Jesteś tutaj

Karty podstawowe

dr Katarzyna Liżyńska

Kontakt: 

gabinet 208 budynek C

Telefon:
+48 71 375 2782
Email:
katarzyna [dot] lizynska [at] uwr [dot] edu [dot] pl
Strona WWW: 
www.uni.wroc.pl
Konsultacje: 

 

Konsultacje w semestrze zimowym:
tydzień nieparzysty:
wtorek godz. 15.00-16.00
tydzień parzysty:
wtorek godz. 16.00-17.00
środa godz. 16.00-17.00

UWAGA!!! W dniach 13.11.2018 - 30.11.2018 - konsulatcaje odbywać się będą w środy godz. 11.15 - 13.15 (zastępstwo dr Anna Płońska)

Dla studentów studiów niestacjonarnych:
13.10 - godz. 16.45-17.45
27.10 - godz. 11.30-12.30
09.12 - god. 14.15- 15.15
16.12 - godz. 14.15-15.15
20.01 - godz. 12.15 - 13.15

W sprawach pilnych proszę o kontakt e-mail.

 

 

 
Działalność naukowa: 

uczestnik programu LLP-Erasmus Teaching Staff Mobility Universidad de Las Palmas de Gran Canaria - 2014

 

Czynny udział w konferencajch naukowych:

1.Teoretyczne i praktyczne problemy współczesnego prawa karnego, Lublin 26-27 września 2011r.

2. Mediacje w społeczeństwie otwartym. Prawne, społeczne i ekonomiczne aspekty prowadzenia mediacji w obszarze działania władz publicznych, Wrocław 21-22 października 2011r.

3. XV Międzynarodowe Sympozjum Badań Pisma, Wrocław, 19-21 września 2012r.

4. Periza grafica di un olografo: sua specificita nel procedimento successorio, XV Cogresso Nazionale di Grafologia Giudiziaria "Grafologia Criminalistica Aspetti Technici e Umanistici: in memoria di Giolamo Morett e Nazareno Palaferri, Neapol, 21-22 listopada 2013r.

5. Wykorzystanie mediacji jako metody rozwiązywania sporów - stan aktualny i perspektywy, Warszawa 27 listopada 2013r.

6. Mediacja wobec dzieci, Wrocław 10 maja 2013r. (wystąpienie we współautorstwie J. Żylińska)

7. Skuteczność instrumentów prawnych ochrony praw pokrzywdzonego, Warszawa, 9 kwietnia 2014r.

8. XVI Międzynarodowe Sympozjum Badań Pisma, Wrocław, 4-6 czerwca 2014r.

9. „Małoletni świadek wobec procesu karnego” - V Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu „Współczesne problemy nauk penalnych” pt. „Procesowo – kryminalistyczna problematyka udziału pokrzywdzonego w postępowaniu karnym” – Wrocław 22 listopada 2016r.

10. “L’opinione grafologica nel processo penale alla luce della revisione del procedimento penale polacco” – Konferencja Międzynarodowa - XVIII Congrsso di Grafologia Giudiziaria,  “Grafologia criminalitica e peritale: aggiornamenti”, Neapol 17-19 listopada 2016r.

11. „Postępowanie w sprawach o wykroczenia – nieustająca reforma” – Konferencja Na styku prawa karnego i prawa o wykroczeniach : zagadnienia materialnoprawne oraz procesowe – 26 września 2016r.

12. „Skutki mediacji dla stron postępowania karnego” – V Oławska Konferencja Mediacyjna pt. „Mediacja w sprawach sądowych, edukacji i praktyce” – Oława 12 października 2016r.

13. „Nakaz opuszczenia lokalu przez sprawcę przemocy w rodzinie” – Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Środki karne oraz środki zabezpieczające w teorii i praktyce wymiaru sprawiedliwości – Wrocław 17-18 listopada 2016

14. „O potrzebie zmian środków penalnych w prawie wykroczeń” – Konferencja pt. „Kara ograniczenia wolności w perspektywie nowych założeń polityki kryminalnej w Polsce”, Wrocław 25-26 luty 2016r.

15. „Kategoryczność wniosków opinii pismoznawczej, a wynik postępowania sądowego” - XVII Wrocławskie Sympozjum Badań Pisma 15 -17 czerwca 2016 r. Wrocław