Jesteś tutaj

Karty podstawowe

mgr Edyta Włodarczyk

Kontakt: 

505, budynek B, ul. Kuźnicza 46/47

Telefon:
71 375 27 62
Email:
edyta [dot] wlodarczyk [at] uwr [dot] edu [dot] pl
Konsultacje: 

Konsultacje w semestrze letnim 2017/2018:
Środa 15.00-17.00

Działalność naukowa: 

Asystent w Zakładzie Powszechnej Historii Państwa i Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego. Magister prawa Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. W 2010 r. obroniła pracę magisterską pod tytułem: „Ustrój polityczny Wielkiej Brytanii w XIX wieku” pod kierownictwem dra Marka Kinstlera.

Obecnie pisze doktorat pod kierownictwem dra hab. Józefa Koredczuka, prof. nadzw. UWr w Instytucie Historii Państwa i Prawa, w Zakładzie Powszechnej Historii Państwa i Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego. Jej zainteresowania naukowe, poza historią państwa i prawa, dotyczą również prawa wyznaniowego, w związku z czym przystąpiła do Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego.  

W roku 2015 ukończyła dwuletnią Szkołę Prawa Niemieckiego na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, gdzie poznała m.in. niemieckie prawo publiczne, niemieckie prawo cywilne, niemieckie prawo pracy i prawo gospodarcze, niemieckie prawo handlowe i prawo spółek. Wykłady i egzaminy odbywały się w języku niemieckim. 

 

Czynny udział w konferencjach naukowych:

  1. IX Opolskie Colloquium Prawno-Historyczne: Prawno-historyczne oraz teologiczne aspekty tolerancji i nietolerancji religijnej, 15-16 maja 2013 r. - Brzeg.

  2. XIII Ogólnopolskie Sympozjum Prawa Wyznaniowego: Równouprawnienie Kościołów i innych związków wyznaniowych, połączone ze Zjazdem Katedr, Zakładów i Wykładowców Prawa Wyznaniowego, 17-19 maja 2016 r. - Pokrzywna.

  3. Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Wymiary Wolności religijnej we współczesnej Europie, zorganizowanej przez Instytut Społeczno-Prawny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu, 13-14 września 2016 r.

  4. XIV Ogólnopolski Zjazd Katedr i Wykładowców Prawa Wyznaniowego: Wyznaniowe Prawo Formalne, 8-10 maja 2017 r, Zielona Góra-Kęszyca Leśna.

  5. XXI Konferencja Historyków Państwa i Prawa: Regulacje prawne dotyczące małżeństwa w rozwoju historycznym, zorganizowanej przez Instytut Historii Państwa i Prawa, Wydział Prawa Administracji i Ekonomii UWr, 21-23 września 2017 r., Polanica-Zdrój.