Jesteś tutaj

Karty podstawowe

dr Barbara Kowalczyk

Kontakt: 

Pokój 501, budynek A, ul. Uniwersytecka 22/26

Telefon:
71 3752383
Email:
barbara [dot] kowalczyk [at] uwr [dot] edu [dot] pl
Konsultacje: 

Konsultacje w lipcu odbywają się w piątki: 5.07, 12.07 i 19.07, godz. 12.00-13.00.
Od 22 lipca do 9 września - urlop.

Działalność naukowa: 

Zainteresowania badawcze:
komparatystyka prawnicza, administracja porównawcza, europejskie prawo administracyjne, europeizacja prawa administracyjnego, prawo imigracyjne i azylowe
Działalność dydaktyczna i organizacyjna:
1/ Wykładowca:
na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunku Administracja, w tym na specjalności Administration in International
Organizations,
na studiach International and European Law LL.M,
na Studiach Podyplomowych Administracji Publicznej i Studiach Podyplomowych Prawa Ochrony Środowiska oraz
na studiach doktoranckich;
2/Visiting professor na Wydziale Prawa Uniwersytetu Masaryka w Brnie
3/ kierownik Studiów Podyplomowych Prawa Ochrony Środowiska;
4/ członek Komisji Dydaktycznej WPAiE;
5/ członek sądu konkursowego;
6/ członek Rady Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii i Rady Instytutu Nauk Administracyjnych (obecna kadencja);
7/członek Kolegium Redakcyjnego Wroclaw Review of Law, Administration & Economics, z-ca redaktora naczelnego, wyd.UWr., WPAiE;
8/członek Rady Programowej czasopisma Public Governance, Administration and Finances Law Review, wyd. the Dialog Campus - Nordex (Budapest).
Działalność pozauczelniana:
1994 r. – 1996 r. – aplikacja sądowa w okręgu Sądu Wojewódzkiego we Wrocławiu, egzamin sędziowski w Sądzie Apelacyjnym we Wrocławiu;
2005 r. - nadal - radca prawny, OIRP we Wrocławiu
Od 2016 r. uczestnik Forum Konsultacyjnego Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu