniu sądowym (red.Z.Kegel, R.Cieśla), Wrocław 2010, Uniwersytet Wrocławski. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii. Katedra Kryminalistyki Wrocław : Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa, 2012. - 427 s. (Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. e-monografie ; 15) s. 9-10 : Wstęp - Bibliogr. Recenzja wydawnicza: prof. dr hab. Andrzej Szwarc

Artykuły:

R.Cieśla, Porównywanie metod wizyjnej i chemicznej w badaniach tuszów długopisowych,  (współaut. G.Rusek), Problemy Kryminalistyki, 222/1998, s.22-27.

R.Cieśla, Autentyczność dokumentu - możliwości komparatora wizyjnego, współ.G.Rusek, Palestra, wrzesień/październik 1999, s.51-56.

R.Cieśla, Physicochemical examination of the documents, [w:] Document. Various specifications, (współ.G.Rusek) nr 1/2000, Wrocław 2000, s.77-82.

R.Cieśla, Możliwości identyfikacji dokumentów przetworzonych, (współaut.G.Rusek), Księga Pamiątkowa ku czci Prof. Andrzeja Szwarca, Wrocław 2001, s.199-205.

R.Cieśla, Demonstrative Materials as a Component of Expert Appraisment, (Dokumentacja poglądowa jako element skladowy ekspertyz) [w:] Jurisprudencija, Lietuvos Teises Universitas, Mokslo darbai, 22 (14), Vilnius 2001, s.35-40.

R.Cieśla, Fizyko-chemiczne badanie dokumentów, [w:] Współczesne problemy dowodu z dokumentu. Materiały IX Wrocławskiego Sympozjum Badań Pisma, pod red. Z.Kegla, Wrocław 2001, s.235-243.

R.Cieśla, Fizyko-chemiczne badanie dokumentów, [w:] Problematyka dowodu z ekspertyzy dokumentów, Tom I, (współ.G.Rusek) 

Wrocław 2002, s.824-829.

R.Cieśla, Examination of documents by physical and chemical methods (analysis of the case, limits of expert opinion), [w:] Document.

Various specifications, (współ.G.Rusek) Nr 3/2002, Wrocław 2002, s.89-95.

R.Cieśla, Identification of Covering Media with Non-damaging Methods. A  case study, [w:] Document. Various specifications, Nr 4/2002, (współ.G.Rusek) Wrocław 2002, s.63-67.

R.Cieśla, Psychical and chemical examination of documents, [w:] Contemporary problems of proof from a document, (współ.G.Rusek) Wrocław 2002, s.245-253.

R.Cieśla, Protection of Documents and possibilities of their verification, [w:] Documents. Various specifications, Part I, Nr 7/2003, Wrocław 2003, s.83-89.

R.Cieśla, Use of Some Physical-Optical Methods in Technical Examination of  Documents, [w:] Documents. Various specifications, (współ.G.Rusek) Nr 6/2003, Wrocław 2003, s.75-86.

R.Cieśla, Fizykochemiczne badanie dokumentów, [w:] Technicznokryminalistyczne badania autentyczności dokumentów publicznych, (współ.G.Rusek) Poznań 2003, s.105-111.

R.Cieśla, Ekspertu kvalifikacijos kontrole Lenkijoje (Kontrola kwalifikacji biegłych w Polsce), [w:] Jurisprudencija, Lietuvos Teises Universitas, (współ.Z.Kegel) Mokslo Darbai 43(35), Vilnius 2003, s.60-65.

R.Cieśla, Wizyjny Komparator Spektralny – pułapki interpretacyjne, [w:] Kryminalistyczna ekspertyza pismoznawcza a grafologia. 

Materiały X Wrocławskiego Sympozjum Badań Pisma, (współ.G.Rusek), Wrocław 2003, s.259-266.

R.Cieśla, Öffentlische Sicherheit und Ordnung in Polen – aktueller Stand, Stellungnahmen und Entwicklungsperspektiven, [w:] Przegląd Prawa i Administracji, (współ.M.Szostak), Wrocław 2004,

R.Cieśla, Protection of Documents and possibilities of their verification, Part II, [w:] Documents. Various specifications, Nr 8/2004, Wrocław 2004, 99-107.

R.Cieśla, Öffentlische Sicherheit und Ordnung in Polen unter der Perspektive des Beitritts zur Europäischen Union, [w:] Die Umsetzung des Gemeinschaftsrechts im innerstaatlichen Recht (współaut.M.Szostak), Linz 2005, s.233-244.

R.Cieśla, Specjalistic Expertise in the Polish Doctrine of Penal Proceedings and Criminalistics (Ekspertyza w ujęciu polskiej procedury karnej, kryminalistyki i doktryny), [w:] Jurisprudencija, Mykolo Romerio Universitetas, Mokslo Darbai 66(58), Vilnius 2005, s.11-17.

R.Cieśla, Wstępna konsultacja organu procesowego z osobą posiadającą wiadomości specjalne. Teoria a praktyka, [w:] Nauka wobec prawdy sądowej. Księga Pamiątkowa ku czci profesora Zdzisława Kegla, Wrocław 2005, s.79-86

R.Cieśla, Próby określania wieku dokumentu – szansa metod nienieszczących. Studium przypadku, [w:] Logiczne podstawy opiniowania ekspertyz dokumentów a praktyka, Materiały XI Wrocławskiego Sympozjum Badań Pisma, pod red.Z.Kegla, Wrocław 2006, s.279-293.

R.Cieśla, Analisi tecniche sui documenti. Possibilita di identificazione e limiti Della valutazione, [w:] Sciente umane & Grafologia, Anno XV, n.18-19, 1-2/2006, Italia 2007, s.71-76.

