Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Karty podstawowe

dr Barbara Kowalczyk

Kontakt: 

Pokój 501, budynek A, ul. Uniwersytecka 22/26

Telefon:
71 3752383
Email:
barbara.kowalczyk [at] uwr.edu.pl
Konsultacje: 

Konsultacje  w roku akademickim 2021/2022 w semestrze zimowym: poniedziałki 13.00 -14.00. Konsultacje odbywają się w pokoju 501 bud. A lub w sposób zdalny (email, MS Teams). Office hours in the academic year 2021/22 in the winter term: Monday 13:00-14:00, in room 501 A, via email: barbara.kowalczykatuwr.edu.pl, and/or MS Teams (chat).

Działalność naukowa: 

Zainteresowania badawcze: komparatystyka prawnicza, administracja porównawcza, europejskie prawo administracyjne, europeizacja prawa administracyjnego, prawo imigracyjne i azylowe Działalność dydaktyczna i organizacyjna: 1/ Wykładowca: na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunku Administracja, w tym na specjalności Administration in International Organizations, na studiach International and European Law LL.M, na Studiach Podyplomowych Administracji Publicznej i Studiach Podyplomowych Prawa Ochrony Środowiska oraz na studiach doktoranckich; 2/Visiting Professor na Wydziale Prawa Uniwersytetu Masaryka w Brnie 3/ kierownik Studiów Podyplomowych Prawa Ochrony Środowiska; 4/senator Uniwersytetu Wrocławskiego (kadencja 2020-2024), 5/ członek Rady Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii (kadencja 2020-2024), 6/członek Kolegium Redakcyjnego Wroclaw Review of Law, Administration & Economics, z-ca redaktora naczelnego, wyd.UWr., WPAiE; 7/członek Rady Programowej czasopisma Public Governance, Administration and Finances Law Review, wyd. the Dialog Campus - Nordex (Budapest). Działalność pozauczelniana: 1994 r. – 1996 r. – aplikacja sądowa w okręgu Sądu Wojewódzkiego we Wrocławiu, egzamin sędziowski w Sądzie Apelacyjnym we Wrocławiu; 2005 r. - nadal - radca prawny, OIRP we Wrocławiu Od 2016 r. uczestnik Forum Konsultacyjnego Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu