Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Karty podstawowe

mgr Dorota Czerwińska

Pracownik naukowy

Zdjęcie użytkownika mgr Dorota Czerwińska
Kontakt: 

pokój 201, budynek A, ul. Uniwersytecka 22/26

Telefon:
+48 71 375 2082
Email:
dorota.czerwinska [at] uwr.edu.pl
Konsultacje: 

(English below)
UWAGA ZMIANA TERMINÓW KONSULTACJI W WAKACJE!
Konsultacje stacjonarne w okresie sesji letniej 2022 oraz wakacji:
Konsultacje USOS - poniedziałek, 27 czerwca, w godz. 17.00-18.00. 
W lipcu konsultacje nie odbywają się z powodu urlopu. 
W sierpniu i wrześniu konsultacje odbywają się we wtorki w godz. 16.00-18.00, z wyjątkiem wtorku 9.08 (konsultacje w tym tygodniu nie odbędą się z powodu urlopu) oraz wtorku 20.09 (konsultacje w tym tygodniu nie odbędą się z powodu zagranicznej delegacji).

Onsite office hours during summer exam session and holidays in 2022:
USOS office hours - Monday, June 27th, 5 pm to 6 pm.
In July there are no office hours due to annual leave.
In August and September the office hours take place on Tuesdays at 4 pm until 6 pm, apart from 9th August (there will be no office hours over that week due to another leave) and 20th September (there will be no office hours over that week due to a research trip abroad). 

 

Działalność naukowa: 

Zainteresowania badawcze:

konsensualne sposoby zakończenia procesu karnego, prywatyzacja procesu karnego, cele procesu karnego, model postępowania odwoławczego, problematyka odszkodowania za niesłuszne pozbawienie wolności, polityka karna i penitencjarna

Granty, projekty badawcze:

  1. Kierownik grantu "Optymalny model porozumień procesowych. Między sprawnością a sprawiedliwością" (grant NCN PRELUDIUM 18, UMO-2019/35/N/HS5/03125)
  2. Wykonawca polskiej części grantu "Police Stops" i STSM Coordinator w grancie COST Action, CA 17102
  3. Wykonawca polskiej części grantu CrossJustice (Knowledge, Advisory and Capacity Building Information Tool for Criminal Procedural Rights in Judicial Cooperation [CROSSJUSTICE] financed under the Justice Programme 2018, action no. 847346 - JUST-JACC-AG-2018) 
  4. Wykonawca grantu "Odszkodowanie za niesłuszne pozbawienie wolności - teoria i praktyka" (grant NCN Sonata-BIS 26, UMO-2017/26/E/HS5/00382) - kierownik grantu prof. UWr dr hab. Wojciech Jasiński
  5. Wykonawca grantów wewnętrznych WPAiE z subwencji badawczej na rozwój naukowy doktorantów w latach 2017-2019

Działalność pozauczelniana:

Adwokat w Izbie Wrocławskiej

O sobie:

Magister prawa (2014, praca magisterska pt. "Nauka o obiektywnym przypisaniu skutku w doktrynie, judykaturze i projekcie nowelizacji kodeksu karnego", przygotowana pod kierunkiem prof. dr. hab. J. Giezka), doktorantka w Katedrze postępowania karnego. Przygotowywana rozprawa doktorska nosi tytuł "Porozumienia procesowe w świetle celów procesu karnego". 
Ukończyła kursy prawniczego języka francuskiego i angielskiego. W podstawowym stopniu włada również językiem włoskim.
Prywatnie miłośniczka podróży, jedzenia i muzyki rockowej.