dr Lidia Siwik

Pracownik naukowo-dydaktyczny

Kontakt: 

Wydział Prawa Administracji i Ekonomii

ul. Uniwersytecka 22/26, Wrocław

Zakład Prawa Gospodarczego i Handlowego 

POK.  104c BUDYNEK A 

Telefon:
71 3752 723
Email:
lidia [dot] siwik [at] uwr [dot] edu [dot] pl
Konsultacje: 

Konsultacje w semestrze letnim 2017 : środa w godz. 11.15-13.15. 

Konsultacje dla studentów niestacjonarnych odbywają się w następujących terminach:

26.02. godz. 11.15-12.15; 11.03. godz. 14.15-15.15; 23.04 godz. 14.15-15.15;  7.05. godz. 14.45-16.45;

  •  

 

 

Zdjęcie użytkownika dr Lidia Siwik
Działalność naukowa: 

ZAINTERESOWANIA BADAWCZE:

   > Europejskie prawo spółek, w tym spółka europejska i europejskie zgrupowanie interesów gospodarczych;

  > Odpowiedzialność członków władz spółek;

   > Międzynarodowy obrót handlowy 

 

STYPENDYSTKA programów : ERASMUS (Universitat Paris-Lodron Salzburg) i DAAD (Max Planck Institut Hamburg)

NAGRODY:

- nagroda rektora Uniwersytetu Wrocławskiego za osiągnięcia naukowe

DZIAŁALNOŚĆ POZAUCZELNIANA

- radca prawny
- wykładowca Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu
- wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury
 

Publikacje: 

   MONOGRAFIE:

> Spółka cywilna w obrocie gospodarczym, Warszawa 2009 (współautorstwo M.Podleś)

  > Odpowiedzialność zarządzających europejskim zgrupowaniem interesów gospodarczych i spółki europejskiej, Warszawa 2011

    INNE:

 

  Potrzeba nowej regulacji odpowiedzialności za niedopełnienie obowiązku zgłoszenia upadłości[w:] J.Frąckowiak (red.), Przegląd Prawa i Administracji, Tom LXIV. Rozprawy z prawa handlowego, Wrocław 2004.Odpowiedzialność za niedopełnienie obowiązku zgłoszenia upadłości- uzasadnienie dla zmian unormowania, TPP 2004 nr 3-4.

Odpowiedzialność poręczyciela będącego wspólnikiem spółki z o.o. za jej zobowiązania.Kilka uwag na tle prawa polskiego iniemieckiego [w:] P. Machnikowski (red.)Odpowiedzialność w prawie cywilnym, Wrocław 2006.

Die Haftung der Geschäftsführer in Polen für Verbindlichkeiten der Europäischen wirtschaftlichen Interessenvereinigung,Wirtschaft und Recht in Osteuropa 2007 nr 9.

Wspólnik spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jako poręczyciel jej zobowiązań, PPH 2007 nr 10.

Zewnętrzna odpowiedzialność zarządzających spółką europejską [w:] Z. Kuniewicz, K.A.Dadańska (red.), Węzłowe problemy prawa handlowego, VI Ogólnopolski Zjazd Katedr Prawa Handlowego, Szczecin-Międzyzdroje 2007.

Europejskie prawo spółek oraz tablice z prawa handlowego [w:] J.Jacyszyn (red.), Spółki handlowe w pytaniach i odpowiedziach, Warszawa 2008.

Odpowiedzialność zarządzających za zobowiązania spółki europejskiej z siedzibą w Polsce,  Rejent 2008 nr 4

Odpowiedzialność członków zarządu za zobowiązania spółki z o.o. na tle wybranych insytucji prawnych,Prace z prawa cywilnego dla uczczenia pamięci prof. J.Kosika, Seria PRAWO CCCVIII, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2009.

Umowy handlowe w pytaniach i odpowiedziach, Warszawa 2013 (współautorstwo A. Koronkiewicz-Wiórek, B. Książek, M. Piotrowska-Kłak,  Ł. Świderek)