Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Karty podstawowe

dr hab. Witold Małecki

Kontakt: 

pokój 406, budynek A, ul. Uniwersytecka 22/26

Email:
witold.malecki [at] uwr.edu.pl
Konsultacje: 

poniedziałek 16:45-17:45 (zdalnie)
środa 13:00-14:00 (stacjonarnie, w gabinecie 406 w bud. A)
 
W środę 29 maja konsultacje odbędą się wyjątkowo w godzinach 10:30-11:30.
 
Osoby planujące uczestnictwo w konsultacjach w formie zdalnej są proszone o zaanonsowanie się drogą mailową najpóźniej w dniu poprzedzającym konsultacje. W wiadomości zwrotnej przekażę informację o orientacyjnej godzinie rozpoczęcia rozmowy w Microsoft Teams.

Działalność naukowa: 

Zainteresowania badawcze: pozycja prawa gospodarczego w systemie prawa, metody regulacji prawa gospodarczego i publicznego prawa gospodarczego, policja gospodarcza i policja administracyjna w gospodarce, prawne uwarunkowania inwestycji zagranicznych w krajach dawnego Związku Radzieckiego i Dalekiego Wschodu.

Przewodniczący komitetów organizacyjnych międzynarodowych konferencji naukowych: "Prawo i administracja wobec współczesnych problemów społecznych, gospodarczych i międzynarodowych" (2017), "Prawne aspekty współpracy gospodarczej Polska-Europa-Wschód" (2019) i "30 lat po transformacji. Zmiany prawne i gospodarcze w krajach Europy Środkowo-Wschodniej" (2021).

Absolwent aplikacji notarialnej, zastępca notarialny.

Sekretarz naukowy czasopisma "Prawo" w serii "Acta Universitatis Wratislaviensis".
Opiekun Koła Naukowego Rozwoju Biznesu i Przedsiębiorczości.
Wiceprezes Zarządu Fundacji Europejskiej Kultury Prawnej.