Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Zakład Publicznego Prawa Gospodarczego

Adres: 
Uniwersytecka 22/26, 50-145 Wrocław
Kierunki badań: 

Seminaria

Wśród obszarów tematycznych prac licencjackich oraz magisterskich możliwych do opracowania w ramach zajęć seminaryjnych prowadzonych przez pracowników Zakładu Publicznego Prawa Gospodarczego na wszystkich kierunkach studiów, należy przykładowo wskazać na zagadnienia:

 

- działalności gospodarczej osób fizycznych, spółek handlowych oraz innych przedsiębiorców,

- inwestycji zagranicznych w Polsce, w tym specjalnych stref ekonomicznych,

- ochrony konkurencji i konsumentów,

- swobód rynku wewnętrznego i reguł konkurencji w prawie Unii Europejskiej,

- zamówień publicznych oraz partnerstwa publiczno-prywatnego,

- organizacji i funkcjonowania spółek Skarbu Państwa, spółek samorządowych oraz innych przedsiębiorców publicznych,

- wolności gospodarczej i jej publicznoprawnych ograniczeń,

- wspierania gospodarki oraz pomocy publicznej,

- przekształceń własnościowych w gospodarce, w tym procesów prywatyzacyjnych,

- funkcjonowania i nadzoru nad rynkiem kapitałowym,

- działalności gospodarczej w sektorze energetycznym, telekomunikacyjnym, farmaceutycznym, pocztowym, transportowym.

Strony