Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Projekty naukowe krajowe

Informacja

mgr Bartłomiej Jaworski - 15 Lipiec, 2015 - 14:01

Mając na uwadze zarządzenie nr 37/2016 Dziekana Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 4 listopada 2016 r. w sprawie obsługi wydarzeń naukowych oraz projektów badawczych, zwracam się z prośbą o przestrzeganie opisanej w nim procedury, w szczególności o zachowywanie wskazanych terminów i każdorazowe informowanie o zamiarze ubiegania się o przyznanie środków na realizację projektów badawczych (zarówno krajowych, jak i międzynarodowych) w celu zaopiniowania wniosku i uzyskania akceptacji Dziekana. Nie zastosowanie się do wymogów zarządzenia może skutkować brakiem zgody Dziekana na złożenie wniosku o finansowanie projektu.

 

Jednocześnie przypominam o możliwości uzyskania informacji i wyjaśnień co do wymagań formalnych konkursu, formy wniosku, zasad sporządzania kosztorysu i innych formalnych aspektów procedury konkursowej.