R.Cieśla, Próby wykorzystania metod barometrycznych w badaniach dokumentów, [w:] Technicznokryminalistyczne badania autentyczności dokumentów publicznych, pod red. H.Kołeckiego, Materiały V Konferencji pt. Techniczno-kryminalistyczne badania autentyczności dokumentów publicznych, Poznań 29-30.09.2005, Wyd.Poznańskie, Poznań 2006, s.125-130 (współaut.G.Rusek).

R.Cieśla, Problematyka badań wieku dokumentów, [w:] Kryminalistyka i nauki penalne wobec przestępczości, Księga Pamiątkowa dedykowana Prof.M.Owocowi, Wyd. Poznańskie, Poznań 2008, s.245-253.

R.Cieśla, Wykorzystanie metod niedestrukcyjnych w określaniu wieku dokumentów. Możliwości i granice opiniowania,  [w:] Wpływ badań eksperymentalnych na wartość dowodową ekspertyzy dokumentów. Materiały XII Wrocławskiego Sympozjum Badań Pisma, pod red.Z.Kegla, (współaut.G.Rusek), Wrocław 2008, s.47-57.

R.Cieśla, Badanie wieku zapisów na dokumentach – wpływa warunków przechowywania, ,  [w:] Wpływ badań eksperymentalnych na wartość dowodową ekspertyzy dokumentów. Materiały XII Wrocławskiego Sympozjum Badań Pisma, pod red.Z.Kegla, (współaut. Z.Kegel, G.Rusek), Wrocław 2008, s.275-276.

R.Cieśla, Wybrane analizy instrumentalne wykorzystywane w ekspertyzie dokumentów i ich wydolność [w:] Problemy współczesnej kryminalistyki, pod red. E.Gruzy, T.Tomaszewskiego, M.Goca, Warszawa 2008r., s.77-89.

R.Cieśla, Wybrane aspekty kryminalistycznych badań testamentów, Rejent nr 7-8 (207-208) lipiec – sierpień 2008r., s.32-39

R.Cieśla, Badania wieku dokumentów historycznych wykonanych atramentem [w:] Dokumenty we współczesnym prawie, pod red. E.Gruzy, wyd. Stowarzyszenie Absolwentów Wydziału Prawa i Administracji UW., Warszawa 2009, s.11-21

R.Cieśla, Wykorzystanie metody barwometrycznej w badaniach dokumentów, [w:] Technicznokryminalistyczne badania autentyczności dokumentów publicznych, pod red. H.Kołeckiego, Materiały VI Konferencji pt. Techniczno-kryminalistyczne badania autentyczności dokumentów publicznych, Poznań 2007, Wyd.Poznańskie, Poznań 2009, (współaut.G.Rusek), s.123-132.

R.Cieśla, Badania wieku dokumentów, [w:] Technicznokryminalistyczne badania autentyczności dokumentów publicznych, pod red. H.Kołeckiego, Materiały VI Konferencji pt. Techniczno-kryminalistyczne badania autentyczności dokumentów publicznych, Poznań 2007, Wyd.Poznańskie, Poznań 2009, (współaut.G.Rusek), s.121-122.

R.Cieśla, Nowy dokument na starym papierze, [w:] Współczesne kierunki badań kryminalistycznych dokumentów. Materiały XIII Wrocławskiego Sympozjum Badań Pisma 16-18.06.2008, pod red.Z.Kegla, Wrocław 2010, (współaut.G.Rusek), s.111-120.

R.Cieśla, Ujawnianie niewidocznych treści dokumentów, [w:] Człowiek i Dokumenty, Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie, Październik-Grudzień 2010, nr 19, s.47-54.

R.Cieśla, Fałszerstwo doskonałe? [w:] Człowiek i Dokumenty, Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie, Lipiec-Wrzesień 2011 (współaut.G.Rusek), s.35-42.

R.Cieśla, Środki kryjące jako zabezpieczenia dokumentów, Człowiek i Dokumenty, Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie, Nr 23, Październik-Grudzień 2011, (współaut.G.Rusek), s. 41-48.

R.Cieśla, O podmiocie, przedmiocie i zakresie ekspertyzy uwag kilka, [w:] Prawo karne wykonawcze w systemie nauk kryminologicznych. Księga pamiątkowa ku czci Profesora Leszka Boguni, Wrocław 2011, s.370-378.

R.Cieśla, Nekotorye kriminalističeskie i pravovye aspekty genetičeskih issledovanij / R. Ciesla // W: Situacionnyj podhod v ûridičeskoj nauke i pravoprimenitel'noj deâtel'nosti : materialy Meždunarodnoj naučno-praktičeskoj konferencii " Aktual'nye problemy ispol'zovaniâ situacionnogo podhoda v ûridičeskoj nauke i pravoprimenitel'noj deâtel'nosti", posvâŝennoj 10-letiû naučnoj školy kriminalističeskoj situalogii / pod red. T. S. Volčeckoj. - Kaliningrad : Izdatel'stvo Baltijskogo federalnogo universiteta im. Immanuila Kanta, 2012. - S. 377-381. - Bibliogr.

R.Cieśla, Nietypowe wykorzystanie barwometrii w badaniach dokumentów / Rafał Cieśla, Grzegorz Rusek // W: Technicznokryminalistyczne badania autentyczności dokumentów publicznych : materiały 8. Konferencji, Poznań, 29-30 września 2011 r. / pod red. Huberta Kołeckiego. - Poznań : Wydaw. Poznańskie, 2012. - S. [113]-115 : il. Materiał ilustrujący omawiane zagadnienie zamieszczony na płycie dołączonej do wydaw.

R.Cieśla, Tekuŝie problemy vokrug kriminalističeskih issledovanij dokumentov s ispol'zovaniem sovremennoj issledovatel'skoj apparatury / R. Ciesla // W: Kriminalistika i sudebna èkspertiza : nauka, obučenie, praktika = Criminalistic and forensic examenation : science, studies, practice : 8-â (vneočeredna) meždunarodna naučno-praktičeska konferencia / pod obsej red. S. P. Kušnirenko. - Sankt-Peterburg : Izdatelskij Dom SPBGU, 2012. - S. 446-450. - Bibliogr.

