Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

MEF Master of Economics and Finance

MEF Master of Economics and Finance - studia stacjonarne w języku angielskim trwają 4 semestry 
Program studiów obowiązujący studentów rozpoczynających kształcenie w roku akademickim 2024/2025 został przyjęty uchwałą Nr 212/2023 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 22 listopada  2023 r. w sprawie programu studiów dla kierunku Master of Economics and Finance na studiach stacjonarnych na poziomie studiów drugiego stopnia.