Jesteś tutaj

Karty podstawowe

dr Lidia Siwik

Kontakt: 

Wydział Prawa Administracji i Ekonomii

ul. Uniwersytecka 22/26, Wrocław

Zakład Prawa Gospodarczego i Handlowego 

POK.  111A 

Email:
lidia [dot] siwik [at] uwr [dot] edu [dot] pl
Konsultacje: 

Konsultacje w semestrze letnim 2017/2018 : poniedziałek w godz. 15.00-17.00 

Konsultacje dla studentów niestacjonarnych odbywają się w następujących terminach:

04.03. godz. 9.30-11.30, 13.05 godz. 9.30-10.30,  26.05. godz. 13.15-15.15, 2.06. godz.13.15-15.15,

  •  

 

 

Działalność naukowa: 

ZAINTERESOWANIA BADAWCZE:

   > Europejskie prawo spółek, w tym spółka europejska i europejskie zgrupowanie interesów gospodarczych;

  > Odpowiedzialność członków władz spółek;

   > Międzynarodowy obrót handlowy 

 

STYPENDYSTKA programów : ERASMUS (Universitat Paris-Lodron Salzburg) i DAAD (Max Planck Institut Hamburg)

NAGRODY:

- nagroda rektora Uniwersytetu Wrocławskiego za osiągnięcia naukowe

DZIAŁALNOŚĆ POZAUCZELNIANA

- radca prawny
- wykładowca Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu

- wykładowca Okręgowej Izby Radców Prawnych w Wałbrzychu
- wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury