Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Karty podstawowe

mgr Mateusz Wojtanowski

Doktorant

Kontakt: 

pokój 303, budynek A, ul. Uniwersytecka 22/26

Email:
248498 [at] uwr.edu.pl
Działalność naukowa: 

Dydaktyka: Wstęp do prawoznawstwa, Logika dla prawników, Podstawy logiki praktycznej, Propedeutyka prawa, Teoria i filozofia prawa, Socjologia prawa.
 
Granty i stypendia:
-wykonawca w projekcie badawczym "Wolność ekspresji sędziego jako wykonawcy roli zawodowej", grant Opus finansowany przez Narodowe Centrum Nauki, UMO-2020/37/B/HS5/00297 (2021-2023);
-stypendium w ramach ścieżki specjalizacyjnej European and International Business Law&Policy (2019-2021);
-stypendium doktoranckie, projakościowe oraz dla najlepszych doktorantów (2017-2021).