R.Cieśla, Polimorficzny skaner do kryminalistycznej ekspertyzy dokumentów w zakresie submikronowym / Grzegorz Rusek, Jacek Reiner, Roman Ptak, Mirosław Owoc, Mariusz Mrzygłód // W: Znaczenie aktualnych metod badań dokumentów w dowodzeniu sądowym : materiały XIV Wrocławskiego Sympozjum Badań Pisma, Wrocław 2010 / red. Zdzisław Kegel, Rafał Cieśla ; Uniwersytet Wrocławski. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii. Katedra Kryminalistyki . - Wrocław : Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa, 2012. - (Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. e-monografie ; 15). - S. 299-309 : il.

R.Cieśla, Biblioteki środków kryjących, //W: Oblicza współczesnej kryminalistyki: księga jubileuszowa Profesora Huberta Kołeckiego / red.nauk. Ewa Gruza. – Warszawa: Stowarzyszenie Absolwentów Wydziału Prawa i Administracji UW, 2013.-s.55-65

R.Cieśla, L’analisi criminalistica dei documenti e la particolarità dei mezzi coprenti, opublikowany 28 września 2013 Giovanbattista Greco, artykuł opublikowany w czasopiśmie naukowym Economia e Diritto, Il Numero 6 di Ottobre 2013 è on line, wrzesień nr 6/2013, artykuł dostępny:  http://www.economiaediritto.it/wordpress/.

R.Cieśla, Wrocławsko-Lwowskie Zeszyty Prawnicze, red. Naukowa A.Bojko, M.Marszal, wyd. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii UWr i Wydział Prawa Uniwersytetu I.Franki we Lwowie, Lwów – Wrocław 2013, nr 4, s.343-353.

R.Cieśla, Badania wpływu środowiska na zmiany zachodzące w nietypowych podłożach dokumentów,  [w:] Dokument i jego badania, red. R.Cieśla, Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii UWr, Wrocław 2014, (współaut.Z.Kegel, G.Rusek), s. 173-184.

R.Cieśla, Time-inducted changes in ballpoint ink composition analyzed by mass spectrometry and chromatographic methods / A. Kluczyk, J. Mania, L. B. Jerzykiewicz, G. Rusek // W: 4th Conference of Polish Mass Spectrometry Society : program and abstracts, Trzebnica, 26-29.05.2014 / [ed. by Marek Cebrat] ; Polish Mass Spectrometry Society, Faculty of Chemistry University of Wrocław. - Wrocław : Faculty of Chemistry University of Wrocław, 2014. - S. 65

R.Cieśla, Zastosowanie wybranych technik badawczych w celu ekstrakcji grafizmów z obrazów napieczętnych [w:] Współczesna problematyka badań dokumentów, red.R.Cieśla, Wroclaw 2015, s.21-31 (współaut.F.Dellavalle).

R.Cieśla, Multimethod studies on document ageing: time-induced changes in composition of triarylmethane ballpoint ink dyes, [w:]  8th Congress on Application of Raman Spectroscopy in Art and Archeology, 1-5 September 2015, Wroclaw, book of abstracts (ed. by Monika Czarnecka and Barbara Łydżba-Kopczyńska; Polish Chemical Society, Wrocław, Faculty of Chemistry, Univ. of Wrocław, 2015, s.132-133.

R.Cieśla, Zmiany właściwości spektroskopowych jako efekt fotodegradacji barwników (współaut.G.Rusek), [w:] Prawo a dokumenty. Prawne oraz praktyczne aspekty korzystania z dokumentów i e-dokumentów, red.M.Tomaszewska-Michalak, T.Tomaszewski, Stowarzyszenie Absolwentów Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2015, s. 21-34.

R.Cieśla, Selected issues concerning expert witness and specialists in Polish penal proceedings and forensic science [w:] Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, ed. by T.Kalisz, wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, Acta Universitas Wratislaviensis No 3719, Wrocław 2015, s. 79-92. 

R.Cieśla, Normalization of diplomatic relations between Poland and Lithuania in 1938 / Rafał Cieśla, Tadeusz Juchniewicz, Bibliogr. - Streszcz. w jęz. ang., lit., // Politikos mokslu almanachas. - 2016, nr (19), s. 39-59. Zasób elektroniczny publiczny (otwarty): http://dx.doi.org/10.7220/2335-7185.19.2

R.Cieśla, W sprawie biegłych nadal nic nowego / współaut.Z. Kegel // W: Na styku prawa karnego i prawa o wykroczeniach : zagadnienia materialnoprawne oraz procesowe : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Markowi Bojarskiemu. T. 1 / pod redakcją Janusza Sawickiego i Katarzyny Łucarz. - Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2016. - (Acta Universitatis Wratislaviensis ; nr 3710). - S. [70]-76. - Bibliogr.

R.Cieśla, XVII Vroclavskij simpozium issledovania pisma /R. Ciesla// Kriminalist pervopecatnyj. - Nr 13 (2016), s. 154-158 : fot.

R.Cieśla, The issue of crimes committed with some electronic payment devices, [w:] Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, ed. by T.Kalisz, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Acta Universitas Wratislaviensis No 3768, Wrocław 2016, s.27-40.

R.Cieśla, Sulla questione di competenze dei periti / Rafał Cieśla, Jolanta Grębowiec-Baffoni; Bibliogr. - Streszcz. w jęz. ang.
// Studia Universitatis Babes-Bolyai. Iurisprudentia. - 2017, nr 2, s. [1-17] : fot.; Dostęp: https://studia.law.ubbcluj.ro/articol/734

R. Cieśla, S. Alămoreanu, Observaţii privind regimul documentelor prezentate spre examinare în copie
Legea şi viaţa : revistă ştiinţifico-practică, 2018, 4, ediţie specială, s. 11-14

Referaty i udział w konferencjach naukowych:

R.Cieśla, Fizykochemiczne badanie dokumentów, IX Wrocławskie Sympozjum Badań Pisma, Wrocław, czerwiec/2000.

