Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Karty podstawowe

dr Jakub Wiśniewski

Kontakt: 

pokój 320, budynek A, ul. Uniwersytecka 22/26
room 320, building A, ul. Uniwersytecka 22/26

Email:
jakub.wisniewski [at] uwr.edu.pl
Konsultacje: 

Konsultacje w semestrze zimowym 2021/22:
Poniedziałki, 11:00 - 13:00 (przez MS Teams)

Office hours in the winter semester 2021/22:
Mondays, 11:00 am - 1:00 pm (via MS Teams)

30.10.2021, 16:00 - 17:00
13.11.2021, 11:15 - 12:15
05.12.2021, 10:30 - 11:30
11.12.2021, 12:15 - 13:15

Działalność naukowa: 

Główne obszary zainteresowań badawczych: teoria przedsiębiorczości, metodologia ekonomii, etyka biznesu, ekonomia heterodoksyjna (szkoła austriacka, nowy instytucjonalizm), zależności między ekonomią a etyką

Main areas of scholarly interest: the theory of entrepreneurship, the methodology of economics, business ethics, heterodox economics (the Austrian school, new institutionalism), the relationship between economics and ethics

Pełna lista publikacji naukowych / complete list of scholarly publications: https://scholar.google.com/citations?user=FHCLH7MAAAAJ