Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Opłaty za studia

RATY OD ROKU AKADEMICKIEGO 2023/24 - szczegóły w załączeniu 

Rok akademicki 2024/25szczegóły w załączeniu

Rok akademicki 2023/24 - szczegóły w załączeniu

Rok akademicki 2022/23 - szczegóły w załączeniu

Rok akademicki 2021/22 - szczegóły w załączeniu

Rok akademicki 2020/21 - szczegóły w załaczeniu

ZARZĄDZENIE Nr 37/2020 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne świadczone w Uniwersytecie Wrocławskim dla cykli dydaktycznych rozpoczynających się w roku akademickim 2020/2021

Rok akademicki 2019/20

ZARZĄDZENIE Nr 84/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwrotu i zwalniania z tych opłat studentów i doktorantów Uniwersytetu Wrocławskiego

ZARZĄDZENIE Nr 22/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne świadczone w Uniwersytecie Wrocławskim dla cykli dydaktycznych rozpoczynających się w roku akademickim 2019/2020 oraz dla cykli, które rozpoczęły się w roku akademickim 2013/2014 lub wcześniej i są kontynuowane w roku akademickim 2019/2020