R.Cieśla, Fizykochemiczne badania autentyczności dokumentów, II Konferencja pt. Technicznokryminalistyczne badania autentyczności dokumentów publicznych, WPiA Uniwersytetu im.A.Mickiewicza w Poznaniu, Poznań, styczeń/2000.

R.Cieśla, Dokumentacja poglądowa jako element składowy ekspertyz kryminalistycznych, International Scientific-Practical Conference "Criminalistics and Forensic Examination : Science, Study and Practice", Wilno, październik/2001.

R.Cieśla, Wizyjny Komparator Spektralny – pułapki interpretacyjne, X Wrocławskie Sympozjum Badań Pisma, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław, czerwiec 2002.

R.Cieśla, Bezpieczeństwo i porządek publiczny w Polsce w perspektywie wejścia do Unii Europejskiej, Konferencja nt. Realizacja prawa międzynarodowego w prawie wewnętrznym, Klingenthal-Francja, 26-31.05.2003.

R.Cieśla, Kontrola kwalifikacji biegłych w Polsce, Litewski Uniwersytet Prawa, Wilno 15-17.10.2003.

R.Cieśla, Wizyjny Komparator Spektralny i Spektrometr Ramanowski w technicznych badaniach dokumentów, 4 Konferencja pt. Technicznokryminalistyczne badania autentyczności dokumentów publicznych, Poznań 25-26 września 2003r.

R.Cieśla, Próby określenia wieku dokumentu – szansa metod nieniszczących – studium przypadku, Międzynarodowa Konferencja XI Wrocławskie Sympozjum Badań Pisma, Wrocław 16-18.2004

R.Cieśla, Próby wykorzystania metod barwometrycznych w badaniach dokumentów, Technicznokryminalistyczne Badania Autentyczności

Dokumentów Publicznych, 5 Międzynarodowa Konferencja, Poznań 2005.

R.Cieśla, L’analisi tecnica dei documenti. Le possibilita dell identificazione e i limiti della valutazione, Le ricerca nelle scienze umane.

Criminalistica e scrittura, Universita degli Studi Carlo Bo di Urbino, Italia, Mondolfo – Urbino 16 wrzesień 2006.

R.Cieśla, Implementation of non - destructive methods in technical examination of documents. Conf. European Perspectives in Forensic

Science, University Babes-Bolyai, Cluj – Napoca, 3-5.05.2006, Rumunia 2006.

R.Cieśla, Wykorzystanie metod niedestrukcyjnych  w określaniu wieku dokumentów.  Możliwości i granice opiniowania. Międzynarodowa  

Konferencja XI Wrocławskie Sympozjum Badań Pisma, 7-9 czerwca 2006, Wrocław 2006.

R.Cieśla, Przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów na przykładzie wybranych Państw Unii Europejskiej, Hidalgeńskie Centrum Studiów Wyższych, Pachuca, Meksyk, luty 2007.

R.Cieśla, Badania wieku dokumentów, konferencja pt. Technicznokryminalistyczne Badania Autentyczności Dokumentów Publicznych, 6 Międzynarodowa Konferencja, Poznań 26-27.09.2007r. (współaut.G.Rusek).

R.Cieśla, Wykorzystanie metody barometrycznej w badaniach dokumentów, konferencja pt. Technicznokryminalistyczne Badania Autentyczności Dokumentów Publicznych, 6 Międzynarodowa Konferencja, Poznań 26-27.09.2007r. (wspołaut.G.Rusek).

R.Cieśla, Nowy dokument na starym papierze, Międzynarodowa konferencja pt. XIII Wrocławskie Sympozjum Badań Pisma, Wrocław 18-20 czerwca 2008r., Uniwersytet Wrocławski.

R.Cieśla, Kluczowe problemy ekspertyzy wieku dokumentów (współaut. G.Rusek), 24.10.2008, konferencja Dokumenty a Prawo, Uniwersytet Warszawski, Warszaw 2008.

R.Cieśla, Fałszerstwo doskonałe? Technicznokryminalistyczne Badania Autentyczności Dokumentów Publicznych, 7 Międzynarodowa Konferencja, Poznań 10-11.09.2009r. (wspołaut.G.Rusek)

R.Cieśla, Specyfika technicznych badań dokumentów, Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. XIV Sympozjum Badań Pisma, Wrocław 16 – 18 czerwca 2010r.

R.Cieśla, Środki kryjące jako zabezpieczenia dokumentów, Konferancja Naukowa w Warszawie, pt. Człowiek a Dokumenty, Uniwersytet Warszawski i PWPW SA w Warszawie, listopad 2010.

R.Cieśla, Uniwersytet w Urbino, Instytut Morettiego, Referat: Grafologia a kryminalistyczna ekspertyza pisma ręcznego oraz udział w dyskusji podczas konferencji poświęconej „Grafologii sądowej”, nt. Obecnej sytuacji oraz rozwoju badań dokumentów w Polsce, Włochy, Czerwiec 2011.

R.Cieśla, Nietypowe wykorzystanie barwometrii w badaniach dokumentów, Międzynarodowa konferencja naukowa, pt. Technicznokryminalistyczne Badania Autentyczności Dokumentów Publicznych, 8 Międzynarodowa Konferencja, Uniwesrsytet A.Mickiewicza w Poznaniu, Poznań 29-30.09.2011r.

R.Cieśla, Prowadzący sesję naukową oraz dyskusję w drugim dniu Międzynarodowej konferencji naukowej, pt. Technicznokryminalistyczne Badania Autentyczności Dokumentów Publicznych, 8 Międzynarodowa Konferencja, Uniwesrsytet A.Mickiewicza w Poznaniu, Poznań 29-30.09.2011r.

