Jesteś tutaj

Studia drugiego stopnia

KONSULTING PRAWNY I GOSPODARCZY - studia niestacjonarne trwają 4 semestry

Program kształcenia na studiach niestacjonarnych obowiązujący od roku akademickiego 2016/2017

Studia interdyscyplinarne (wspólne) z Uniwersytetem Ekonomicznym

 

LL.M. International and European Law - studia stacjonarne w języku angielskim trwają 4 semestry

Program kształcenia na studiach stacjonarnych obowiązujący od roku akademickiego 2015/2016

    SPECJALNOŚĆ: International Business Law; Modern Human Rights Law
 

ADMINISTRACJA - studia stacjonarne i niestacjonarne trwają 4 semestry NOWE SPECJALNOŚCI !!!

Program kształcenia na studiach stacjonarnych obowiązujący od roku akademickiego 2018/2019

SPECJALNOŚĆ: ADMINISTRACJA USŁUG PUBLICZNYCH, ADMINISTRACJA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO, GOSPODARKA MIENIEM PUBLICZNYM, DORADZTWO PODATKOWE I PODATKI, ADMINISTRACJA PENITENCJARNA I SŁUŻBA KURATORSKA

Program kształcenia na studiach niestacjonarnych obowiązujący od roku akademickiego 2018/2019

SPECJALNOŚĆ: ADMINISTRACJA USŁUG PUBLICZNYCH, ADMINISTRACJA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO, GOSPODARKA MIENIEM PUBLICZNYM, DORADZTWO PODATKOWE I PODATKI, ADMINISTRACJA PENITENCJARNA I SŁUŻBA KURATORSKA

ADMINISTRACJA - studia stacjonarne i niestacjonarne trwają 4 semestry

Program kształcenia na studiach stacjonarnych obowiązujący od roku akademickiego 2014/2015 spacjalność w języku angielskim  ADMINISTRATION IN INTERNATIONAL ORGANIZATIONS (AIO)

Program kształcenia na studiach stacjonarnych obowiązujący od roku akademickiego 2016/2017

SPECJALNOŚĆ: ADMINISTRACJA USŁUG PUBLICZNYCH, ADMINISTRACJA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO, ADMINISTRACJA MIENIA PUBLICZNEGO, ADMINISTRACJA SKARBOWA, ADMINISTRACJA PENITENCJARNA I SŁUŻBA KURATORSKA

Program kształcenia na studiach niestacjonarnych obowiązujący od roku akademickiego 2016/2017

SPECJALNOŚĆ: ADMINISTRACJA USŁUG PUBLICZNYCH, ADMINISTRACJA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO, ADMINISTRACJA MIENIA PUBLICZNEGO, ADMINISTRACJA SKARBOWA, ADMINISTRACJA PENITENCJARNA I SŁUŻBA KURATORSKA

 

EKONOMIA - studia stacjonarne i niestacjonarne trwają 4 semestry NOWE SPECJALNOŚCI !!!

Program kształcenia na studiach stacjonarnych obowiązujący od roku akademickiego 2018/2019

     SPECJALNOŚĆ: PRAWO W BIZNESIE; DORADZTWO PODATKOWE; FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ; EKONOMIA I SPOŁECZEŃSTWO; GOSPODARKA ŚWIATOWA

Program kształcenia na studiach niestacjonarnych obowiązujący od roku akademickiego 2018/2019

     SPECJALNOŚĆ: PRAWO W BIZNESIE; DORADZTWO PODATKOWE; FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ; EKONOMIA I SPOŁECZEŃSTWO; GOSPODARKA ŚWIATOWA
 

EKONOMIA - studia stacjonarne i niestacjonarne trwają 4 semestry

Program kształcenia na studiach stacjonarnych obowiązujący od roku akademickiego 2015/2016

     SPECJALNOŚĆ: PRAWO W BIZNESIE; ANALIZA I ZARZĄDZANIE W BIZNESIE

Program kształcenia na studiach niestacjonarnych obowiązujący od roku akademickiego 2015/2016

     SPECJALNOŚĆ: PRAWO W BIZNESIE; ANALIZA I ZARZĄDZANIE W BIZNESIE

Program kształcenia na studiach stacjonarnych obowiązujący od roku akademickiego 2015/2016

     SPECJALNOŚĆ W JĘZYKU ANGIELSKIM : MASTER OF MANAGERIAL ECONOMICS