dr hab. Dariusz Adamski prof. nadzw. UWr

Pracownik naukowo-dydaktyczny

Kontakt: 
Telefon:
+48 71 375 2016
Email:
dariusz [dot] adamski [at] uwr [dot] edu [dot] pl
Konsultacje: 

we wrześniu 2017 (in September 2017): poniedziałki (Mondays) 13.30-15.30

Zdjęcie użytkownika dr hab. Dariusz Adamski prof. nadzw. UWr
Działalność naukowa: 

Prof. UWr dr. hab. Dariusz Adamski is Vice-Dean for Research and International Cooperation of the Faculty of Law, Administration and Economics (term of office 2016-2020). He specialized in European law, economic law and law of information technologies. Dariusz teaches courses on various aspects of European law as well as on law of information technologies. He gained research experience at leading European and American Universities, including Harvard (Fulbright Fellowship, 2008-2009). He has published extensively in Polish and world's leading law journals (including "Common Market Law Review", "European Law Review", "European Law Journal") on European law and governance, economic and financial law and constitutional law. Recently he has concentrated on the crises of the European Union and on legal underpinnings of economic reforms. His book "Redefining European Economic Integration" - to be published in early 2018 - is forthcoming with Cambridge University Press.

Research associate at European Research Centre for Economic and Financial Governance and expert of the leading Polish economic think-tank Forum Obywatelskiego Rozwoju.

 

 

Publikacje: 

2016

 • Economic policy coordination as a game involving economic stability and national sovereignty, European Law Journal 22, Issue 2, pp. 180-203

 • Unijne modele regulacji jawności i jej ograniczeń oraz ich wpływ na systemy krajowe [in:] C. Mik [Ed.] Jawność i jej ograniczenia. T. 11, Standardy europejskie, C.H. Beck 2016, pp. 39-65

2015

2014

 • The ESMA Doctrine. A Constitutional Revolution and the Economics of Delegation, European Law Review 6/2014, pp. 812-834 
 • Konstytucyjne konsekwencje najnowszych zmian w OFE, Analiza FOR, available here
 • Dialog konstytucyjny buntem podszyty: komentarz do postanowienia Bundesverfassungsgericht z 14.01.2014 r. w sprawie Gauweiler, Europejski Przegląd Sądowy, 8/2014, pp. 4-16
 • Transparency, Accountability and the Rule of Law - Do Private Watchdogs Matter?, European Law Journal 20, pp. 520-543
 • The Economic and Monetary Union: Constitutional and Institutional Aspects of the Economic Governance within the EU (proceedings of the XXVI FIDE Congress, Vol. 1), DJOF Publishing, pp. 487-500

2013

2012

 • National power games and structural failures in the European macroeconomic governance, Common Market Law Review 49, Issue 4, pp. 1319-1364
 • Approximating a workable compromise on access to official documents: The 2011 developments in the European courts, Common Market Law Review 49, Issue 2, pp. 521-558

2011

 • Prawo do informacji o działaniach władz publicznych Unii Europejskiej, C.H. Beck, Warszawa 2011
 • Naruszenie praw w wyniku rejestracji domeny - uwagi do orzecznictwa Sądu ds. domen internetowych przy PIIT, Prawo Mediów Elektronicznych No. 1/2011

2010

 • Elektroniczne postępowanie upominawcze [in:] Gołaczyński (red.) Elektroniczne postepowanie upominawcze. Komentarz, Warszawa 2010
 • Change We Can Believe In or Politics As Usual? Government openness and technology under the Obama administration [in:] Mommers, Franken, van den Herik, van der Klaauw-Koops, Zwenne (eds.) (2010), Het binnenste buiten. Liber amicorum ter gelegenheid van het emeritaat van prof. dr. Aernout H.J. Schmidt, hoogleraar Recht en Informatica te Leiden. Leiden: eLaw@Leiden
 • Google, the Guilds, and Reading the Public: Settlement is Code is Law?, (2009-2010) Media Law&Policy, Issue 1

2009

 • How Wide is "the Widest Possible"? Judicial Interpretation of the Exceptions to the Right of Access to Official Documents Revisited, Common Market Law Review 46, Issue 2, pp. 521-549
 • Broadband Stimulus Policy in Europe and the US: A comparative Review, 18(2) New York Law School Media Law&Policy 45
 • Competition law [in:] Wiebe (Ed.) IT Law in Poland, Vienna/Munich 2009
 • Nowelizacja dyrektywy o telewizji bez granic, czyli Europa w pogoni za postępem technologicznym [in:] Biernat, Dudzik (Eds.) Przepływ osób i świadczenie usług w Unii Europejskiej. Nowe zjawiska i tendencje, Warszawa 2009

2008

 • Liberalizacja widma radiowego - gospodarka widmem w dobie konwergencji [in:] T. Skoczny (Ed.) Prokonkurencyjna regulacja sektorowa, Nr 1/2008(19)