R.Cieśla, Badania dokumentów z wykorzystaniem nowego urządzenia o nazwie „Polimorficzny Skaner do Kryminalistycznej Ekspertyzy Dokumentów”, 2 Międzynarodowe Sympozjum Present and future in forensic expertise and protection of the national heritage (Teraźniejszość i przyszłość w kryminalistycznych ekspertyz i ochrony dziedzictwa narodowego), Uniwersytet 18 Grudnia 1918 w Alba Iulii, 9-12 maj 2012, Rumunia.

R.Cieśla, Praktyczne zastosowanie skanera polimorficznego na przykładzie ekspertyzy dokumentów, Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. XV Wrocławskie Sympozjum Badań Pisma, Wrocław 19-21 września 2012r.

R.Cieśla, O potrzebie przeprowadzania kompleksowych badań testamentów holograficznych, Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. XV Wrocławskie Sympozjum Badań Pisma, Wrocław 19-21 września 2012r.

R.Cieśla, E-dokumenty – drugie dno. Łyżka dziegciu w beczce e-dokumentów, Konferencja naukowa, Prawo a dokumenty, Uniwersytet Warszawski i PWPW S.A. w Warszawie, 29 listopada 2012.

R.Cieśla, Indagine su scritture: saggio grafico, operazioni peritali, relazione. Aspetti tecnici e giuridici. Badanie pisma: probka graficzna, dzialalnosc bieglego, sprawozdanie. Aspekty techniczne i sadowe. Instituto do Grafologia Forense, VII Konferencja, Mesagne, Włochy, 7-9 wrzesień 2012.

R.Cieśla, Prowadzący sesję naukową poświęconą badaniom dokumentów oraz pisma ręcznego podczas międzynarodowej konferencji naukowej pt. „Expertizele Criminalistice din Perspectiva Noului Cod de Procedura Penala”,  The International Symposium of Forensic Sciences Forensic Expertises From The Perspective of Recent Procedural Rules”, May, 27-29, 2013, University 1 Decembre 1918, Alba Iulia, Romania, Organizers: Prosecutors office by the Alba Iulia Court of Appeal and National Institute of Forensic Expertize Bucharest.

R.Cieśla, Przeprowadzenie szkolenia oraz warsztatów z zakresu badań dokumentów (Questioned Document Examination)  dla studentów kierunku Forensic Science z Uniwersytetu w Wolverhampton. Październik – Grudzień 2013. 

R.Cieśla, Polish system of document and handwriting examination, międzynarodowej konferencji naukowej pt. „Expertizele Criminalistice din Perspectiva Noului Cod de Procedura Penala”,  The International Symposium of Forensic Sciences Forensic Expertises From The Perspective of Recent Procedural Rules”, May, 27-29, 2013, University 1 Decembre 1918, Alba Iulia, Romania, Organizers: Prosecutors office by the Alba Iulia Court of Appeal and National Institute of Forensic Expertize Bucharest.

R.Cieśla, Using Scaner for Forensic Document Examination to solving crime, międzynarodowej konferencji naukowej pt. „Expertizele Criminalistice din Perspectiva Noului Cod de Procedura Penala”,  The International Symposium of Forensic Sciences Forensic Expertises From The Perspective of Recent Procedural Rules”, May, 27-29, 2013, University 1 Decembre 1918, Alba Iulia, Romania, Organizers:Prosecutors office by the Alba Iulia Court of Appeal and National Institute of Forensic Expertize Bucharest.

R.Cieśla, Problematyka badań wieku dokumentów, konferencja naukowa, Nowoczesność w kryminalistyce, organizator prof. Jerzy konieczny, Rycerka Górna, 7-9 czerwca 2013r.

R.Cieśla, Badania wpływu środowiska na zmiany zachodzące w nietypowych podłożach dokumentów,  Międzynarodowa konferencja naukowa, pt. Technicznokryminalistyczne Badania Autentyczności Dokumentów Publicznych, 9 Międzynarodowa Konferencja, Uniwesrsytet A.Mickiewicza w Poznaniu, Poznań 19-20.09.2013r.

Problematiche criminalistiche in ricerche su inchiostri, XV Congresso Nazionale di Grafologia Giudiziaria, “Grafologia Criminalistica: Aspetti Tecnici e Umanistici in memoria di Girolamo Moretti e Nazareno Palaferri, org. A.Gra.Gi. Associazione Grafologi Giudiziari, Neapol 21-23 Listopad 2013, Włochy

R.Cieśla, Time-inducted changes in ballpoint ink composition analyzed by mass spectrometry and chromatographic methods, 4th Conference of Polish Mass Spectrometry Society, Trzebnica 26-29.05.2014r., współaut. A.Kluczyk, J.Mania, L.B.Jerzykiewicz, R.Cieśla, G.Rusek.

R.Cieśla, Zastosowanie wybranych metod  analitycznych w badaniach wieku dokumentów, międzynarodowa konferencja naukowa pt. XVI Wrocławskie Sympozjum Badań Pisma współaut. doc. dr Grzegorz Rusek, dr Rafał Cieśla, dr Alicja Kluczyk, dr hab. Lucjan Jerzykiewicz, Justyna Mania, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław 2014, (4-6.06.2014).

R.Cieśla, Współpraca organu procesowego z biegłym z zakresu technicznych badań dokumentów, międzynarodowa konferencja naukowa pt. XVI Wrocławskie Sympozjum Badań Pisma, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław 2014 (4-6.06.2014).

R.Cieśla, La prospettive di sviluppo nella ricerca dei documenti. I postulate “de lege ferenda”, międzynarodowa konferencja naukowa pt. „VII Convegno Nazionale – Tracciato e Identita Grafica”, Istituto di Grafologia Forense, Mesagne, 12-14 Septembre 2014.

