Jesteś tutaj

Karty podstawowe

dr Dobromiła Nowicka

Kontakt: 

pokój 205, budynek B, ul. Kuźnicza 46/47

 

Telefon:
+48 71 375 27 63
+48 71 375 23 64
Email:
dobromila [dot] nowicka [at] uwr [dot] edu [dot] pl
Konsultacje: 

Konsultacje w semestrze letnim 2017/2018 odbywać sie będą zarówno tradycyjnie, jak i via Skype dla firm.
Konsultacje w tygodniu:

 • tradycyjne:

środy 11.30-13.30 w dniach: 21.02; 21.03; 28.03; 30.05; 6.06; 13.06

 • ​via Skype dla firm (tutorial do obsługi Skype dla firm można uzyskać klikając tutaj)

​środy 10.00-12.00 w pozostałych tygodniach
 

Konsultacje dla studentów ZSP:

 • ​tradycyjne:

24.02 (12.00-13.00)
7.04 (11.30-12.30)
29.04 (12.00-13.00)
 

 • via Skype dla firm (tutorial do obsługi Skype dla firm można uzyskać klikając tutaj)

10.03 (8.00-9.00)
12.05 (8.00-9.00)

 

Zachęcam do kontaktu drogą elektroniczną. Jednocześnie informuję, że na Państwa wiadomości odpowiadać będę od poniedziałku do piątku do godziny 15. Nie będę udzielała odpowiedzi na wiadomości niepodpisane oraz wysłane z adresów spoza domeny uwr.edu.pl.

 

Działalność naukowa: 

 

Zainteresowania naukowe: rzymskie prawo deliktowe, ochrona czci

Udział w grantach:

 1. VI-XII 2011 - Grant dla młodych naukowców (doktorantów) - Zniesławienie w prawie rzymskim
 2. VI-XII 2014 - Grant dla młodych naukowców (młodych doktorów) - Ochrona czci w prawie rzymskim

Dorobek naukowy:

a. monografie:

 1. Zniesławienie w prawie rzymskim, Wrocław 2013.

b. artykuły i rozdziały w monografiach:

 1. "Iniuria post mortem testatoris" w prawie rzymskim okresu klasycznego w świetle koncepcji "iniuria indirecta", Acta Universitatis Wratislaviensis. Prawo (Studia Historycznoprawne) 321 (2016), s. 11-28.

 2. Quid enim si publica utilitas ex hoc emergit? Kilka uwag o informatorach w rzymskim prawie karnym, [w:] M. Marszał, J. Przygodzki (red.), Pro publico bono - idee i działalność, Wrocław 2016, s. 25-36.
 3. Some Remarks on Criminalization of Written Defamation in Roman Classical Law, [w:] S. Nowicki (red.), "They Called Me to Destroy the Wicked and the Evil”. Selected Essays on Crime and Punishment in Antiquity, Karum - Emporion - Forum. Beiträge zur Wirtschafts-, Rechts- und Sozialgeschichte des östlichen Mittelmeerraums und Altvorderasiens 1, Münster 2016, s. 129-160.
 4. Family relations in cases concerning iniuria, [w:] Z. Benincasa, J. Urbanik (red.), Mater Familias. Scritti romanistici per Maria Zabłocka (= The Journal of Juristic Papyrology. Supplements XXIX), Warszawa 2016, s. 619-637.
 5. Niewerbalne sposoby naruszenia czci w prawie rzymskim, Zeszyty Prawnicze 16.1 (2016), s. 5-26.
 6. Kilka uwag o sytuacji prawnej kobiety w starożytnym Rzymie, Studia Erasmiana Wratislaviensia 9 (2015) (tom: Kobieta w prawie i polityce = Women in politics and law), s. 429-448.
 7. Rzymskie uregulowania dotyczące ‘iniuria’ a karnoprawna ochrona czci w prawie polskim, Zeszyty Prawnicze UKSW 14.1 (2014).
 8. Horacjańskie mala carmina a wolność słowa poety w starożytnym Rzymie, Studia Prawnicze KUL 1 (57) 2014, s. 135-151.
 9. Kilka uwag o zawodowych collegia w starożytnym Rzymie, [w:] M. J. Ptak (red.), Samorząd i samorządność w przeszłości i teraźniejszości, Wrocław 2013, s. 27-53.
 10. Ochrona skromności materfamilias w Edictum de adtemptata pudicitia, [w:] S. Rogowski (red.), Pozycja prawna kobiet w dziejach, Wrocław 2010, s. 41-56.
 11. Przyczynek do określenia istoty convicium facere w prawie przedklasycznym, Studia Historycznoprawne CCCXI (2010), s. 91-103.
 12. Prawo boskie i prawo ludzkie. Sądownictwo starożytnego Izraela na tle praktyki mezopotamskiej, Scripta Biblica et Orientalia 1 (2009), s. 149-162. (Współautor S. Nowicki)