Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Karty podstawowe

dr Jakub Wiśniewski

Kontakt: 

pokój 320, budynek A, ul. Uniwersytecka 22/26
room 320, building A, ul. Uniwersytecka 22/26

Email:
jakub.wisniewski [at] uwr.edu.pl
Konsultacje: 

Konsultacje w semestrze letnim 2019/20:
Czwartki, 11:30 - 13:30

Office hours in the summer semester 2019/20:
Thursdays, 11:30 am - 1:30 pm

15.03.2020, 17:00 - 18:00
19.04.2020, 13:15 - 14:15
17.05.2020, 17:00 - 18:00
07.06.2020, 15:00 - 16:00

Działalność naukowa: 

Główne obszary zainteresowań badawczych: teoria przedsiębiorczości, metodologia ekonomii, etyka biznesu, ekonomia heterodoksyjna (szkoła austriacka, nowy instytucjonalizm), zależności między ekonomią a etyką

Main areas of scholarly interest: the theory of entrepreneurship, the methodology of economics, business ethics, heterodox economics (the Austrian school, new institutionalism), the relationship between economics and ethics

Pełna lista publikacji naukowych / complete list of scholarly publications: https://scholar.google.com/citations?user=FHCLH7MAAAAJ