R.Cieśla, Problemi selezionati di documenti di ricerca tecnica. Tra teoria e pratica, międzynarodowa konferencja naukowa pt. „VII Convegno Nazionale – Tracciato e Identita Grafica”, Istituto di Grafologia Forense, Mesagne, 12-14 Septembre 2014.

R.Cieśla, L’utilizzo di mezzi analitici negli studi dei documenti in Polonia: alcuni argomenti, XVII Congresso Nazionale di Grafologia Giudiziaria, European Consensus Graphologist: metodi a confront, Napoli 12-14 Marzo, 2015, Universita Telematica Pegaso , Neapol, Włochy.

R.Cieśla, Usefulness of the results of technical examination of documents in the handwriting analysis, XVII Congresso Nazionale di Grafologia Giudiziaria, European Consensus Graphologist: metodi a confront, Napoli 12-14 Marzo, 2015, Universita Telematica Pegaso , Neapol, Włochy (współaut. F.Dellavalle)

R.Cieśla, Non-destructive methods in forensic document examianation. The International Conference on Forensic Sciences, Classic and modern  tendencies in the scientifical evidences presenting and evaluation (poster), 13-15 may 2015, organizers: THE ROMANIAN SOCIETY OF CRIMINOLOGY, FORENSIC SCIENCES AND PENOLOGY  (Transylvania Branch); The CORE OF ROMANIAN FORENSIC EXPERTS “Aurel Boia” “BABEŞ-BOLYAI” UNIVERSITY Law school, BUCHAREST UNIVERSITY  Law school, Cluj-Napoca, maj 2015, (współaut. G.Rusek).  

R.Cieśla, Usefulness of the results of technical examination of documents in the handwriting analysis, The International Conference on Forensic Sciences, Classic and modern  tendencies in the scientifical evidences presenting and evaluation (poster), 13-15 may 2015, organizers: THE ROMANIAN SOCIETY OF CRIMINOLOGY, FORENSIC SCIENCES AND PENOLOGY  (Transylvania Branch); The CORE OF ROMANIAN FORENSIC EXPERTS “Aurel Boia” “BABEŞ-BOLYAI” UNIVERSITY Law school, BUCHAREST UNIVERSITY  Law school, Cluj-Napoca, maj 2015, (współaut. F.Dellavalle).  

R.Cieśla, Multimethod studies on document ageing: time-induced changes in composition of triarylmethane ballpoint ink dyes, 8th International Congress on the Application of Raman Spectroscopy in Art and Archeology, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław 1-5 wrzesień 2015 (współaut.G.Rusek, A.Kluczyk, J.Mania, L.Jerzykiewicz)

R.Cieśla,  Normalization of diplomatic relations between Poland and Lithuania in 1938, (współautor T.Juchniewicz),  II Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Dynamika stosunków litewsko-polskich. Współpraca w UE", Uniwersytet Witolda Wielkiego, Kowno 17-18 wrzesień 2015 r., Litwa , TARPTAUTINĖ MOKSLINĖ KONFERENCIJA „LIETUVOS IR LENKIJOS SANTYKIŲ DINAMIKA: BENDRADARBIAVIMAS EUROPOS SĄJUNGOJE“ 2015 m. rugsėjo mėn. 17-18 d., Vytauto Didžiojo universitetas Kaunas, Lietuva.

R.Cieśla, Approach to the international metodological standards in handwriting examination. Un approccio su Standanrd Internationali della perizia su scrittura, (współaut. prof.dr hab. Maciej Szostak, prof. Sorin Alamoreanu), Międzynarodowa konferencja naukowa pt. La grafopatologia in ambito giudiziario. L’applicazione della grafologia in criminologia nelle malattie neurologiche e psichiartiche nel contest giudiziario, Cigme Centro Internazionale di Grafologia Medica, Roma, 12 Diecembre 2015

R.Cieśla, Different aspects of research of documents in University of Wroclaw. Varii aspeti della ricerca dei documenti nella Universita di Wroclaw, (współaut. prof. dr hab. Maciej Szostak, prof. Sorin Alamoreanu), Międzynarodowa konferencja naukowa pt. La grafopatologia in ambito giudiziario. L’applicazione della grafologia in criminologia nelle malattie neurologiche e psichiartiche nel contest giudiziario, Cigme Centro Internazionale di Grafologia Medica, Roma, 12 Diecembre 2015

R.Cieśla, Using new methods and research techniques in handwriting examination. Uso di nuove metodi e tecniche di ricerca nella perizia su scrittura, (współaut. prof. dr hab. Maciej Szostak, prof. Sorin Alamoreanu), Międzynarodowa konferencja naukowa pt. La grafopatologia in ambito giudiziario. L’applicazione della grafologia in criminologia nelle malattie neurologiche e psichiartiche nel contest giudiziario, Cigme Centro Internazionale di Grafologia Medica, Roma, 12 Diecembre 2015

R.Cieśla, Takie same ale czy z jednej drukarki? Implementacja wybranych technik badawczych w analizie dokumentów. Studium przypadku. (współaut.G.Rusek) Sympozjum Naukowe dla ekspertów i służb, organizator Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie, Turzno 5-7 kwietnia 2016r.

R.Cieśla, The Academic Dimension of Scientific and Cultural Polish – Lithuanian Cooperation, (współautor T.Juchniewicz), 3rd International Scientific Conference “DYNAMICS OF LITHUANIAN-POLISH RELATIONS : THE DIMENSIONS OF SECURITY AND IDENTITY” The conference is dedicated to commemorate the 25th anniversary of restoration of the diplomatic relations between Lithuania and Poland, 15-16th of September, 2016, Kaunas , III Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Dynamika stosunków polsko-litewskich”, 15-16 wrzesień 2016 r., Kowno, Litwa.

R.Cieśla, Dokumenty, bezpieczeństwo, wiarygodność. Sympozjum Naukowe dla ekspertów i służb, organizator Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie, Warszawa 12 grudnia 2016r.

