Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Karty podstawowe

prof. dr hab. Dagmara Kornobis-Romanowska

Pracownik naukowo-dydaktyczny

Zdjęcie użytkownika prof. dr hab. Dagmara Kornobis-Romanowska
Kontakt: 

p. 223A

p. 303B (Centrum Doskonałości im Jeana Monneta, CEJM)

Telefon:
71 3752346
Email:
dagmara.kornobis-romanowska [at] uwr.edu.pl
Konsultacje: 

KONSULTACJE
w dn. od 19.01 - 1.03:

poniedziałek, 20.01: 12.30 - 14.30
środa, 22.01: godz. 12.00-13.15;
poniedziałek, 3.02: godz. 13.30 - 15.30
czwartek, 6.02: godz. 10.30 - 12.30;
czwartek, 20.02: godz. 13.45 - 15.45;
poniedziałek, 24.02: godz. 13.30 - 15.30

oraz w dn.:
niedziela (Sun), 19.01.2020 - 11.15-12.15;
niedziela (Sun), 2.02.2020 - 16.00-17.00;
niedziela (Sun), 16.02.2020 - 14.30-15.30.

POKÓJ 303B

OFFICE HOURS for the time: 19.01 - 1.03:
Mon., 20.01: 12.30 - 14.30
Wed., 22.01: 12.00-13.15;
Mon., 3.02: 13.30-15.30;
Thu., 6.02: 10.30 - 12.30;
Thu., 20.02: 13.45 - 15.45;
Mon., 24.02: 13.30 - 15.30;
Sun, 16.02: 14.30-15.30.
ROOM 303 B

 

Działalność naukowa: 

1. Zainteresowania badawcze:

 Ochrona praw podstawowych w Unii Europejskiej, zasady stosowania prawa Unii Europejskiej w prawie wewnętrznym państw członkowskich, reżim prawny w Przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości UE. Badania prowadzone i pogłębiane także podczas stypendiów, staży naukowych i wykładów gościnnych w Instytucie Europejskim w Saarbrücken, w Instytucie Prawa Porównawczego w Lozannie, w Ruhr Universität Bochum, na Uniwersytecie Roberta Schumana w Strasburgu, na Uniwersytecie Sophia Antipolis w Nicei (visiting professor 2013r.) oraz West Indies na Barbados (visiting professor 2017r.). Wykłady w ramach międzynarodowego programu ERASMUS+ oraz w licznych programach doskonalenia dla sędziów, adwokatów, radców prawnych z zakresu prawa UE.
- Sprawozdawca krajowy (Polska) w XXIV Kongresie FIDE w Madrycie, raport na temat: The European and National Parliaments - 2010;
- Ekspert i koordynator krajowy w programie Komisji Europejskiej „Egzekucja sądowa w Europie”(EJE) - 2010 - 2012;
- Reprezentacja AZS Polska podczas XI FORUM FISU (Fédération Internationale du Sport Universitaire),Taïpei, Chiny - 2012;
- Opieka merytoryczna i udział w pracach jury w Ogólnopolskim konkursie prawa europejskiego organizowanym przez ELSA; Poland, Słubice - 2012-2017;
- Udział w charakterze sędziego w Philip C. Jessup International Law Moot Court Competition, San Salvador (Brazylia) 2014;
- Rzecznik dyscyplinarny dla pracowników UWr. (2008-2012);
- Recenzent publikacji dla czasopism naukowych w Polsce i za granicą;
- kierownik Katedry Badań i Studiów nad Prawem Europejskim (Jean Monnet Chair for European Research and Studies) - od 2010r.;
- dyrektor Centrum Doskonałości im. Jeana Monneta (Erasmus+ Programme, Jean Monnet Centre of Excellence) - od 2014r;
- Członkini Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Prawa Europejskiego (PSPE) - od 2008r.