Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Karty podstawowe

dr Edyta Włodarczyk-Czech

Kontakt: 

gabinet 205, budynek B, ul. Kuźnicza 46/47 

Telefon:
71 375 27 63
Email:
edyta.wlodarczyk [at] uwr.edu.pl
Konsultacje: 

Konsultacje w semestrze letnim 2023/2024:

czwartek 9.30-11.30

gabinet 205, budynek B, ul. Kuźnicza 46/47.

Działalność naukowa: 

Adiunkt w Zakładzie Powszechnej Historii Państwa i Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego. 
Stopień doktora nauk społecznych, w dyscyplinie nauki prawne uzyskała w 2023 r. w wyniku obrony rozprawy doktorskiej: Stosunek państwa do zakonów katolickich w województwie wrocławskim w latach 1945-1956

Jej zainteresowania naukowe, poza historią państwa i prawa, dotyczą również prawa wyznaniowego, w związku z czym przystąpiła do Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego.  Ponadto członek Polskiego Towarzystwa Historii Prawa.

W roku 2015 ukończyła dwuletnią Szkołę Prawa Niemieckiego na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, gdzie poznała m.in. niemieckie prawo publiczne, niemieckie prawo cywilne, niemieckie prawo pracy i prawo gospodarcze, niemieckie prawo handlowe i prawo spółek. Wykłady i egzaminy odbywały się w języku niemieckim. 

Od roku akademickiego 2018/2019 prowadzi zajęcia w języku niemieckim z zakresu polskiego prawa gospodarczego na Wydziale Prawa Uniwersytetu Humboldtów w Berlinie w ramach umowy zawartej przez Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Wydział Prawa Uniwersytetu Humboldtów w Berlinie oraz Niemiecko-Polskie Stowarzyszenie Prawników z siedzibą w Berlinie (Deutsch-Polnische Juristen-Vereinigung e.V.).

W 2022 r. Rada Naukowa Polskiej Misji Historycznej przy Uniwersytecie Juliusza Maksymiliana w Wurzburgu przyznała jej stypendium na pobyt badawczy w Wurzburgu w 2022 r. w celu realizacji projektu badawczego: Relacje między niemieckim Kościołem Ewangelicko-Augsburskim a polskim Kościołem Ewangelicko-Augsburskim na Dolnym Śląsku w latach 1945-1956.

Czynny udział w konferencjach naukowych:

 1. IX Opolskie Colloquium Prawno-Historyczne: Prawno-historyczne oraz teologiczne aspekty tolerancji i nietolerancji religijnej, 15-16 maja 2013 r., Brzeg.

 2. XIII Ogólnopolskie Sympozjum Prawa Wyznaniowego: Równouprawnienie Kościołów i innych związków wyznaniowych, połączone ze Zjazdem Katedr, Zakładów i Wykładowców Prawa Wyznaniowego, 17-19 maja 2016 r., Pokrzywna.

 3. Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Wymiary Wolności religijnej we współczesnej Europie, zorganizowanej przez Instytut Społeczno-Prawny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu, 13-14 września 2016 r.

 4. XIV Ogólnopolski Zjazd Katedr i Wykładowców Prawa Wyznaniowego: Wyznaniowe Prawo Formalne, 8-10 maja 2017 r., Zielona Góra-Kęszyca Leśna.

 5. XXI Konferencja Historyków Państwa i Prawa: Regulacje prawne dotyczące małżeństwa w rozwoju historycznym, zorganizowanej przez Instytut Historii Państwa i Prawa, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii UWr, 21-23 września 2017 r., Polanica-Zdrój.
   
 6. XV Ogólnopolskie Sympozjum Prawa Wyznaniowego: Wpływ odzyskania przez Polskę niepodległości na status quo kościołów i związków wyznaniowych (1918-1945-1989), 7-9 maja 2018 r., Wrocław.
   
 7. XIV Colloquium Historyczno-Prawne: Res publica semper reformanda, 10 maja 2018 r., Opole.
   
 8. XXII Konferencja Historyków Państwa i Prawa: Okresy przejściowe - ustrój i prawo, zorganizowanej przez Instytut Historii     Państwa i Prawa, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uwr, 27-29 września 2018 r., Polanica-Zdrój.
   
 9. XVI Ogólnopolskie Sympozjum Prawa Wyznaniowego: 30-lecie ustaw wyznaniowych. Czy potrzebna jest reforma prawa wyznaniowego w Polsce? 6-8 maja 2019r., Olsztyn-Tumiany.
   
 10. Międzynarodowa konferencja zorganizowana w ramach współpracy wydziałów prawa Uniwersytetu Karola w Pradze,   Uniwersytetu w Ratyzbonie oraz Uniwersytetu Wrocławskiego: Europaeisierungstendenzen in den nationalen Rechtsordnungen am Beispiel von Deutschland, Polen und Tschechien, 23-24 maja 2019 r., Praga.
   
 11. XXIII Konferencja Historyków Państwa i Prawa: Handel w dziejach państwa i prawa, zorganizowanej przez Instytut Historii Państwa i Prawa, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii UWr, 19-21 września 2019 r., Polanica-Zdrój.
   
 12. XXIV Konferencja Historyków Państwa i Prawa: Zgromadzenia stanowe i organy przedstawicielskie w dziejach, zorganizowanej przez Instytut Historii Państwa i Prawa, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii UWr, 24-26 września 2020 r., Polanica-Zdrój.
   
 13. XVIII Ogólnopolskie Sympozjum Prawa Wyznaniowego: Wolność uzewnętrzniania przekonań religijnych, 7-9 września 2021r., Mała Wieś k. Grójca.
   
 14. XXV Konferencja Historyków Państwa i Prawa: Wolność słowa, myśli i wyznania, zorganizowanej przez Instytut Historii Państwa i Prawa, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii UWr, 16-18 września 2021 r., Polanica-Zdrój.
   
 15. XXVI Konferencja Historyków Państwa i Prawa: Znaczenie kodyfikacji w dziejach prawa, zorganizowanej przez Instytut Historii Państwa i Prawa, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii UWr, 29.09.-01.10. 2022 r., Polanica-Zdrój.