Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Karty podstawowe

dr Dorota Czerwińska

Pracownik naukowo-dydaktyczny

Zdjęcie użytkownika dr Dorota Czerwińska
Kontakt: 

pokój 201, budynek A, ul. Uniwersytecka 22/26

Telefon:
+48 71 375 2082
Email:
dorota.czerwinska [at] uwr.edu.pl
Konsultacje: 

(English below)
Konsultacje w semestrze letnim odbywają się stacjonarnie we wtorki od 14.55 do 16.55. 
UWAGA! Konsultacje w dniu 16.05.2023 r. nie odbędą się z powodu wyjazdu na konferencję naukową, zaś konsultacje w kolejnym tygodniu odbędą się w czwartek, 25 maja, zamiast we wtorek, 23 maja, w godzinach 16.00-18.00.
Konsultacje online dla studentów zaocznych odbywają się:
1. 18.03.2023 r. 9.00-10.00
2. 02.04.2023 r. 10.00-11.00
3. 23.04.2023 r. 10.00-11.00
4. 29.04.2023 r. 10.00-11.00
5. 13.05.2023 r. 10.00-11.00

English version:
The office hours during summer term are held onsite at 2.55 pm until 4.55 pm.
ATTENTION!
The office hours on 16th May are cancelled due to my trip to a conference. The office hours in the week afterwards will be held on Thursday, 25th May, instead of Tuesday, 23th May, at 4 to 6 pm.   

 

Działalność naukowa: 

Zainteresowania badawcze:

konsensualne sposoby zakończenia procesu karnego, prywatyzacja procesu karnego, cele procesu karnego, model postępowania odwoławczego, problematyka odszkodowania za niesłuszne pozbawienie wolności, polityka karna i penitencjarna

Granty, projekty badawcze:

  1. Kierownik grantu "Optymalny model porozumień procesowych. Między sprawnością a sprawiedliwością" (grant NCN PRELUDIUM 18, UMO-2019/35/N/HS5/03125)
  2. Wykonawca polskiej części grantu "Police Stops" i STSM Coordinator w grancie COST Action, CA 17102
  3. Wykonawca polskiej części grantu CrossJustice (Knowledge, Advisory and Capacity Building Information Tool for Criminal Procedural Rights in Judicial Cooperation [CROSSJUSTICE] financed under the Justice Programme 2018, action no. 847346 - JUST-JACC-AG-2018) 
  4. Wykonawca grantu "Odszkodowanie za niesłuszne pozbawienie wolności - teoria i praktyka" (grant NCN Sonata-BIS 26, UMO-2017/26/E/HS5/00382) - kierownik grantu prof. UWr dr hab. Wojciech Jasiński
  5. Wykonawca grantów wewnętrznych WPAiE z subwencji badawczej na rozwój naukowy doktorantów w latach 2017-2019

Działalność pozauczelniana:

Adwokat w Izbie Wrocławskiej

O sobie:

Magister prawa (2014, praca magisterska pt. "Nauka o obiektywnym przypisaniu skutku w doktrynie, judykaturze i projekcie nowelizacji kodeksu karnego", przygotowana pod kierunkiem prof. dr. hab. J. Giezka), doktorantka w Katedrze postępowania karnego. Przygotowywana rozprawa doktorska nosi tytuł "Porozumienia procesowe w świetle celów procesu karnego". 
Ukończyła kursy prawniczego języka francuskiego i angielskiego. W podstawowym stopniu włada również językiem włoskim.
Prywatnie miłośniczka podróży, jedzenia i muzyki rockowej.