Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Karty podstawowe

dr hab. Małgorzata Wachowska

Kontakt: 

pokój 205c

Email:
malgorzata.wachowska [at] uwr.edu.pl
Konsultacje: 

Konsultacje w semestrze zimowym 2023/2024
środa: 11.15-13.15. pok. 205 c

Seminarium licencjackie SSE(3) III rok w semestrze zimowym 2023/2024
czwartek: 13.15-14.15

Seminarium magisterskie SSE(2) II rok w semestrze zimowym 2023/2024

czwartki 11.10-13.00:
19.10.2023
16.11.2023
30.11.2023
14.12.2023
11.01.2023
25.01.2023

piątki 13.15-14.45:
13.10.2023
27.10.2023
10.11.2023
24.11.2023
8.12.2023
22.12.2023
5.01.2023
19.01.2023

 

Działalność naukowa: 

Moje zainteresowania badawcze skoncentrowane są wokół zagadnień związanych z ekonomią dyfuzji wiedzy. Ich efektem jest cykl publikacji, który wpisuje się w kilka głównych obszarów badawczych:
(1) uwarunkowania transferu wiedzy,
(2) rola zagranicznych inwestycji bezpośrednich w przenoszeniu wiedzy między krajami,
(3) rola handlu zagranicznego w transferowaniu know-how,
(4) przepływy wiedzy między nauką a biznesem,
(5) dyfuzja wiedzy w obrębie struktur integracyjnych, np. klastrów,
(6) rola międzynarodowej migracji w przekazywaniu wiedzy między krajami.