Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Karty podstawowe

dr Jakub Wiśniewski

Kontakt: 

pokój 316, budynek A, ul. Uniwersytecka 22/26
room 316, building A, ul. Uniwersytecka 22/26

Email:
jakub.wisniewski [at] uwr.edu.pl
Konsultacje: 

Konsultacje w semestrze letnim 2023/24:
Poniedziałki, 16:30 - 17:30 (zdalne przez MS Teams)
Piątki, 17:00 - 18:00 (stacjonarne)
Chęć uczestnictwa w konsultacjach stacjonarnych uprzejmie proszę zgłosić wcześniej drogą e-mailową.

Office hours in the summer semester 2023/24:
Mondays, 4:30 pm - 5:30 pm (remote via MS Teams)
Fridays, 5:00 pm - 6:00 pm (in person)
Please announce your intention to meet with me during in-person office hours in advance by e-mail.

Działalność naukowa: 

Główne obszary zainteresowań badawczych: teoria przedsiębiorczości, metodologia ekonomii, etyka biznesu, ekonomia heterodoksyjna (szkoła austriacka, nowy instytucjonalizm), zależności między ekonomią a etyką

Main areas of scholarly interest: the theory of entrepreneurship, the methodology of economics, business ethics, heterodox economics (the Austrian school, new institutionalism), the relationship between economics and ethics

Pełna lista publikacji naukowych / complete list of scholarly publications: https://scholar.google.com/citations?user=FHCLH7MAAAAJ