Jesteś tutaj

Karty podstawowe

mgr Dorota Czerwińska

Kontakt: 

pokój 201, budynek A, ul. Uniwersytecka 22/26

Telefon:
+48 71 375 2082
Email:
dorota [dot] czerwinska [at] uwr [dot] edu [dot] pl
Konsultacje: 

Konsultacje w semestrze letnim roku akademickiego 2018/2019 odbywają się w piątki w godz. 15.00-17.00.

 

Działalność naukowa: 

Zainteresowania badawcze:

konsensualne sposoby zakończenia procesu karnego, prywatyzacja procesu karnego, cele procesu karnego, model postępowania odwoławczego, problematyka odszkodowania za niesłuszne pozbawienie wolności, polityka karna i penitencjarna

Granty, projekty badawcze:

  1. Wykonawca polskiej części grantu "Police Stops" i STSM Coordinator w grancie COST Action, CA 17102
  2. Wykonawca grantu "Odszkodowanie za niesłuszne pozbawienie wolności - teoria i praktyka" (grant NCN Sonata-BIS 26, UMO-2017/26/E/HS5/00382) - kierownik grantu dr Wojciech Jasiński
  3. Wykonawca grantów wewnętrznych WPAiE z subwencji badawczej na rozwój naukowy doktorantów w latach 2017-2019

Działalność pozauczelniana:

Adwokat w Izbie Wrocławskiej

O sobie:

Magister prawa (2014, praca magisterska pt. "Nauka o obiektywnym przypisaniu skutku w doktrynie, judykaturze i projekcie nowelizacji kodeksu karnego", przygotowana pod kierunkiem prof. dr. hab. J. Giezka), doktorantka w Katedrze postępowania karnego. Przygotowywana rozprawa doktorska nosi tytuł "Porozumienia procesowe w świetle celów procesu karnego. 
Ukończyła kursy prawniczego języka francuskiego i angielskiego. W podstawowym stopniu włada również językiem włoskim.