Jesteś tutaj

Uniwersytecka Poradnia Prawna działająca przy Instytucie Prawa Cywilnego Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Uwaga! Ruszyła rekrutacja do Uniwersyteckiej Poradni Prawnej dla studentów prawa: 

I. Przebieg rekrutacji.
1) Pierwszy etap rekrutacji trwa do dnia 3 października, do godz. 24.00 i polega na wypełnieniu formularza: 
https://goo.gl/forms/Nu2gr8oNEhzNmXlk2
2) Drugi etap odbędzie się w siedzibie UPP (ul. Więzienna 10/12 drzwi po prawej od wejścia do budynku C) i będzie polegał na odbyciu rozmów kwalifikacyjnych w dniach od 8 do 13 października (Uniwersytecka Poradnia Prawna zastrzega sobie prawo do zmiany ww. terminów).
 
II. Kryteria rekrutacji.
- rok studiów prawa (co najmniej trzeci; NIEZALEŻNIE OD TRYBU STUDIÓW!)
- średnia ocen z toku studiów
- rozmowa kwalifikacyjna
Jeżeli w przeszłości danej osobie nie udało się przejść procesu rekrutacyjnego do UPP, nic nie stoi na przeszkodzie, by spróbowała ponownie!
 
W razie jakichkolwiek pytań czy wątpliwości, proszę pisać na adres: rekrutacjauppatgmail [dot] com.
 
.......................................................

Zasady działania Uniwersyteckiej Poradni Prawnej

Podstawowe informacje 

Osoby pragnące skorzystać z pomocy Uniwersyteckiej Poradni Prawnej zapraszamy na dyżury. 

Uprzejmie prosimy, aby związane z daną sprawą materiały i dokumenty dostarczane były w formie skserowanej. Nie przyjmujemy oryginałów.

Godziny działania Uniwersyteckiej Poradni Prawnej:
Uniwersytecka Poradnia Prawa działa: 
- w poniedziałki w godz. 13.30-15.00 oraz 16.30-18.00;
- we wtorki, środy, czwartki w godz. 13.30-18.00;
- oraz w piątki w godz. 13.30-16.30.
Poradnia będzie nieczynna w okresie 30 marca - 3 kwietnia 2018 r., a także 1 - 4 maja 2018 r. i 10 maja 2018 r.
Poradnia będzie także nieczynna w okresie sesji egzaminacyjnych i przerwy wakacyjnej (od 16 czerwca 2018 r. do połowy października 2018 r. - informacja o dokładnej dacie wznowienia działalności po przerwie zostanie podana na stronie internetowej).
 

W okresie od 4 czerwca do 15 czerwca 2018 r. Uniwersytecka Poradnia Prawna pełni tylko dyżury oddawcze - od poniedziału do czwartku w godz. 13.30-18.00 oraz w piątki w godz. 13.30-16.000  (to znaczy, że tylko wydawane są opracowane porady ze sprawami, z którymi osoby potrzebujące porady zgłosiły się wcześniej), natomiast nie są przyjmowane nowe sprawy.

Od 16 czewrca 2018 r. Uniwersytecka Poradnia Prawna zawiesza działaność na okres sesji egzaminacyjnych oraz przerwy wakacyjnej. Działalność zostanie wznowiona około trzeciego tygodnia października 2018 r., informacja zostanie podana na stronie internetowej. 

Poradnia nie jest czynna w soboty ani niedziele.

Zasady udzielania porad
  • porada jest bezpłatna,
  • porada udzielana jest wyłącznie na piśmie,
  • porady udziela student Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii UWr,
  • porada udzielna jest po uprzedniej konsultacji z pracownikiem naukowo-dydaktycznym Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii UWr,
  • porada ma charakter konsultacyjny tzn. jej celem jest wyjaśnienie istotnych okoliczności sprawy oraz wskazanie możliwych prawnych dróg postępowania,
  • Uniwersytet Wrocławski, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii, Instytut Prawa Cywilnego oraz pracownicy i studenci nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualną szkodę wynikłą z porady,
  • Poradnia nie może zajmować się sprawami, które równolegle prowadzone są przez adwokatów, radców prawnych, doradców podatkowych lub rzeczników patentowych,
  • działalność UPP skierowana jest przede wszystkim do osób, których nie stać na opłacenie profesjonalnej pomocy prawnej.

Kontakt

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii
ul. Więzienna 10/12 (budynek C), pok. 104 Wrocław
tel. +48 71 375 20 09 (w godzinach działalności Poradni)
e-mail: poradniaatprawo [dot] uni [dot] wroc [dot] pl (subject: wiadomo%C5%9B%C4%87%20wys%C5%82ana%20przez%20stron%C4%99%20www.uni.wroc.pl)