Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Pracownia Prawa Geologicznego i Górniczego

Adres: 
ul. Uniwersytecka 22/26, 50-145 Wrocław

Pracownia Prawa Geologicznego i Górniczego została utworzona na podstawie zarządzenia Nr 144/2018 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zmian organizacyjnych w Instytucie Nauk Administracyjnych na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. 
Do głównych obszarów badań Pracowni należą instrumenty prawne charakterystyczne dla prawa geologicznego i górniczego, w szczególności – własność górnicza, użytkowanie górnicze, prawna regulacja ruchu zakładu górniczego, ratownictwo górnicze, środki prawne ochrony bezpieczeństwa publicznego przed negatywnymi skutkami działalności zakładów górniczych. Dziedzina prawa geologicznego i górniczego odznacza się znaczną rozległością – obejmuje normy zawarte w ustawie – Prawo geologiczne i górnicze, ponad trzydziestu rozporządzeniach wydanych na podstawie jej przepisów (stanowiących źródło licznych oryginalnych konstrukcji prawnych), innych ustawach oraz umowach międzynarodowych. W ramach funkcjonowania Pracowni analizowane są wątki interdyscyplinarne, związane z cywilnoprawnymi, karnoprawnymi i prawnopodatkowymi aspektami działalności górniczej.
Działalność Pracowni Prawa Geologicznego i Górniczego nawiązuje do kierunków aktywności badawczej i współpracy naukowej podejmowanej w Instytucie Nauk Administracyjnych w latach 80. i 90. ubiegłego wieku – pracownicy Instytutu uczestniczyli ówcześnie w trójstronnej współpracy z Uniwersytetem Jagiellońskim i Uniwersytetem Ruhry w Bochum, polegającej na organizowaniu cyklicznych konferencji naukowych poświęconych problemom prawa górniczego.
Członkowie Pracowni Prawa Geologicznego i Górniczego - prof. dr hab. Tadeusz Kocowski, dr Piotr Wojtulek i dr Witold Małecki - są autorami monografii "Prawo geologiczne i górnicze", która stanowi kompleksowe opracowanie dotyczące zagadnień prawa geologicznego i górniczego. Monografia ukazała się w 2020 r. nakładem wydawnictwa C.H. Beck.
 

Brak postów w tej kategorii.