Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Karty podstawowe

dr Witold Małecki

Kontakt: 

pokój 406, budynek A, ul. Uniwersytecka 22/26

Email:
witold.malecki [at] uwr.edu.pl
Konsultacje: 

środa 10:45-12:45
 
26.03.2022 r. 11:15-12:15
2.04.2022 r. 11:15-12:15
23.04.2022 r. 13:00-14:00
8.05.2022 r. 11:15-12:15
19.06.2022 r. 11:15-12:15
 
Konsultacje odbywają się w formie zdalnej (za pośrednictwem Microsoft Teams). Osoby zainteresowane udziałem w konsultacjach są proszone o zaanonsowanie się drogą mailową najpóźniej w dniu poprzedzającym konsultacje.

Działalność naukowa: 

Zainteresowania badawcze: pozycja prawa gospodarczego w systemie prawa, metody regulacji prawa gospodarczego i publicznego prawa gospodarczego, policja gospodarcza i policja administracyjna w gospodarce, prawne uwarunkowania inwestycji zagranicznych w krajach dawnego Związku Radzieckiego i Dalekiego Wschodu.

Autor publikacji w językach polskim, angielskim i rosyjskim - rozdziałów w monografiach i artykułów w czasopismach naukowych (m.in. "Państwo i Prawo", "Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego", "Przegląd Prawa i Administracji", "Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa").

Autor wystąpień w językach polskim, angielskim, rosyjskim i chińskim na ogólnopolskich i międzynarodowych konferencjach naukowych, m.in.:
- wykładowca na Międzynarodowych Letnich Szkołach Prawa Wszechrosyjskiego Państwowego Uniwersytetu Sprawiedliwości (Soczi 2016, Kaługa 2017, Petersburg 2019),
- prelegent na IV Kongresie Latynoamerykańskiego Towarzystwa Prawa Międzynarodowego (Santiago de Chile 2016),
- prelegent na XIV Międzynarodowej Konferencji Prawniczej "Odczyty Dzierżawinowskie" (Kazań 2018),
- prelegent na Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Nowoczesny rozwój miast na zasadach innowacyjności i cyfryzacji" (Kijów 2019),
- prelegent na Międzynarodowej Konferencji Naukowej "Prawo i państwo przyszłości - innowacyjne strategie rozwoju" (Moskwa 2019),
- prelegent na Międzynarodowej Konferencji Naukowej "Specyfika przekładu tekstów prawnych i komunikacji międzykulturowej" (Moskwa 2020).

Przewodniczący komitetów organizacyjnych międzynarodowych konferencji naukowych "Prawo i administracja wobec współczesnych problemów społecznych, gospodarczych i międzynarodowych" (2017), "Prawne aspekty współpracy gospodarczej Polska-Europa-Wschód" (2019) i "30 lat po transformacji. Zmiany prawne i gospodarcze w krajach Europy Środkowo-Wschodniej" (2021).

Uczestnik stypendiów i programów naukowych w szkołach wyższych w Federacji Rosyjskiej, Chińskiej Republice Ludowej oraz Republice Chińskiej (Tajwan).

Dwukrotny laureat Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia naukowe.
Laureat nagrody "Najlepszy Dyplom Roku" dla absolwentów Uniwersytetu Wrocławskiego w roku 2014.

Absolwent aplikacji notarialnej, zastępca notarialny.

Sekretarz naukowy czasopisma "Prawo" w serii "Acta Universitatis Wratislaviensis".
Opiekun Koła Naukowego Rozwoju Biznesu i Przedsiębiorczości.
Wiceprezes Zarządu Fundacji Europejskiej Kultury Prawnej.