Jesteś tutaj

Karty podstawowe

dr Renata Kusiak-Winter

Kontakt: 

pokój 503, budynek A, ul. Uniwersytecka 22/26

Telefon:
3752349
3752236 w godz. konsultacji
Email:
renata [dot] kusiak-winter [at] uwr [dot] edu [dot] pl
Konsultacje: 

Konsultacje w semestrze letnim 2019:
TP środa 11.15-13.15 (6.3; 20.3; 3.4; 17.4; 15.5; 29.5; 12.6)
TN poniedziałek 11.15-13.15 (25.2; 11.3; 25.3; 8.4; 6.5; 20.5; 3.6)
UWAGA: konsultacje z 20.5 zostają przeniesione na 24.5 (11.15-13.15)

Działalność naukowa: 

Nauka administracji.

Prawo administracyjne.

Nauka organizacji i zarządzania.

Zarządzanie publiczne.

Polityka administracyjna.

Reformy w administracji publicznej.

Administracja publiczna w badaniach komparatystycznych.