Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Karty podstawowe

mgr Dorota Czerwińska

Pracownik naukowy

Zdjęcie użytkownika mgr Dorota Czerwińska
Kontakt: 

pokój 201, budynek A, ul. Uniwersytecka 22/26

Telefon:
+48 71 375 2082
Email:
dorota.czerwinska [at] uwr.edu.pl
Konsultacje: 

Konsultacje od dnia 13 stycznia 2020 roku do końca semestru zimowego roku akademickiego 2019/2020 odbywają się w czwartki w godz. 15.45-17.45.

Konsultacje dla studentów zaocznych:
1. 24.11.2019 r. godz. 16.45-17.45
2. 1.12.2019 r. godz. 13.00-14.00
3. 22.12.2019 r. godz. 14.15-15.15
4. 11.01.2019 r. godz. 12.30-13.30
5. 01.02.2019 r. godz. 12.30-13.30

 

Działalność naukowa: 

Zainteresowania badawcze:

konsensualne sposoby zakończenia procesu karnego, prywatyzacja procesu karnego, cele procesu karnego, model postępowania odwoławczego, problematyka odszkodowania za niesłuszne pozbawienie wolności, polityka karna i penitencjarna

Granty, projekty badawcze:

  1. Wykonawca polskiej części grantu "Police Stops" i STSM Coordinator w grancie COST Action, CA 17102
  2. Wykonawca polskiej części grantu CrossJustice (Knowledge, Advisory and Capacity Building Information Tool for Criminal Procedural Rights in Judicial Cooperation [CROSSJUSTICE] financed under the Justice Programme 2018, action no. 847346 - JUST-JACC-AG-2018) 
  3. Wykonawca grantu "Odszkodowanie za niesłuszne pozbawienie wolności - teoria i praktyka" (grant NCN Sonata-BIS 26, UMO-2017/26/E/HS5/00382) - kierownik grantu dr Wojciech Jasiński
  4. Wykonawca grantów wewnętrznych WPAiE z subwencji badawczej na rozwój naukowy doktorantów w latach 2017-2019

Działalność pozauczelniana:

Adwokat w Izbie Wrocławskiej

O sobie:

Magister prawa (2014, praca magisterska pt. "Nauka o obiektywnym przypisaniu skutku w doktrynie, judykaturze i projekcie nowelizacji kodeksu karnego", przygotowana pod kierunkiem prof. dr. hab. J. Giezka), doktorantka w Katedrze postępowania karnego. Przygotowywana rozprawa doktorska nosi tytuł "Porozumienia procesowe w świetle celów procesu karnego. 
Ukończyła kursy prawniczego języka francuskiego i angielskiego. W podstawowym stopniu włada również językiem włoskim.