Jesteś tutaj

Karty podstawowe

dr hab. Elżbieta Klat-Górska

Kontakt: 

Zakład Prawa Cywilnego i Prawa Międzynarodowego Prywatnego

ul. Uniwersytecka 22/26 (bud. A - WPAiE)   

 50-145 Wrocław

 

Telefon:
71 3752 365 (w godz. konsultacji)
Email:
elzbieta [dot] klat-gorska [at] uwr [dot] edu [dot] pl
Strona WWW: 
www.sppgn.pl
Konsultacje: 

 

 Pokój 114, w budynku A, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego   

harmonogram konsultacji

dla Studentów WPAiE UWr.,
 

od 2 lutego 2019 r. do 30 czerwca 2019 r.:
   czwartek:  od godz. 14.50   do godz. 16.50,
                 UWAGA!
16 maja 2019 r.  (czwartek) konsultacje od godz. 16.15 do godz. 18.15

oraz

niedziela:  10.03.2019 r.    – od 15.10 do 16.10
niedziela:  07.04.2019 r. - – od 15.10 do 16.10
sobota:     11.05.2019 r.    – od 12.30 do 14.00

W czasie przerw świątecznych konsultacje

nie odbywają się.

    Uprzejmie informuję, że Studenci zarówno na konsultacjach,

jak i na egzaminie przeze mnie przeprowadzanym,

mogą korzystać z tekstów aktów prawnych (wersje drukowane, bez analiz doktryny i orzecznictwa, bez ewent. innych)

   

         

Działalność naukowa: 

      

I. Zainteresowania badawcze:

          1. nabywanie i utrata nieruchomości rolnych oraz leśnych,

          2. prawo rodzinne,

          3. przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,

          4. prawo własności wód i gruntów pod wodami,

          5. prawne problemy pogranicza prawa cywilnego i prawa administracyjnego,

          6. prawo spółdzielcze oraz prawo nieruchomości lokalowych

II. Doświadczenie naukowe:

 -  rozprawa doktorska: "Sprzedaż mienia Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa”

 -  Kierownik Studiów Podyplomowych Prawa Gospodarki Nieruchomościami  na WPAE UWr. (zob. stronę pod adresem: www.sppgn.pl
http://podyplomowe.prawo.uni.wroc.pl)

-   wykładowca na studiach podyplomowych  

-   sporządzanie opinii na zlecenie Biura Orzecznictwa w Sprawach Samorządowych we Wrocławiu

 

III. Udział w redakcjach czasopism

listopad 2012 r. - maj 2017 r. sekretarz w zespole redakcyjnym czasopisma naukowego „Prawo” w serii Acta Universitatis Wratislaviensis

strona internetowa: prawo.wuwr.pl

 

IV. Dorobek naukowy:

dane dostępne także na stronach internetowych:

https://pbn-ms.opi.org.pl/pbn-report-web/pages/analytics/author/910608     

http://worldcat.org/identities/lccn-n2016058691/