Jesteś tutaj

Karty podstawowe

dr Barbara Kowalczyk

Kontakt: 

Pokój 501, budynek A, ul. Uniwersytecka 22/26

Telefon:
71 3752383
Email:
barbara [dot] kowalczyk [at] uwr [dot] edu [dot] pl
Konsultacje: 

Konsultacje w semestrze letnim: wtorek 14.00-15.00.
Office hours in summer term: Tuesday 14.00-15.00.

 
Działalność naukowa: 

Działalność naukowo-dydaktyczna:

Przygotowanie:

2005 r. - tytuł doktora nauk prawnych (specjalność prawo administracyjne),

1988 r. – 1993 r. – stacjonarne studia wyższe magisterskie na kierunku Prawo, tytuł zawodowy magistra prawa na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Działalność dydaktyczna i organizacyjna:

1/ Wykładowca:
na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunku Administracja, w tym na specjalności Administration in International Organizations,
na studiach International and European Law LL.B (w roku akademickim 2015/2016 i 2016/2017),
na studiach International and European Law LL.M,
na Studiach Podyplomowych Administracji Publicznej i Studiach Podyplomowych Prawa Ochrony Środowiska oraz
na studiach doktoranckich;
2/ kierownik Studiów Podyplomowych Prawa Ochrony Środowiska;
3/ członek Komisji Dydaktycznej WPAiE; 
4/ koordynator kierunku Bachelor of Business and Administration (w roku akademickim 2015/2016 i I semestrze 2016/2017);
5/ członek sądu konkursowego;
6/ członek Rady Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii (obecna kadencja) 

Udział w radach naukowych, redakcjach czasopism, stowarzyszeniach:

członek Kolegium Redakcyjnego Wroclaw Review of Law, Administration & Economics,  z-ca redaktora naczelnego, wyd.UWr., WPAiE
członek Rady Programowej czasopisma Public Governance, Administration and Finances Law Review, wyd.the Dialog Campus - Nordex (Budapest).

Działalność pozauczelniana:
1994 r. – 1996 r
. – aplikacja sądowa w okręgu Sądu Wojewódzkiego we Wrocławiu, egzamin sędziowski w Sądzie Apelacyjnym we Wrocławiu;
2005 r. - nadal - radca prawny, OIRP we Wrocławiu

Zainteresowania badawcze:

komparatystyka prawnicza, administracja porównawcza, europejskie prawo administracyjne, europeizacja prawa administracyjnego,