Jesteś tutaj

Karty podstawowe

dr Małgorzata Wachowska

Kontakt: 

pokój 205c

Email:
malgorzata [dot] wachowska [at] uwr [dot] edu [dot] pl
Konsultacje: 

Najbliższe konsultacje w czasie sesji zomowej 2018/2019

5.02.2019 r. (wtorek): 14.00-15.00
18.02.2019 r. (poniedziałek): 13.00-15.00

 
Działalność naukowa: 

Zainteresowania naukowe:

Moje zainteresowania naukowe koncentrują się wokół  problematyki związanej z dyfuzją wiedzy. Obszarami, w których podejmuję badania są  w szczególności:

1. czynniki stymulujące i hamujące wielkość strumieni międzynarodowych przepływów wiedzy

2. czynniki determinujące szybkość międzynarodowej dyfuzji wiedzy

3. przepływy wiedzy między nauką a biznesem

4. przepływy wiedzy w obrębie powiązań integracyjnych (np. typu klastry)

5. międzynarodowa mobilność kapitału ludzkiego jako nośnik wiedzy

 

Czynny udział w konferencjach (od 2013 r.):

1.Konferencja organizowana przez Politechnikę Wrocławską "Wiedza w gospodarce i gospodarka oparta na wiedzy. Innowacje w gospodarce opartej na wiedzy", Brunów, 16-18.04.2013 r.

2. Konferencja organizowana przez Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu "Zmiana warunkiem sukcesu. Doskonałość w kształtowaniu konkurencyjności przedsiębiorstw", Wojanów, 24-26.11.2013 r.

3. Konferencja organizowana przez Politechnikę Opolską "Uwarunkowania transferu wiedzy w regionie - wymiar ekonomiczny, społeczny i terytorialny", Opole-Prószków, 3-4.06.2014 r.

4. Konferencja organizowana przez Uniwersytet Szczeciński "Współczesna ekonomia", Międzyzdroje, 16-17.06.2014 r.

5. Konferencja organizowana przez Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu "Problemy ekonomii, polityki ekonomicznej i finansów publicznych", Karpacz, 3-5.09.2014 r.

6. Konferencja organizowana przez Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach "Procesy internacjonalizacji w gospodarce światowej", Katowice, 20.10.2014 r.

7. Konferencja organizowana przez Lwowski Uniwersytet Narodowy im. Iwana Franki „Управління інноваційними процесами в економічній системі України„ (Zarządzanie procesami innowacyjnymi w systemie gospodarczym Ukrainy) , Lwów 5-6.12.2014.

8. Konferencja organizowana przez Lwowski Uniwersytet Narodowy im. Iwana Franki "Стратегічні орієтири розвитку економіки України" (Strategiczne kierunki rozwoju Ukrainy), Lwów 20-21.03.2015.

9. Konferencja organizowana przez Lwowski Uniwersytet Narodowy im. Iwana Franki "Актуальні проблеми функціонування господарської системи України" (Aktualne problemy systemu gospodarczego Ukrainy), Lwów 15-16.05.2015.

10. Konferencja organizowana przez Uniwersytet Szczeciński "XII Ogólnopolski Zjazd Katedr Ekonomii. Ekonomiczne wyzwania XXI wieku: Polska - Unia Europejska - Świat", Międzyzdroje, 8-10.06.2015 r.

11. Konferencja organizowana przez Politechnikę Opolską "Zarządzanie rozwojem regionalnym i lokalnym: determinanty równoważenia rozwoju w perspektywie programowania 2014-2020", Opole-Prószków, 15-16.06.2015 r.

12. Konferencja organizowana przez Uniwersytet Szczeciński "Wybrane problemy współczesnej gospodarki światowej", Pobierowo, 19.06.2015 r.

13. Konferencja organizowana przez Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu "Problemy ekonomii, polityki ekonomicznej i finansów publicznych", Karpacz, 2-4.09.2015 r.

14. Konferencja organizowana przez Lwowski Uniwersytet Narodowy im. Iwana Franki "Управління інноваційними процесами в економічній системі України" (Zarządzanie procesami innowacyjnymi w systemie gospodarczym Ukrainy), Lwów 27-28.11.2015.

15. Konferencja organizowana przez Wyższą Szkołę Biznesu w Dąbrowie Górniczej "Innowacje i przedsiębiorczość. Teoria i Praktyka", Dąbrowa Górnicza, 19-20.05.2016 r.

16. Konferencja organizowana przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie oraz Akademię Ignatianum w Krakowie "Przedsiębiorczy uniwersytet wobec wyzwań globalizacji i europeizacji", Kraków, 23.05.2016 r.

17. Konferencja organizowana przez Uniwersytet Szczeciński "Wybrane problemy współczesnej gospodarki światowej", Pobierowo, 24.06.2016 r.

18. Konferencja organizowana przez Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu "Problemy ekonomii, polityki ekonomicznej i finansów publicznych", Karpacz, 5-7.09.2016 r.

19. Konferencja organizowana przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie "Innowacyjność i konkurencyjność międzynarodowa. Nowe wyzwania dla przedsiębiorstw i państwa", Warszawa, 17.10.2016 r.

20. Konferencja organizowana przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie "Handel międzynarodowy i internacjonalizacja przedsiębiorstw we współczesnej gospodarce", Kraków, 7.11.2016 r.

21. Konferencja organizowana przez Uniwersytet Wrocławski "Zdrowie i Style Życia", Wrocław, 11-12.05.2017 r.

22. Konferencja organizowana przez Uniwersytet Szczeciński "Wybrane problemy współczesnej gospodarki światowej", Pobierowo, 1-2.06.2017 r.

23. Konferencja organizowana przez Uniwersytet Szczeciński "XIV Ogólnopolski Zjazd Katedr Ekonomii. Ekonomiczne wyzwania XXI wieku. Polska - Unia Europejska - Świat", Międzyzdroje, 4-7.06.2017 r.

24. Konferencja organizowana przez Komitet Badań nad Migracjami PAN "Polityka migracyjna w obliczu współczesnych wyzwań: teoria i praktyka", Lublin, 14-15.09.2017 r.

25. Konferencja organizowana przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie "Handel zagraniczny i przesiębiorczość międzynarodowa", Kraków, 20.11.2017 r.

26. Konferencja organizowana przez Uniwersytet Szczeciński "Wybrane problemy współczesnej gospodarki światowej", Pobierowo, 07-08.06.2018 r.

27. Konferencja organizowana przez Uniwersytet Szczeciński "XV Ogólnopolski Zjazd Katedr Ekonomii. Ekonomiczne wyzwania XXI wieku. Polska - Unia Europejska - Świat", Międzyzdroje, 03-06.06.2018 r.