Jesteś tutaj

Karty podstawowe

mgr Jakub Łakomy

Pracownik naukowo-dydaktyczny

Zdjęcie użytkownika mgr Jakub Łakomy
Kontakt: 

pokój 304, budynek A, ul. Uniwersytecka 22/26
 

Email:
jakub [dot] lakomy2 [at] uwr [dot] edu [dot] pl
Konsultacje: 

Konsultacje w semestrze letnim roku akademickiego 2018/2019 będę odbywały się w:
- środy w godzinach 13:00-15:00

Konsultacje dla studentów zaocznych:
3 marca 14:00-15:00
10 marca 8:30-9:30
24 marca 14:00-15:00
30 marca 14:00-15:00
7 kwietnia 15:30-16:30

 

 
Działalność naukowa: 
  • wykonawca w grantach naukowych Narodowego Centrum Nauki realizowanych na Uniwersytecie Wrocławskim:

 
Od 2017 –      Wykonawca w projekcie badawczym NCN SONATA nr UMO-2016/21/D/HS5/03912 „Polityczność i legitymizacja orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej”
                      
Od 2017 –      Wykonawca w projekcie badawczym NCN OPUS nr UMO- 2016/21/B/HS5/00164 "Idea apolityczności prawoznawstwa wobec krytyki nowoczesnej filozofii wiedzy"
                        

Lista najważniejszych referatów konferencyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem referatów w języku angielskim:
 
1. Konferencja Naukowa "Wpływ teorii Profesora Jerzego Wróblewskiego na współczesne prawoznawstwo”, 15 – 16.05.2010 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego
 
referat:
 
"Wpływ koncepcji ontologicznej złożoności prawa i wielopłaszczyznowości metodologicznej prawoznawstwa na ogólną refleksję o prawie"
 
2. Konferencja Naukowa "Perspektywy juryscentryzmu" 10.12.2010 r. na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.
 
referat:
 
"Relacje prawa i polityki w koncepcji juryscentryzmu"
 
3. Konferencja Naukowa "Kształcić, nauczać, reprodukować. Modele edukacji prawniczej" 7-8.04.2011 r. na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego
 
referat:
 
"Edukacja prawnicza w ujęciu ruchu studiów krytycznych nad prawem"
 
4. Zjazd Młodych Teoretyków Prawa w Krakowie 15-18.09.2011 r.
 
referat:
 
"Spory wokół wykładni prawa między nowoczesnością a ponowoczesnością. Na przykładzie debaty Dworkina z Fishem"
 
5. Konferencja poświęcona interdyscyplinarności w nauce: "Prawo i..." 2-3.12.2011 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 
referat:
 
"Dylematy interdyscyplinarności - między nowoczesnością i ponowoczesnością"
 
 
6. XX Zjazd Katedr Teorii i Filozofii Prawa: "Integracja zewnętrzna i wewnętrzna prawoznawstwa" 6-9.09.2012 r. Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego
 
referat:
 
"Granice integracji teorii interpretacji literackiej i prawniczej. Na przykładzie Stanleya Fisha”
 
 
7. Critical Legal Conference 2012: "Gardens of Justice" 14-16.09. 2012 r., Sztokholm, Szwecja
 
referat w języku angielskim:
 
“Blooming English garden or withering over trimmed flowers planted on the desert. Duncan Kennedy, Alan Hunt and Pierre Schlag on the critical legal education”
 
8. Międzynarodowa konferencja: "The 5th CEE Forum for Young Legal, Political and Social Theorists"
Greifswald, Niemcy 3-4.05.2013 r.
 
referat w języku angielskim:
 
"Responsive Legal Interpretation: A Challenge to the Doctrine of Separation of Powers and Constitutional Review?"
 
9. Konferencja naukowa: "Prawo i literatura w perspektywie pragmatyzmu"
16.05.2013 r. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego
 
referat:
 
"Interpretacja prawnicza - interpretacja literacka: synergia, harmonia, dysonans? (Neo)pragmatyzm o interdyscyplinarności"
 
10. Konferencja naukowa "Współczesne koncepcje ochrony wolności i praw podstawowych" 6-7.06. 2013 r., Zieleniec
 
referat:
 
"Koncepcja responsywnej interpretacji prawniczej. Wyzwanie czy szansa dla praw człowieka?"
 
11. XXVI Światowy Kongres Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej IVR: "Human Rights, Democracy, Rule of Law and Contemporary Challenges in Complex Societies"
21-26.07.2013 r. Belo Horizonte, Brazylia
 
2 referaty w języku angielskim w 2 różnych panelach tematycznych:
 
a) "Pragmatic Adjudication in Responsive Law" oraz
 
b) "Responsive Law and Interpretation in Complex Societies. Between Semantics and Politics"
 
 
 
 
12. Critical Legal Conference 2013: "Reconciliation and Reconstruction"
5-7.09.2013 r. Queen’s University Belfast, Irlandia Północna
 
referat w języku angielskim:
 
"Selective reception of western philosophy of legal interpretation in Poland: The case of Duncan Kennedy and Richard Posner."
 
13. VI Zjazd Młodych Teoretyków i Filozofów Prawa "Refleksyjność w prawie"
12-14.09.2013 r. Warszawa-Białobrzegi
 
referat:
 
"Refleksyjność interpretacji w modelu prawa responsywnego"
 
 
14. Konferencja naukowa "Postanalityczna filozofia prawa"
22-25.09.2013 r. Karpacz
 
wspólny referat z dr. Rafałem Mańko
 
"Ciągłość w prawie w ujęciu analitycznym i postanalitycznym. Uwagi na tle reliktów prawnych epoki socjalizmu realnego w polskim prawie cywilnym"
 
15. 1st International Workshop on Law and Ideology 29-30.05. 2014 r. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego
 
referat w języku angielskim:
 
" Liberal Ideology Demystified: Carl Schmitt’s Views on Legal Interpretation"
 
 
16. Critical Legal Conference 2014 "Power, Capital, Chaos" 4-6.09.2014 r. University of Sussex, Brighton, Anglia
 
referat w języku angielskim:
 
"Legal Interpretation and the Political: Hegemonic Struggles for Meaning"
 
 
 
17. Konferencja Naukowa "Z zagadnień teorii i filozofii prawa. Konstytucjonalizm" 24 – 27.09.2017 r. Karpacz
 
referat:
 
Stanley Fish vs Aharon Barak. Spór o wykładnię amerykańskiej konstytucji.