mgr Witold Małecki

Doktorant

Kontakt: 
Email:
witold [dot] malecki [at] uwr [dot] edu [dot] pl
Konsultacje: 

Najbliższe konsultacje:

18 września (poniedziałek), godz. 10:30-11:30

 

Zaświadczenia o udziale w Międzynarodowej Konferencji Naukowej "Prawo i administracja wobec współczesnych problemów społecznych, gospodarczych i międzynarodowych" można odebrać w sekretariacie Instytutu Nauk Administracyjnych (pokój 16 w budynku A).

Działalność naukowa: 

Zainteresowania badawcze: pozycja prawa gospodarczego w systemie prawa, metody regulacji prawa gospodarczego i publicznego prawa gospodarczego, policja gospodarcza i policja administracyjna w gospodarce, prawne uwarunkowania inwestycji zagranicznych w krajach Dalekiego Wschodu.

 

Autor publikacji w językach polskim, angielskim i rosyjskim - rozdziałów w monografiach i artykułów w czasopismach naukowych (m.in. "Państwo i Prawo", "Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego", "Przegląd Prawa i Administracji", "Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa").

Autor wystąpień w językach polskim, angielskim, rosyjskim i chińskim na ogólnopolskich i międzynarodowych konferencjach naukowych, m.in.:

- wykładowca na Międzynarodowych Letnich Szkołach Prawa Wszechrosyjskiego Państwowego Uniwersytetu Sprawiedliwości (Soczi 2016, Kaługa 2017),

- prelegent na IV Kongresie Latynoamerykańskiego Towarzystwa Prawa Międzynarodowego (Santiago de Chile, 2016).

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Międzynarodowej Konferencji Naukowej "Prawo i administracja wobec współczesnych problemów społecznych, gospodarczych i międzynarodowych" (Wrocław 2017).

 

Uczestnik stypendiów i programów naukowych w szkołach wyższych w Federacji Rosyjskiej, Chińskiej Republice Ludowej oraz Republice Chińskiej (Tajwan).

 

Dwukrotny laureat Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia naukowe.

Laureat nagrody "Najlepszy Dyplom Roku" dla absolwentów Uniwersytetu Wrocławskiego w roku 2014.

 

Wiceprezes Zarządu Fundacji Europejskiej Kultury Prawnej.