Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Karty podstawowe

mgr Mateusz Wojtanowski

Kontakt: 

pokój 303, budynek A, ul. Uniwersytecka 22/26

Email:
248498 [at] uwr.edu.pl
Konsultacje: 

Konsultacje w semestrze letnim (2021/2022)

Konsultacje odbywają się w dniach zjazdów bezpośrednio po prowadzonych przeze mnie zajęciach

Działalność naukowa: 

Dydaktyka: Wstęp do prawoznawstwa (2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022); Logika dla prawników (2017/2018, 2018/2019); Podstawy logiki praktycznej (2017/2018, 2021/2022); Propedeutyka prawa (2017/2018, 2018/2019, 2020/2021); Teoria i filozofia prawa (2019/2020); Socjologia prawa (2020/2021).
 
Członkostwo w organizacjach: Stowarzyszenie Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej; Stowarzyszenie Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa Fontes; Koło Naukowe Amerykanistów „Going West”; Koło Naukowe Filozofii Prawa; Koło Naukowe Praw Człowieka; Koło Naukowe Praw Zwierząt.
 
Granty i stypendia:
-wykonawca w projekcie badawczym "Wolność ekspresji sędziego jako wykonawcy roli zawodowej", grant Opus finansowany przez Narodowe Centrum Nauki, UMO-2020/37/B/HS5/00297 (2021-2023);
-stypendium w ramach ścieżki specjalizacyjnej European and International Business Law&Policy (2019/2020, 2020/2021);
-stypendium doktoranckie, projakościowe oraz dla najlepszych doktorantów (2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021).