Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Pracownia Nauczania Prawa w Językach Obcych

Adres: 
ul. Uniwersytecka 22/26, 50-145 Wrocław
Telefon: 
+48 71 3752272
Adres email: 
pnpjo@uwr.edu.pl

INFORMACJA O KURSACH:
Kursy języka obcego dla prawników trwają 3 semestry i obejmują łącznie 180 godzin zajęć. Kurs jest nieodpłatny i niezależny od limitu godzin języka obcego oferowanych przez SPNJO UWr.
W kursach mogą wziąć udział także osoby, które już uczestniczyły lub uczestniczą w kursach organizowanych w Pracowni Nauczania Prawa w Językach Obcych.
Program zajęć obejmuje terminologię z podstawowych dziedzin prawa, np. prawa publicznego, prawa cywilnego, prawa pracy, prawa karnego, prawa handlowego, ćwiczenia tłumaczeniowe (czytanie i tłumaczenie aktów prawnych, umów i innych dokumentów) oraz podstawową wiedzę z zakresu prawa obcego.
Zajęcia prowadzą osoby posiadające zarówno wykształcenie prawnicze jak i filologiczne oraz wieloletnie doświadczenie w nauczaniu specjalistycznego języka prawniczego. 
Udział w kursach stanowi dla studentów doskonałe przygotowanie językowe do podjęcia nauki w działających na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii szkołach prawa obcego (Szkoła Prawa Niemieckiego, Szkoła Prawa Amerykańskiego, Szkoła Prawa Austriackiego, Szkoła Prawa Hiszpańskiego, Szkoła Prawa Francuskiego) oraz do podjęcia studiów na zagranicznych uniwersytetach i do odbycia praktyk zagranicznych w ramach programu ERASMUS+, a także praktyk w krajowych kancelariach prawnych obsługujących podmioty zagraniczne.
Uczestnicy otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu, dodatkowo informacja o ukończeniu kursu wpisywana jest do suplementu dyplomu ukończenia studiów.
 
ważne informacje o testach kwalifikacyjnych:
 

  • na test kwalifikacyjny mogą zgłaszać się wyłącznie studenci stacjonarnych i wieczorowych studiów prawa z lat I – IV,
  • test gramatyczno – leksykalny sprawdza ogólną znajomość języka obcego (bez terminologii prawniczej!)
  • posiadane certyfikaty i świadectwa znajomości języka nie zwalniają z testu kwalifikacyjnego,
  • do każdej grupy językowej przyjęte zostanie maksymalnie 25 osób, które najlepiej napisały test kwalifikacyjny,
  • w przypadku zbyt małej liczby studentów, którzy zdadzą test z danego języka, kurs nie zostanie uruchomiony,

 
Dodatkowych informacji o kursach udziela dr Agnieszka Malicka w godzinach konsultacji.
 

Dydaktyka: 

PRACOWNIA NAUCZANIA PRAWA W JĘZYKACH OBCYCH  - PLAN ZAJĘĆ – SEMESTR ZIMOWY 2019/20
 
JĘZYK ANGIELSKI
Mgr Marta Ciesiul:                    środa, godz. 8.00 – 11.15, sala 201C
Mgr Ewelina Sznajderska:        wtorek, godz. 17.00 – 20.15, sala 202B
 
JĘZYK HISZPAŃSKI
Mgr Ewelina Sznajderska:        środa, godz. 17.00 – 20.15, sala 405C
 
JĘZYK NIEMIECKI
Dr Agnieszka Malicka:              wtorek, godz. 15.00 - 16.30, sala 2.04D
                                                  środa, godz. 8.00 – 9.30, sala 301C
 
JĘZYK FRANCUSKI
Mgr Stefania Kolarz :                 e-learning  oraz zajęcia na wydziale w wyznaczonych terminach  
                                                  (informacja o terminach zostanie wysłana do studentów mailem)
 
Doktoranci – angielski (podział na grupy  wg USOS, terminy wg ustaleń z prowadzącymi od 21.10.2019)
Mgr Marta Ciesiul:                    poniedziałek, godz. 15.15 – 20.15, sala 216A
Mgr Ewelina Sznajderska:        poniedziałek, godz. 17.00 – 20.15, sala 404C
 
LLM - English for Public and Private Law
Jonathan Eaton LLM:                        czwartek, godz. 18.45 – 20.15 , sala 01B
 
AIO I  - English Language for Administration and Public Law
Mgr Marta Ciesul:                        wtorek, godz. 15.15 – 16.45, sala 401C
 
AIO II - English for Private Law
Mgr Marta Ciesiul:                       wtorek, godz. 17.00 – 18.30, sala 401C
 

 
TESTY KWALIFIKACYJNE NA KURSY ROZPOCZYNAJĄCE SIĘ W SEMESTRZE LETNIM 2019/20 ODBĘDĄ SIĘ NAJWCZEŚNIEJ W GRUDNIU.
OGŁOSZENIE O TESTACH ZOSTANIE ZAMIESZCZONE NA STRONIE INTERNETOWEJ WYDZIAŁU.
    
 

Brak postów w tej kategorii.