Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Zakład Prawa o Wykroczeniach, Karnego Skarbowego i Gospodarczego

Adres: 
Uniwersytecka 22/26, 50-145 Wrocław
Telefon: 
+48 71 3752328, +48 71 3752333, +48 71 3752782, +48 71 3752071
Kierunki badań: 

- prawo o wykroczeniach
- prawo karne
- prawo karne skarbowe
- prawo karne gospodarcze
- bezpieczeństwo i porządek publiczny
- odpowiedzialność nieletnich
- komparatystyka prawnicza

 

Dydaktyka: 

Zajęcia dydaktyczne realizowane przez jednostkę (na kierunkach: Administracja, Ekonomia, Kryminologia, Prawo) obejmują następujące przedmioty:
- Administracja bezpieczeństwa i porządku publicznego (część penalna)
- Introduction to Criminal Law
- Ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego
- Ochrona obrotu gospodarczego
- Ochrona porządku i spokoju publicznego
- Odpowiedzialność nieletnich
- Podstawy prawa karnego skarbowego
- Podstawy prawa wykroczeń
- Prawo karne gospodarcze
- Prawo karne skarbowe
- Prawo wykroczeń
- Problematyka wykroczeń drogowych
- Przestępczość nieletnich
- Przestępczość skarbowa
- Wybrane problemy części szczególnej kodeksu wykroczeń
- Wykroczenia i przestępstwa podatkowe
- Zgromadzenia publiczne i imprezy masowe (część penalna)
Ponadto zajęcia dydaktyczne obejmują:
- Seminaria licencjackie
- Seminaria magisterskie
- Seminarium doktoranckie
- Warsztaty dydaktyczno-metodologiczne

Brak postów w tej kategorii.