Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Karty podstawowe

dr Dorota Czerwińska

Pracownik naukowo-dydaktyczny

Zdjęcie użytkownika dr Dorota Czerwińska
Kontakt: 

pokój 201, budynek A, ul. Uniwersytecka 22/26

Telefon:
+48 71 375 2082
Email:
dorota.czerwinska [at] uwr.edu.pl
Konsultacje: 

(English below)
Konsultacje do końca semestru letniego odędą się w piątki 26.07, 02.08 i 09.08 w godzinach 9.00-11.00 wyłącznie w formie online na Teams.
Po tej dacie konsultacje nie będą się odbywać z powodu urlopu.

The office hours in the remaining part of summer term take place on Fridays 26th July, 2nd August and 9th August at 9 AM until 11 AM online only (Teams). 
No office hours will be held after that due to annual leave.

 

Działalność naukowa: 

Zainteresowania badawcze:

konsensualne sposoby zakończenia procesu karnego, prywatyzacja procesu karnego, cele procesu karnego, model postępowania odwoławczego, problematyka odszkodowania za niesłuszne pozbawienie wolności, polityka karna i penitencjarna

Granty, projekty badawcze:

  1. Kierownik grantu "Optymalny model porozumień procesowych. Między sprawnością a sprawiedliwością" (grant NCN PRELUDIUM 18, UMO-2019/35/N/HS5/03125)
  2. Wykonawca polskiej części grantu "Police Stops" i STSM Coordinator w grancie COST Action, CA 17102
  3. Wykonawca polskiej części grantu CrossJustice (Knowledge, Advisory and Capacity Building Information Tool for Criminal Procedural Rights in Judicial Cooperation [CROSSJUSTICE] financed under the Justice Programme 2018, action no. 847346 - JUST-JACC-AG-2018) 
  4. Wykonawca grantu "Odszkodowanie za niesłuszne pozbawienie wolności - teoria i praktyka" (grant NCN Sonata-BIS 26, UMO-2017/26/E/HS5/00382) - kierownik grantu prof. UWr dr hab. Wojciech Jasiński
  5. Wykonawca grantów wewnętrznych WPAiE z subwencji badawczej na rozwój naukowy doktorantów w latach 2017-2019

Działalność pozauczelniana:

Adwokat w Izbie Wrocławskiej

O sobie:

Magister prawa (2014, praca magisterska pt. "Nauka o obiektywnym przypisaniu skutku w doktrynie, judykaturze i projekcie nowelizacji kodeksu karnego", przygotowana pod kierunkiem prof. dr. hab. J. Giezka), doktor nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne (2023, rozprawa doktorska pt. "Porozumienia procesowe w świetle celów procesu karnego).
Ukończyła kursy prawniczego języka francuskiego i angielskiego. W podstawowym stopniu włada również językiem włoskim i uczy się języka greckiego.
Prywatnie miłośniczka podróży, jedzenia i muzyki rockowej.