dr Jacek Kaczor

Pracownik naukowo-dydaktyczny

Kontakt: 
Telefon:
+48 71 375 2828
Email:
jacek [dot] kaczor [at] uwr [dot] edu [dot] pl
Konsultacje: 

Najbliższe konsultacje:

24 sierpnia (czwartek) - godz. 11.00 - 12.00

29 sierpnia (wtorek) - godz. 11.00 - 12.00

4 września (poniedziałek) - godz. 12.00  - 13.00

11 września (poniedziałek) - godz. 11.00 - 12.00

21 września (czwartek) - godz. 12.00 - 13.00

Zdjęcie użytkownika dr Jacek Kaczor
Działalność naukowa: 

Zainteresowania naukowe: problematyka tworzenia prawa oraz teoretycznoprawne zagadnienia prawa cywilnego.

 

 

Publikacje: 

1. Zasada autonomii woli w świetle filozofii liberalnej, Ruch Prawniczy Ekonomiczny i Socjologiczny 2001, z. 1-2.

  1. Nadużycie prawa podmiotowego [w:] Z zagadnień teorii i filozofii prawa. Autonomia prawa ze stanowiska teorii i filozofii prawa pod red. J. Helios, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2003, s. 111 –129
  2. Pojęcie czynności prawnej upoważniającej w nauce prawa cywilnego, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2005, ss. 146.
  3. J. Kaczor, M. Błachut, Kryzys legitymizacji liberalnej filozofii prawa? [w:] Z zagadnień teorii i filozofii prawa. W poszukiwaniu podstaw prawa pod red. A Sulikowskiego, Wrocław 2006.
  4. Zasada autonomii woli z perspektywy teorii prawa, Przegląd Prawa i Administracji, Wrocław, 2005.
  5. Błachut M., Gromski W., Kaczor J., Technika prawodawcza, C.H. BECK, Warszawa 2007, ss. 231.
  6. Law and economics a liberalny porządek prawny [w:] J. Stelmach, M. Soniewicka (red.), Analiza ekonomiczna w zastosowaniach prawniczych, Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., Warszawa 2007, s. 67 – 79.
  7. Odczarowywanie swobody umów (O przewrotnym uroku postmodernizmu) [w:] Z zagadnień teorii i filozofii prawa. Ponowoczesność pod. red. M. Błachuta, Kolonia Limited, Wrocław 2007.
  8. Błachut Michał, Kaczor Jacek, Błędy w tytułach i podstawach prawnych aktów prawa miejscowego jednostek samorządu terytorialnego / Samorząd Terytorialny. - R. 23, nr 6 (2013), s. 71-82.
  9. "Odżycie przepisu" jako skutek wyroku Trybunału Konstytucyjnego : analiza krytyczna na tle koncepcji tekstu jednolitego
  10. // W: Tekst jednolity ustawy wobec orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego : konferencja, Warszawa, 25 kwietnia 2013 r. / pod red. Marzeny Laskowskiej i Zbigniewa Wrony ; [Kancelaria Sejmu. Biuro Analiz Sejmowych]. - Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2013. - S. 104-111.