Zarządzenia Dziekana i inne akty - 2017

Zarządzenie nr 1/2017 Dziekana Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie liczebności grup studenckich na zajęciach dydaktycznych 

Zarządzenie nr 2/2017 Dziekana Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 34/2016 Dziekana Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii UWr z dnia 24 października 2016 r. w sprawie powołania zespołu do przeprowadzenia egzaminu dyplomowego na niestacjonarnych (zaocznych) studiach prawa drugiego stopnia

Zarządzenie nr 3/2017 Dziekana Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie powołania koordynatora kierunku Kryminologia 

Zarządzenia Dziekana i inne akty - 2017