Jesteś tutaj

Karty podstawowe

dr Dobromiła Nowicka

Kontakt: 

pokój 205, budynek B, ul. Kuźnicza 46/47

 

Telefon:
+48 71 375 27 63
+48 71 375 23 64
Email:
dobromila [dot] nowicka [at] uwr [dot] edu [dot] pl
Konsultacje: 

W dniach 20-21.02 przebywam na urlopie.

konsultacje w semestrze letnim 2018/2019
poniedziałki 9.15-11.15

 • konsultacje tradycyjne: 25.02; 25.03; 01.04; 15.04; 27.05; 03.06; 10.06 (+konsultacje USOS)
 • konsultacje via Skype dla firm (tutorial tutaj): 04.03; 11.03; 18.03; 08.04; 29.04; 06.05; 13.05; 20.05.

konsultacje dla ZSP:

 • konsultacje tradycyjne: 23.02 (12.00-13.00); 23.03 (13.15-14.15); 14.04 (12.00-13.00); 01.06 (14.00-15.00); 08.06 (13.15-14.15).
 
Działalność naukowa: 

 

Zainteresowania naukowe: rzymskie prawo deliktowe, ochrona czci

Udział w grantach:

 1. VI-XII 2011 - Grant dla młodych naukowców (doktorantów) - Zniesławienie w prawie rzymskim
 2. VI-XII 2014 - Grant dla młodych naukowców (młodych doktorów) - Ochrona czci w prawie rzymskim

Dorobek naukowy:

a. monografie:

 1. Zniesławienie w prawie rzymskim, Wrocław 2013.

b. artykuły i rozdziały w monografiach:

 1. "Iniuria post mortem testatoris" w prawie rzymskim okresu klasycznego w świetle koncepcji "iniuria indirecta", Acta Universitatis Wratislaviensis. Prawo (Studia Historycznoprawne) 321 (2016), s. 11-28.

 2. Quid enim si publica utilitas ex hoc emergit? Kilka uwag o informatorach w rzymskim prawie karnym, [w:] M. Marszał, J. Przygodzki (red.), Pro publico bono - idee i działalność, Wrocław 2016, s. 25-36.
 3. Some Remarks on Criminalization of Written Defamation in Roman Classical Law, [w:] S. Nowicki (red.), "They Called Me to Destroy the Wicked and the Evil”. Selected Essays on Crime and Punishment in Antiquity, Karum - Emporion - Forum. Beiträge zur Wirtschafts-, Rechts- und Sozialgeschichte des östlichen Mittelmeerraums und Altvorderasiens 1, Münster 2016, s. 129-160.
 4. Family relations in cases concerning iniuria, [w:] Z. Benincasa, J. Urbanik (red.), Mater Familias. Scritti romanistici per Maria Zabłocka (= The Journal of Juristic Papyrology. Supplements XXIX), Warszawa 2016, s. 619-637.
 5. Niewerbalne sposoby naruszenia czci w prawie rzymskim, Zeszyty Prawnicze 16.1 (2016), s. 5-26.
 6. Kilka uwag o sytuacji prawnej kobiety w starożytnym Rzymie, Studia Erasmiana Wratislaviensia 9 (2015) (tom: Kobieta w prawie i polityce = Women in politics and law), s. 429-448.
 7. Rzymskie uregulowania dotyczące ‘iniuria’ a karnoprawna ochrona czci w prawie polskim, Zeszyty Prawnicze UKSW 14.1 (2014).
 8. Horacjańskie mala carmina a wolność słowa poety w starożytnym Rzymie, Studia Prawnicze KUL 1 (57) 2014, s. 135-151.
 9. Kilka uwag o zawodowych collegia w starożytnym Rzymie, [w:] M. J. Ptak (red.), Samorząd i samorządność w przeszłości i teraźniejszości, Wrocław 2013, s. 27-53.
 10. Ochrona skromności materfamilias w Edictum de adtemptata pudicitia, [w:] S. Rogowski (red.), Pozycja prawna kobiet w dziejach, Wrocław 2010, s. 41-56.
 11. Przyczynek do określenia istoty convicium facere w prawie przedklasycznym, Studia Historycznoprawne CCCXI (2010), s. 91-103.
 12. Prawo boskie i prawo ludzkie. Sądownictwo starożytnego Izraela na tle praktyki mezopotamskiej, Scripta Biblica et Orientalia 1 (2009), s. 149-162. (Współautor S. Nowicki)