2007

 • Wspólnotowe prawo reklamy [in:] A. Cieśliński (Ed.) Wspólnotowe prawo gospodarcze, Warszawa 2007
 • Wspólnotowe prawo mediów elektronicznych [in:] A. Cieśliński (Ed.) Wspólnotowe prawo gospodarcze, Warszawa 2007
 • Dobór obowiązków regulacyjnych na rynkach hurtowych [in:] S. Piątek (Ed.) Regulowanie rynków telekomunikacyjnych, Warszawa 2007
 • Retencja danych telekomunikacyjnych - uwagi de lege ferenda wynikające z przepisów wspólnotowych, Monitor Prawniczy (Appendix), 4/2007
 • Ochrona danych w telekomunikacji, Monitor Prawniczy(Appendix), 4/2007

2006

 • Krytyczny komentarz do ustawy o informatyzacji (co-author M. Kutyłowski), e-Administracja nr 1/2006
 • Znaczenie dyrektywy o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego dla ustawy o dostępie do informacji publicznej (co-author M. Bernaczyk), e-Administracja nr 2/2006
 • Book review: J. Oleński, Infrastruktura informacyjna państwa w globalnej gospodarce, e-Administracja nr 5/2006
 • Terminologia ustawy o informatyzacji - niespójności ciąg dalszy (co-author M. Kutyłowski), Monitor Prawniczy nr 2/2006 (Appendix)
 • Doręczenie pism w formie dokumentów elektronicznych według przepisów wykonawczych do ustawy o informatyzacji, Monitor Prawniczy nr 16/2006 (Appendix)
 • Udostępnianie dokumentów urzędowych we Wspólnocie Europejskiej a cyfrowe technologie informacyjne, Kontrola Państwowa nr 2/2006
 • Wykorzystanie łączności elektronicznej w procedurze zamówień publicznych, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego nr 3/2006

2005

 • The FCC's New Indecency Enforcement Policy: A Cautionary Tale (co-author M. Botein), New York Law School Media Law&Policy 15
 • Prawne aspekty wykorzystania technologii cyfrowych w komunikacji urząd - obywatel, (co-author M. Kutyłowski), Kwartalnik Prawa Publicznego nr 1-2/2005
 • Ochrona tajemnicy telekomunikacyjnej po wdrożeniu do prawa polskiego unormowań wspólnotowych, Prawo i ekonomia w telekomunikacji nr 2/2005
 • Prawo europejskie a akcyza na import używanych samochodów osobowych, Prawo i Podatki Unii Europejskiej nr 4/2005
 • Zakaz dyskryminacji podatkowej w prawie pierwotnym Wspólnoty Europejskiej, Prawo i Podatki Unii Europejskiej nr 7-8/2005
 • Europejskie prawo łączności elektronicznej. Telefonia, telewizja, Internet. Wydawnictwo Prawo i Praktyka Gospodarcza, Warszawa 2005

2004

2003

 • Ochrona moralności w świetle I Poprawki do Konstytucji Stanów Zjednoczonych, Państwo i Prawo nr 7/2003
 • Harmonizacja prawa Wspólnoty Europejskiej w sferze technicznych warunków dopuszczenia na rynek telekomunikacyjnych urządzeń odbiorczych, Przegląd Prawa i Administracji, Vol. 55, e-Biuletyn CBKE nr 1/2003
 • Demand to get stripped and watch carefully - looking for a way of teaching e-government, published [in:] F. Galindo, R. Traunmüller (Eds.)E-government: Legal, technical and pedagogical aspects, Saragossa 2003
 • Prawo komunikacji elektronicznej w prawie Unii Europejskiej (co-author E. Galewska) [in:] J. Gołaczyński (Ed.) Prawne i ekonomiczne aspekty komunikacji elektronicznej, Warszawa 2003
 • Swoboda świadczenia usług na tle konstrukcji rynku wewnętrznego Wspólnoty Europejskiej, Część II: Relacje z innymi elementami rynku wewnętrznego, Kwartalnik Prawa Publicznego nr 1/2003

2002

 • Pojęcie usługi w systemie prawa rynku wewnętrznego Wspólnoty Europejskiej, Kwartalnik Prawa Publicznego nr 1-2/2002
 • Swoboda świadczenia usług na tle konstrukcji rynku wewnętrznego Wspólnoty Europejskiej, Część I: Modus faciendi oraz struktura wewnętrzna swobody, Kwartalnik Prawa Publicznego nr 4/2002

Research projects:

 • ECLET (Electronic Communications Legal Expertise Transfer), Marie Curie Host Fellowships for the Transfer of Knowledge, 2005-2009

 • ALIS (Automated Legal Intelligent System), consortium project supported by the European Commission (January 2007 - July 2008)
 • E-Court - Informatisation of the civil procedure, project coordinated by the Polish Ministry of Justice (January-December 2007)
 • Model application of electronic documents in common courts, including legal, organizational and economic aspects, project coordinated by the Polish Ministry of Justice (January-December 2007)
 • CONSENT (Consumer sentiment regarding privacy on user generated content (UGC) services in the digital economy), consortium project within the VII Framework Programme of the EU (May 2010-April 2013)