Jesteś tutaj

Karty podstawowe

dr Dobromiła Nowicka

Kontakt: 

pokój 205, budynek B, ul. Kuźnicza 46/47

 

Telefon:
+48 71 375 27 63
+48 71 375 23 64
Email:
dobromila [dot] nowicka [at] uwr [dot] edu [dot] pl
Konsultacje: 

środy 9.00-11.00

 • konsultacje tradycyjne: 3.10; 10.10; 17.10; 7.11; 21.11; 5.12; 19.12; 16.01; 30.01
 • konsultacje via Skype dla firm (tutorial tutaj): 24.10; 14.11; 28.11; 12.12; 9.01; 23.01

konsultacje dla ZSP:

 • konsultacje tradycyjne w godzinach 15.30-16.30: 10.11; 8.12; 5.01; 27.01
 • konsultacje via Skype dla firm (tutorial tutaj): 16.12 w godzinach 14.00-15.00.
 
Działalność naukowa: 

 

Zainteresowania naukowe: rzymskie prawo deliktowe, ochrona czci

Udział w grantach:

 1. VI-XII 2011 - Grant dla młodych naukowców (doktorantów) - Zniesławienie w prawie rzymskim
 2. VI-XII 2014 - Grant dla młodych naukowców (młodych doktorów) - Ochrona czci w prawie rzymskim

Dorobek naukowy:

a. monografie:

 1. Zniesławienie w prawie rzymskim, Wrocław 2013.

b. artykuły i rozdziały w monografiach:

 1. "Iniuria post mortem testatoris" w prawie rzymskim okresu klasycznego w świetle koncepcji "iniuria indirecta", Acta Universitatis Wratislaviensis. Prawo (Studia Historycznoprawne) 321 (2016), s. 11-28.

 2. Quid enim si publica utilitas ex hoc emergit? Kilka uwag o informatorach w rzymskim prawie karnym, [w:] M. Marszał, J. Przygodzki (red.), Pro publico bono - idee i działalność, Wrocław 2016, s. 25-36.
 3. Some Remarks on Criminalization of Written Defamation in Roman Classical Law, [w:] S. Nowicki (red.), "They Called Me to Destroy the Wicked and the Evil”. Selected Essays on Crime and Punishment in Antiquity, Karum - Emporion - Forum. Beiträge zur Wirtschafts-, Rechts- und Sozialgeschichte des östlichen Mittelmeerraums und Altvorderasiens 1, Münster 2016, s. 129-160.
 4. Family relations in cases concerning iniuria, [w:] Z. Benincasa, J. Urbanik (red.), Mater Familias. Scritti romanistici per Maria Zabłocka (= The Journal of Juristic Papyrology. Supplements XXIX), Warszawa 2016, s. 619-637.
 5. Niewerbalne sposoby naruszenia czci w prawie rzymskim, Zeszyty Prawnicze 16.1 (2016), s. 5-26.
 6. Kilka uwag o sytuacji prawnej kobiety w starożytnym Rzymie, Studia Erasmiana Wratislaviensia 9 (2015) (tom: Kobieta w prawie i polityce = Women in politics and law), s. 429-448.
 7. Rzymskie uregulowania dotyczące ‘iniuria’ a karnoprawna ochrona czci w prawie polskim, Zeszyty Prawnicze UKSW 14.1 (2014).
 8. Horacjańskie mala carmina a wolność słowa poety w starożytnym Rzymie, Studia Prawnicze KUL 1 (57) 2014, s. 135-151.
 9. Kilka uwag o zawodowych collegia w starożytnym Rzymie, [w:] M. J. Ptak (red.), Samorząd i samorządność w przeszłości i teraźniejszości, Wrocław 2013, s. 27-53.
 10. Ochrona skromności materfamilias w Edictum de adtemptata pudicitia, [w:] S. Rogowski (red.), Pozycja prawna kobiet w dziejach, Wrocław 2010, s. 41-56.
 11. Przyczynek do określenia istoty convicium facere w prawie przedklasycznym, Studia Historycznoprawne CCCXI (2010), s. 91-103.
 12. Prawo boskie i prawo ludzkie. Sądownictwo starożytnego Izraela na tle praktyki mezopotamskiej, Scripta Biblica et Orientalia 1 (2009), s. 149-162. (Współautor S. Nowicki)