Jesteś tutaj

Karty podstawowe

dr Witold Małecki

Kontakt: 

pokój 506, budynek A, ul. Uniwersytecka 22/26

Email:
witold [dot] malecki [at] uwr [dot] edu [dot] pl
Działalność naukowa: 

Zainteresowania badawcze: pozycja prawa gospodarczego w systemie prawa, metody regulacji prawa gospodarczego i publicznego prawa gospodarczego, policja gospodarcza i policja administracyjna w gospodarce, prawne uwarunkowania inwestycji zagranicznych w krajach Dalekiego Wschodu.

 

Autor publikacji w językach polskim, angielskim i rosyjskim - rozdziałów w monografiach i artykułów w czasopismach naukowych (m.in. "Państwo i Prawo", "Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego", "Przegląd Prawa i Administracji", "Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa").

Autor wystąpień w językach polskim, angielskim, rosyjskim i chińskim na ogólnopolskich i międzynarodowych konferencjach naukowych, m.in.:

- wykładowca na Międzynarodowych Letnich Szkołach Prawa Wszechrosyjskiego Państwowego Uniwersytetu Sprawiedliwości (Soczi 2016, Kaługa 2017),

- prelegent na IV Kongresie Latynoamerykańskiego Towarzystwa Prawa Międzynarodowego (Santiago de Chile 2016),

- prelegent na XIV Międzynarodowej Konferencji Prawniczej "Odczyty Dzierżawinowskie" (Kazań 2018).

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Międzynarodowej Konferencji Naukowej "Prawo i administracja wobec współczesnych problemów społecznych, gospodarczych i międzynarodowych" (Wrocław 2017).

 

Uczestnik stypendiów i programów naukowych w szkołach wyższych w Federacji Rosyjskiej, Chińskiej Republice Ludowej oraz Republice Chińskiej (Tajwan).

 

Dwukrotny laureat Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia naukowe.

Laureat nagrody "Najlepszy Dyplom Roku" dla absolwentów Uniwersytetu Wrocławskiego w roku 2014.

 
Absolwent aplikacji notarialnej, zastępca notarialny w kancelarii notarialnej we Wrocławiu.
 

Sekretarz naukowy czasopisma "Prawo" w serii "Acta Universitatis Wratislaviensis".

Wiceprezes Zarządu Fundacji Europejskiej Kultury Prawnej.