Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Uniwersytecka Poradnia Prawna

 

Szanowni Państwo!
uprzejmie informujemy, że nowe sprawy celem opracowania porad prawnych będą przyjmowane do Uniwersyteckiej Poradni Prawnej jedynie do 5 czerwca 2024 r. włącznie. Szczegółowe informacje w kwestii wnoszenia o poradę prawną (co jest możliwe tylko drogą mailową lub drogą tradycyjnej korespondencji listowej) poniżej, wraz z regulaminami i formularzami wnioskowania o poradę. Po 5 czerwca 2024 r. nastąpi przerwa w działalności Uniwersyteckiej Poradni Prawnej na czas sesji egzaminacyjnych i przerwy wakacyjnej studentów. Informacja o wznowieniu działalności po przerwie zostanie podana w tym miejscu.
    
 
....................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................

Osoby zainteresowane uzyskaniem porady prawnej mailowo prosimy o zapoznanie się z zamieszczonym poniżej Regulaminem Nr 1 udzielania porad prawnych w trybie zdalnym (za pomocą środków komunikowania się się na odległość) w ramach Uniwersyteckiej Poradni Prawnej i - w razie akceptacji zawartych tam zasad udzielania porad prawnych - przesłanie na adres mailowy Uniwersyteckiej Poradni Prawnej (uppatuwr.edu.pl) wypełnionego Formularza Nr 1 zgłoszenia sprawy do Uniwersyteckiej Poradni Prawnej w zdalnym trybie udzielania porad prawnych (plik z tym formularzem do wypełnienia jest zamieszczony do pobrania poniżej). Formularz należy złożyć zgodnie z podaną w nim instrukcją (zasady składania formularza są także zawarte w art. 11 wyżej wymienionego Regulaminu).

Z kolei osoby zainteresowane uzyskaniem porady prawnej drogą tradycyjnej korespondencji listowej prosimy o zapoznanie się z zamieszczonym poniżej Regulaminem Nr 2 udzielania porad prawnych drogą korespondencji listowej w ramach Uniwersyteckiej Poradni Prawnej i - w razie akceptacji zawartych tam zasad udzielania porad prawnych - przesłanie na adres korespondencyjny Uniwersyteckiej Poradni Prawnej (Uniwersytecka Poradnia Prawna, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, ul. Uniwersytecka 22/26, 50-145 Wrocław) wypełnionego Formularza Nr 2 zgłoszenia sprawy do Uniwersyteckiej Poradni Prawnej drogą korespondencji listowej (plik z tym formularzem do wypełnienia jest zamieszczony do pobrania poniżej). Formularz należy złożyć zgodnie z podaną w nim instrukcją.

Korespondencję kierowaną do Uniwersyteckiej Poradni Prawnej prosimy kierować na podane poniżej dane kontaktowe, to jest adres:
Uniwersytecka Poradnia Prawna
Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii
Uniwersytetu Wrocławskiego
ul. Uniwersytecka 22/26
50-145 Wrocław

albo na e-mail: uppatuwr.edu.pl

Zapraszamy!

       Przypominamy też, że Poradnia nigdy nie przyjmowała ani nie przyjmuje oryginałów dokumentów, w związku z czym w żadnym wypadku nie należy ich przesyłać ani dostarczać osobiście ani do Poradni, ani do Opiekuna Naukowego Poradni, nauczycieli akademickich konsultujących porady czy studentów-Członków Poradni.

      Uniwersytecka Poradnia Prawna dokłada starań, by spełniać jak najwyższe możliwe standardy działania, w tym np. w 2020 r. zajęła II miejsce w Ogólnopolskim Rankingu Studenckich Poradni Prawnych Fundacji Uniwersyteckich Poradni Prawnych i "Rzeczpospolitej" (https://www.rp.pl/Rankingi/306269995-Ranking-Wydzialow-Prawa-2020-studen...).
      Sukces ten udało nam sie powtórzyć w 2021 roku, w którym również zajęliśmy II miejsce w Ogólnopolskim Rankingu Studenckich Poradni Prawnych 2021 r. sporządzanym przez "Rzeczpospolitą" wraz z Fundacją Uniwersyteckich Poradni Prawnych (https://www.rp.pl/Rankingi/306289964-Ranking-studenckich-poradni-prawnyc...). Także w VII Ogólnopolskim Rankingu Studenckich Poradni Prawnych sporządzonym w 2022 r. przez "Rzeczpospolitą" wraz z Fundacją Uniwersyteckich Poradni Prawnych zajęliśmy II miejsce (https://www.rp.pl/zawody-prawnicze/art36593151-ranking-studenckich- poradni-prawnych-2022)! Również w Ogólnopolskim Rankingu Studenckich Poradni Prawnych "Rzeczpospolitej" z 2024 r. znaleźliśmy się na drugim miejscu! (https://www.rp.pl/prawnicy/art40698621-ranking-wydzialow-prawa-najlepsze...).

Kontakt

Uniwersytecka Poradnia Prawna

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii
Uniwersytetu Wrocławskiego
ul. Uniwersytecka 22/26
50-145 Wrocław

e-mail: uppatuwr.edu.pl