R.Cieśla, Wykorzystanie fizykooptycznych technik badawczych w analizie zniszczonych dokumentów historycznych, (współaut.M.Trzciński) Międzynarodowa konferencja naukowa pt.: XVII WROCŁAWSKIE SYMPOZJUM BADAŃ PISMA, WROCŁAW, 15 – 17 czerwca 2016 r., 17th WROCŁAW SYMPOSIUM ON QUESTIONED DOCUMENT EXAMINATION, WROCŁAW, June 15 – 17, 2016, XVII SIMPOSIO DI WROCŁAW STUDI SULLA SCRITTURA, WROCŁAW, 15 – 17 giugno, 2016, Uniwersytet Wrocławski.

R.Cieśla, Rozróżnić nierozróżnialne, (współaut.R.Reiner, M.Mrzygłód, G.Rusek) Międzynarodowa konferencja naukowa pt.: XVII WROCŁAWSKIE SYMPOZJUM BADAŃ PISMA, WROCŁAW, 15 – 17 czerwca 2016 r., 17th WROCŁAW SYMPOSIUM ON QUESTIONED DOCUMENT EXAMINATION, WROCŁAW, June 15 – 17, 2016, XVII SIMPOSIO DI WROCŁAW STUDI SULLA SCRITTURA, WROCŁAW, 15 – 17 giugno, 2016, Uniwersytet Wrocławski.

R.Cieśla, Indagine comparative protocolli perizia su documenti ENFSI, Romania, Polonia, Stati Uniti, „IX Convegno Nazionale – Tracciato e Identita Grafica”, (współaut.S.Alamoreanu, M.Szostak, M. Barascu), Istituto di Grafologia Forense, Mesagne, 2-4 Septembre 2016.

R.Cieśla, Ricerche scientifiche criminalistiche presso l'Università di Wrocław e il loro utilizzo pratico, Scientific examinations at the University of Wrocław and their practical influence, (R.Cieśla), XVIII Congresso Nazionale di Grafologia Giudiziaria. Grafologia Criminalistica e Peritale Aggiornamenti, Centro Direzionale di Napoli-Isola F, Nuovo Palazzo do Giustizia (N.P.G.), Ordine degli Avvocati di Napoli, Universita Telematica PEGASO Napoli 17-19 Novembre 2016.

R.Cieśla, Metodi scientifici selezionati e loro utilizzo nell’analisi dei documenti di valore: lo studio del caso, Wybrane naukowe metody badawcze i ich praktyczne zastosowanie w analizie dokumentów wartościowych. Studium przypadku, Selected scientific methods and their use in the analysis of valuable documents: case study, (R.Cieśla), XVIII Congresso Nazionale di Grafologia Giudiziaria. Grafologia Criminalistica e Peritale Aggiornamenti, Centro Direzionale di Napoli-Isola F, Nuovo Palazzo do Giustizia (N.P.G.), Ordine degli Avvocati di Napoli, Universita Telematica PEGASO, Napoli 17-19 Novembre 2016.

R.Cieśla, Zastosowanie skanera polimorficznego w kryminalistycznych badaniach dokumentów, (R.Cieśla), Poziom bezpieczeństwa dokumentów publicznych, Sympozjum Naukowe dla ekspertów i służb, organizator Centrum Edukacji i Szkoleń, Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie, Łochów 24-26 maja 2017r.

R.Cieśla, Methodological problems in forensic documents examination, (R.Cieśla), 3rd Professional Seminar "Forensic and Legal Medical Interpretation of material evidences", The Romanian Society of CriminologyFerensic and Penitenciary Sciences (Filia Transilvania), International Police Association Romanian Division, Universitatea "1 Decembre 1918" Alba Iulia, "Bebes-Bolyai" University Cluj, Law Faculty, 17-19 May 2017, Alba Iulia, Romania.

R.Cieśla, Problems of Ink ageing. Application of Polymorphic Scanner 2D in forensic investigations of documents. (R.Cieśla, G.Rusek), 3rd Professional Seminar "Forensic and Legal Medical Interpretation of material evidences", The Romanian Society of CriminologyFerensic and Penitenciary Sciences (Filia Transilvania), International Police Association Romanian Division, Universitatea "1 Decembre 1918" Alba Iulia, "Bebes-Bolyai" University Cluj, Law Faculty, 17-19 May 2017, Alba Iulia, Romania.

R.Cieśla, Fałszerstwo banknotów. - studium przypadku, (współaut.G.Rusek), II Ogólnopolska konferencja naukowa pt. "Analiza śledcza", Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii, Uniwersytet Opolski, 10-11 października 2017, Opole

R.Cieśla, Wybrane zagadnienia bezpieczeństwa imprez masowych w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem meczów piłkarskich, (współautor .T. Juchniewicz), Międzynarodowa konferencja naukowa pt. "Przeciwdziałanie terroryzmowi i ekstremizmowi - analiza sytuacyjna (organizacja i przeprowadzenie dużej imprezy masowej z uwzględnieniem warunków geopolitycznych regionu)", Bałtycki Uniwersytet Federalny im. I.Kanta, Kaliningrad, 20-22 październik 2017, Rosja.  (Противодействие терроризму и экстремизму: ситуационный подход (в условиях организации и проведения крупных спортивных мероприятий, с учетом геополитического положения региона и др.)), БФУ им. И. Канта, Калининград, Россия.

R.Cieśla, L’utilizzo dei metodi spettroscopici per la valutazione dell’epoca della realizzazione delle iscrizioni sul documento (poster), Zastosowanie metod spektroskopowych do oceny czasu powstania wpisów na dokumencie (poster), Międzynarodowa konferencja naukowa: XIX CONGRESSO DI GRAFOLOGIA GIUDIZIARIA,GRAFOLOGIA CRIMINALISTICA E PERITALE: AGGIORNAMENTI, ASSOCIAZIONE GRAFOLOGI GIUDIZIARI, SCUOLA FORENSE DI GRAFOLOGIA, 16-17 NOVEMBRE 2017.

