Jesteś tutaj

Uniwersytecka Poradnia Prawna działająca przy Instytucie Prawa Cywilnego Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Zasady działania Uniwersyteckiej Poradni Prawnej

Podstawowe informacje 

Osoby pragnące skorzystać z pomocy Uniwersyteckiej Poradni Prawnej zapraszamy na dyżury. 

Uprzejmie prosimy, aby związane z daną sprawą materiały i dokumenty dostarczane były w formie skserowanej. Nie przyjmujemy oryginałów.

Godziny działania Uniwersyteckiej Poradni Prawnej:
Uniwersytecka Poradnia Prawa działa: 
- w poniedziałki w godz. 13.30-15.00 oraz 16.30-18.00;
- we wtorki, środy, czwartki w godz. 13.30-18.00;
- oraz w piątki w godz. 13.30-16.30.
Poradnia będzie nieczynna w okresie 30 marca - 3 kwietnia 2018 r., a także 1 - 4 maja 2018 r. i 10 maja 2018 r.
Poradnia będzie także nieczynna w okresie sesji egzaminacyjnych i przerwy wakacyjnej (od 16 czerwca 2018 r. do połowy października 2018 r. - informacja o dokładnej dacie wznowienia działalności po przerwie zostanie podana na stronie internetowej).
Poradnia nie jest czynna w soboty ani niedziele.
 

Zasady udzielania porad
  • porada jest bezpłatna,
  • porada udzielana jest wyłącznie na piśmie,
  • porady udziela student Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii UWr,
  • porada udzielna jest po uprzedniej konsultacji z pracownikiem naukowo-dydaktycznym Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii UWr,
  • porada ma charakter konsultacyjny tzn. jej celem jest wyjaśnienie istotnych okoliczności sprawy oraz wskazanie możliwych prawnych dróg postępowania,
  • Uniwersytet Wrocławski, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii, Instytut Prawa Cywilnego oraz pracownicy i studenci nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualną szkodę wynikłą z porady,
  • Poradnia nie może zajmować się sprawami, które równolegle prowadzone są przez adwokatów, radców prawnych, doradców podatkowych lub rzeczników patentowych,
  • działalność UPP skierowana jest przede wszystkim do osób, których nie stać na opłacenie profesjonalnej pomocy prawnej.

Kontakt

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii
ul. Więzienna 10/12 (budynek C), pok. 104 Wrocław
tel. +48 71 375 20 09 (w godzinach działalności Poradni)
e-mail: poradniaatprawo [dot] uni [dot] wroc [dot] pl (subject: wiadomo%C5%9B%C4%87%20wys%C5%82ana%20przez%20stron%C4%99%20www.uni.wroc.pl)