Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Pracownia Nauczania Prawa w Językach Obcych

Adres: 
ul. Uniwersytecka 22/26, 50-145 Wrocław
Telefon: 
+48 71 3752272
Adres email: 
pnpjo@uwr.edu.pl

INFORMACJA O KURSACH:
Kursy języka obcego dla prawników trwają 3 semestry i obejmują łącznie 180 godzin zajęć. Kurs jest nieodpłatny i niezależny od limitu godzin języka obcego oferowanych przez SPNJO UWr.
W kursach mogą wziąć udział także osoby, które już uczestniczyły lub uczestniczą w kursach organizowanych w Pracowni Nauczania Prawa w Językach Obcych.
Program zajęć obejmuje terminologię z podstawowych dziedzin prawa, np. prawa publicznego, prawa cywilnego, prawa pracy, prawa karnego, prawa handlowego, ćwiczenia tłumaczeniowe (czytanie i tłumaczenie aktów prawnych, umów i innych dokumentów) oraz podstawową wiedzę z zakresu prawa obcego.
Zajęcia prowadzą osoby posiadające zarówno wykształcenie prawnicze jak i filologiczne oraz wieloletnie doświadczenie w nauczaniu specjalistycznego języka prawniczego. 
Udział w kursach stanowi dla studentów doskonałe przygotowanie językowe do podjęcia nauki w działających na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii szkołach prawa obcego (Szkoła Prawa Niemieckiego, Szkoła Prawa Amerykańskiego, Szkoła Prawa Austriackiego, Szkoła Prawa Hiszpańskiego, Szkoła Prawa Francuskiego) oraz do podjęcia studiów na zagranicznych uniwersytetach i do odbycia praktyk zagranicznych w ramach programu ERASMUS+, a także praktyk w krajowych kancelariach prawnych obsługujących podmioty zagraniczne.
Uczestnicy otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu, dodatkowo informacja o ukończeniu kursu wpisywana jest do suplementu dyplomu ukończenia studiów.
 
ważne informacje o testach kwalifikacyjnych:
 

  • na test kwalifikacyjny mogą zgłaszać się wyłącznie studenci stacjonarnych i wieczorowych studiów prawa z lat I – IV,
  • test gramatyczno – leksykalny sprawdza ogólną znajomość języka obcego (bez terminologii prawniczej!)
  • posiadane certyfikaty i świadectwa znajomości języka nie zwalniają z testu kwalifikacyjnego,
  • do każdej grupy językowej przyjęte zostanie maksymalnie 25 osób, które najlepiej napisały test kwalifikacyjny,
  • w przypadku zbyt małej liczby studentów, którzy zdadzą test z danego języka, kurs nie zostanie uruchomiony,

 
Dodatkowych informacji o kursach udziela dr Agnieszka Malicka w godzinach konsultacji.
 

Dydaktyka: 

JĘZYK OBCY DLA PRAWNIKÓW  ZAJĘCIA W SEMESTRZE LETNIM 2020
 

JĘZYK ANGIELSKI
Grupy kontynuujące kurs
GRUPA I          Mgr M. Ciesiul,                       środa, godz. 8.00 – 11.15, sala 202B
GRUPA II         Mgr E. Sznajderska,                poniedziałek, godz. 17.00 – 20.15, sala 401B
 
Grupy rozpoczynające kurs:
GRUPA I          Mgr M. Ciesiul,                       poniedziałek, godz. 11.30 – 14.45, sala  07B
GRUPA II         Mgr E. Sznajderska,                środa, godz. 18.45 – 20.15, sala 201C
czwartek, godz. 18.45 – 20.15, sala Amf AC
 
JĘZYK HISZPAŃSKI – grupa kontynuująca kurs
Mgr E. Sznajderska,                                       środa, godz. 17.00 -18.30, sala  201C
czwartek, godz. 17.00 – 18.30 sala Amf AC
 
JĘZYK NIEMIECKI
Grupa kontynuująca kurs
Dr Agnieszka Malicka,                                    wtorek, godz. 9.45 – 13.00,  sala 301C  
                                                               
Grupa rozpoczynająca kurs
Dr Agnieszka Malicka,                                   poniedziałek, godz. 11.30 – 13.00, sala 101C
                                                                      środa, godz. 8.00 -9.30, sala 301B
 
JĘZYK FRANCUSKI  - grupa kontynuująca kurs

Mgr Stefania Kolarz                                       e-learning oraz zajęcia
30.03.2020, godz. 18.45 – 20.15, sala 218A
31.03.2020, godz. 18.45 – 20.15, sala 218A
24.04.2020, godz. 18.45 – 20.15, sala 218A
 __________________________________________________________________
SPN I,  wtorek, godz. 8.00 – 9.30, sala 301C (10.03, 17.03, 24.04 – sala 318A)
SPN II, poniedziałek, godz. 13.15 – 14.45, sala 101C
 

 

 

Brak postów w tej kategorii.