Jesteś tutaj

Karty podstawowe

mgr Dorota Czerwińska

Kontakt: 

pokój 201, budynek A, ul. Uniwersytecka 22/26

Telefon:
+48 71 375 2082
Email:
dorota [dot] czerwinska [at] uwr [dot] edu [dot] pl
Konsultacje: 

Konsultacje w semestrze zimowym roku akademickiego 2018/2019:
czwartek 16.50-18.50

 

 
Działalność naukowa: 

Zainteresowania badawcze:

konsensualne sposoby zakończenia procesu karnego, prywatyzacja procesu karnego, cele procesu karnego, model postępowania odwoławczego, polityka karna i penitencjarna

 

Działalność pozauczelniana:

Adwokat w Izbie Wrocławskiej

 

O sobie:

Magister prawa (2014, praca magisterska pt. "Nauka o obiektywnym przypisaniu skutku w doktrynie, judykaturze i projekcie nowelizacji kodeksu karnego", przygotowana pod kierunkiem prof. dr. hab. J. Giezka), doktorantka w Katedrze postępowania karnego. Przygotowywana rozprawa doktorska dotyczyć będzie perspektyw rozwoju porozumień procesowych.

Ukończyła kursy prawniczego języka francuskiego i angielskiego. W podstawowym stopniu włada również językiem włoskim.