Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Karty podstawowe

dr Maria Kaczorowska

Kontakt: 

pokój 0.04, budynek D, ul. Uniwersytecka 7-10

Telefon:
71 375 21 00
Email:
maria.kaczorowska [at] uwr.edu.pl
Konsultacje: 

Konsultacje w semestrze letnim 2023/2024 (w okresie zajęć dydaktycznych) odbywają się w formie stacjonarnej i zdalnej (za pośrednictwem uniwersyteckiej poczty elektronicznej):
 
w formie stacjonarnej
do 24 kwietnia 2024 r.: środy, godz. 14.45–15.45, sala 212A
od 8 maja do 5 czerwca 2024 r.: środy, godz. 12.00–13.00, gab. 0.04D
Konsultacje zaplanowane na 29 maja 2024 r. odbędą się w formie zdalnej.

 
w formie zdalnej
wtorki, godz. 8.00–9.00
 
dla studentów studiów zaocznych
(w formie zdalnej)
9 marca 2024 r., godz. 8.00–10.00
27 kwietnia 2024 r., godz. 16.00–18.00
25 maja 2024 r., godz. 8.00–9.00
 

Działalność naukowa: 

 

Zainteresowania naukowe

Zagadnienia rozwoju współczesnego prawa prywatnego na poziomie krajowym i w perspektywie ogólnoeuropejskiej ze szczególnym uwzględnieniem procesu europeizacji prawa cywilnego; problematyka rzeczowych zabezpieczeń wierzytelności i informatyzacji rejestrów publicznych, w tym zwłaszcza rejestrów nieruchomości
 

Projekty badawcze i stypendia naukowe

od 2022 – udział w realizacji projektu badawczego „Komunikacja cyfrowa a ochrona praw stron: wyzwania dla europejskiego postępowania cywilnego” (Digital Communication and Safeguarding the Parties’ Rights: Challenges for European Civil Procedure – DIGI-GUARD), finansowanego w ramach programu „Wymiar sprawiedliwości” Unii Europejskiej (nr 101046660 – JUST-2021-JCOO)

2019–2022 – udział w realizacji projektu badawczego „Różnorodność tytułów egzekucyjnych w transgranicznej windykacji należności w Unii Europejskiej” (Diversity of Enforcement Titles in Cross-border Debt Collection in the EU – EU-En4s), finansowanego w ramach programu „Wymiar sprawiedliwości” Unii Europejskiej (nr 831628 – JUST-AG-2018/JUST-JCOO-AG-2018)

2016–2019 – udział w realizacji projektu badawczego „Informatyzacja ksiąg wieczystych”, finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki (OPUS 9, nr rej. 2015/17/B/HS5/00460)

2013–2014 – udział w międzynarodowym programie naukowym z zakresu europejskiego prawa prywatnego Programme in European Private Law for Postgraduates (PEPP)