Jesteś tutaj

Opłaty za studia

UCHWAŁA Nr 94/2014 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 24 września 2014 r. w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat  studentów i doktorantów Uniwersytetu Wrocławskiego.

UCHWAŁA Nr 80/2015 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 27 maja 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat   studentów i doktorantów Uniwersytetu Wrocławskiego.

UCHWAŁA Nr 35/2016 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 24 lutego 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat   studentów i doktorantów Uniwersytetu Wrocławskiego

UCHWAŁA Nr 86/2016 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 1 czerwca 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat   studentów i doktorantów Uniwersytetu Wrocławskiego

ZARZĄDZENIE  Nr 117/2016 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie procedury naliczania oraz dochodzenia należności z tytułu  opłat za świadczone usługi edukacyjne w Uniwersytecie Wrocławskim

Rok akademicki 2018/19

OPŁATY NA WYDZIALE PRAWA, ADMINISTRACJI I EKONOMII

ZARZĄDZENIE Nr 28/2018 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne świadczone w Uniwersytecie Wrocławskim dla cykli dydaktycznych rozpoczynających się w roku akademickim 2018/2019 oraz dla cykli, które rozpoczęły się w roku akademickim 2013/2014 lub wcześniej i są kontynuowane w roku akademickim 2018/2019

Rok akademicki 2017/18

OPŁATY NA WYDZIALE PRAWA, ADMINISTRACJI I EKONOMII

ZARZĄDZENIE Nr 40/2017 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne świadczone w Uniwersytecie Wrocławskim dla cykli dydaktycznych rozpoczynających się w roku akademickim 2017/2018 oraz dla cykli, które rozpoczęły się w roku akademickim 2013/2014 lub wcześniej i są kontynuowane w roku akademickim 2017/2018

 

Rok akademicki 2016/17

OPŁATY NA WYDZIALE PRAWA, ADMINISTRACJI I EKONOMII

ZARZĄDZENIE Nr 28/2016 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne świadczone w Uniwersytecie Wrocławskim dla cykli dydaktycznych rozpoczynających się w roku akademickim 2016/2017 oraz dla cykli, które rozpoczęły się w roku akademickim 2013/2014 lub wcześniej i są kontynuowane w roku akademickim 2016/2017

Rok akademicki 2015/16

ZARZĄDZENIE Nr 35/2015 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 31 marca  2015 r. w sprawie opłat za studia w Uniwersytecie Wrocławskim w roku akademickim 2015/2016.

Uchwała nr 2/I/2015 Rady Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii UW r. z dnia 19 stycznia 2015 r.w sprawie określania zasad pobierania opłat za świadczone uslugi edukacyjne dla studentów i doktorantów.

Uchwała nr 52/V/2015 Rady Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii UW r. z dnia 18 maja 2015 r. w sprawie zmiany uchwały 2/I/2015 w sprawie określania  zasad pobierania opłat za świadczone uslugi edukacyjne dla studentów i doktorantów.

Rok akademicki 2014/15

ZARZĄDZENIE Nr 36/2014 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie opłat za studia w Uniwersytecie Wrocławskim w roku akademickim 2014/2015

ZARZĄDZENIE Nr 86/2014 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 30 czerwca 2014 r. wprowadzające zmiany do zarządzenia Nr 36/2014 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie opłat za studia w Uniwersytecie Wrocławskim w roku akademickim 2014/2015

Rok akademicki 2013/14

ZARZĄDZENIE Nr 112/2013 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie opłat za studia w Uniwersytecie Wrocławskim w roku akademickim 2013/2014

Rok akademicki 2012/13

ZARZĄDZENIE Nr 34/2012 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie opłat za studia w Uniwersytecie Wrocławskim w roku akademickim 2012/2013