R.Cieśla, Wybrane problemy technicznych badań dokumentów, Seminarium naukowe pt. Oblicza współczesnej kryminalistyki. Między teorią a praktyką, Katedra Kryminalistyki, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii, Uniwersytet Wrocławski oraz Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu, Wrocław, 7 grudnia 2017r.

R.Cieśla, Problems of Ink Ageing. Application of Polymorphic Scanner 2D in Forensic Investigations of Documents. Międzynarodowa konferencja naukowa pt. La grafopatologia in ambito giudiziario. L’applicazione della grafologia in criminologia nelle malattie neurologiche e psichiartiche nel contest giudiziario, Cigme Centro Internazionale di Grafologia Medica, Roma, 16 Diecembre 2017.

R.Cieśla, Metodi scientifici selezionati e loro utilizzo nell’analisi dei documenti di valore. Międzynarodowa konferencja naukowa pt. La grafopatologia in ambito giudiziario. L’applicazione della grafologia in criminologia nelle malattie neurologiche e psichiartiche nel contest giudiziario, Cigme Centro Internazionale di Grafologia Medica, Roma, 16 Diecembre 2017.

R.Cieśla, Analiza fałszywych banknotów, (współaut.G.Rusek), Sympozjum naukowe ekspertów dokumentów, Bezpieczeństwo dokumentów publicznych, Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie, 18-20.04.2018, Janów Podlaski.

R.Cieśla, Theory and practise on the guided hand theory and aged people's writing (co-authors S.Alamoreanu, V.Proteasa), International Scientific Conference, Schools of Grafical and Grafological Expertises, University of Oradea, 27-28.04.2018, Romania.

R.Cieśla, Problems of ink ageing. Application of Polymorphic Scanner in Forensic Investigations of Documents, International Scientific Conference, Schools of Grafical and Grafological Expertises, University of Oradea, 27-28.04.2018, Romania.

R.Cieśla, Baza danych widm środków kryjących. Database of inks’ spectra. Database di spettri dei mezzi coprenti (współaut. R. Ptak, G. Rusek, M. Januszkiewicz), Międzynarodowa konferecncja naukowa, pt. XVIII Wrocławskie Sympozjum Badań Pisma/18th Wrocław Symposium on Questioned Document Examination/XVIII SIMPOSIO DI WROCŁAW STUDI SULLA SCRITTURA, 6-8.06.2018, Uniwersytet Wrocławski.

R. Cieśla, Praktyczne wykorzystanie biblioteki środków kryjących. Practical application of the reference library of inks. L’uso pratico della biblioteca di mezzi coprenti, Międzynarodowa konferecncja naukowa, pt. XVIII Wrocławskie Sympozjum Badań Pisma/18th Wrocław Symposium on Questioned Document Examination/XVIII SIMPOSIO DI WROCŁAW STUDI SULLA SCRITTURA, 6-8.06.2018, Uniwersytet Wrocławski.

R. Cieśla, Polimorficzny Skaner do Kryminalistycznych Badań Dokumentów i jego praktyczne zastosowanie. Polymorphic Scanner for Forensic Document Examinations and their practical application. Scanner Polimorfico per lo Studio Forense dei Documenti e la sua applicazione pratica (współaut. G.Rusek, J. Reiner, M. Mrzygłód), Międzynarodowa konferecncja naukowa, pt. XVIII Wrocławskie Sympozjum Badań Pisma/18th Wrocław Symposium on Questioned Document Examination/XVIII SIMPOSIO DI WROCŁAW STUDI SULLA SCRITTURA, 6-8.06.2018, Uniwersytet Wrocławski.

Stypendia/staże naukowe

Staż naukowy w Katedrze Postępowania Karnego i Kryminalistyki na Wydziale Prawa Uniwersytetu im. Ivana Kranki we Lwowie,  

wrzesień 2012, Ukraina.

Pobyt w ramach programu „Visiting Professor” na zaproszenie Bałtyckiego Uniwersytetu Federalnego im. Kanta w Kaliningradzie, Wydział Prawa, Rosja.

październik 2012, Rosja. Wykłady dla studentów oraz doktorantów Wydziału Prawa.

Staż naukowy, kwiecień 2016, Lithuanian University of Educational Sciences, Wilno, Litwa

Granty

Udział w zespołowym grancie badawczym: Wartość dowodowa technicznych badań dokumentów, (2005-2006).

Udział w zespołowym grancie badawczym: Polimorficzny skaner do kryminalistycznej ekspertyzy dokumentów w zakresie

submikronowym, (2009-2010).

Udział w zespołowym grancie badawczym: Badania wieku dokumentów oraz ich dowodowe znaczenie, (2011-2014).

Członkowstwo w towarzystwach naukowych:

Członek Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego.     

Członek Romanian Society of Criminology, Forensic and Penitenciary Sciences.

Członek Societatea Romana de Criminalistica si Criminologie.

Członek Komitetu Naukowrgo Stowarzyszenia Grafologów Sądowych (Associazione grafologi giudiziari) w Neapolu, Włochy.

Udział w radach naukowych, komitetach naukowych i redakcjach czasopism:

Członek Rady Redakcji czasopisma: Człowiek i Dokumenty, Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A.

w Warszawie.

Członek Rady Redakcji czasopisma: International Journal of Criminal Investigation, Rumunia.

Członek Komitetu Naukowego Szkoly Grafologów Sądowych (Scuola Forense di Grafologia) w Neapolu, Włochy.

Inne prace badawcze:

Wykonawca i współwykonawca ponad 200 ekspertyz z zakresu kryminalistycznych badań dokumentów głównie dla organów wymiaru sprawiedliwości (sądów), organów ścigania (prokuratur, policji) prowadzących postępowania dowodowe.