Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Karty podstawowe

dr Jakub Wiśniewski

Kontakt: 

pokój 316, budynek A, ul. Uniwersytecka 22/26
room 316, building A, ul. Uniwersytecka 22/26

Email:
jakub.wisniewski [at] uwr.edu.pl
Konsultacje: 

Konsultacje w semestrze letnim 2022/23:
Poniedziałki, 18:00 - 19:00 (zdalne przez MS Teams)
Czwartki, 13:15 - 14:15 (stacjonarne)
Chęć uczestnictwa w konsultacjach stacjonarnych uprzejmie proszę zgłosić wcześniej drogą e-mailową.

Office hours in the winter semester 2022/23:
Mondays, 6:00 pm - 7:00 pm (remote via MS Teams)
Thursdays, 1:15 pm - 2:15 pm (in person)
Please announce your intention to meet with me during in-person office hours in advance by e-mail.

05.11.2022, 14:45 - 15:45
27.11.2022, 11:15 - 12:15
14.01.2023, 13:00 - 14:00
22.01.2023, 16:45 - 17:45

Działalność naukowa: 

Główne obszary zainteresowań badawczych: teoria przedsiębiorczości, metodologia ekonomii, etyka biznesu, ekonomia heterodoksyjna (szkoła austriacka, nowy instytucjonalizm), zależności między ekonomią a etyką

Main areas of scholarly interest: the theory of entrepreneurship, the methodology of economics, business ethics, heterodox economics (the Austrian school, new institutionalism), the relationship between economics and ethics

Pełna lista publikacji naukowych / complete list of scholarly publications: https://scholar.google.com/citations?user=FHCLH7MAAAAJ