Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Karty podstawowe

dr Mateusz Wojtanowski

Pracownik dydaktyczny, kontraktowy

Kontakt: 

pokój 303, budynek A, ul. Uniwersytecka 22/26

Email:
248498 [at] uwr.edu.pl
Konsultacje: 

Office hours in March and April 2024:
Thursday 09:00-11:00, room 303, building A

Działalność naukowa: 

Wykształcenie:

– magister historii (2016, Uniwersytet Wrocławski) – z nagrodą indywidualną za bardzo dobre wyniki w nauce;
– magister administracji (2017, Uniwersytet Wrocławski) – z listem gratulacyjnym za uzyskanie najwyższej średniej ocen;
– doktor nauk prawnych (2023, Uniwersytet Wrocławski) – tytuł rozprawy: „Kulturowa judycjalizacja administracji publicznej a interpretacja prawa administracyjnego”.

Zainteresowania badawcze:

– status roszczeń poznawczych;
– interpretacja prawnicza i kultura prawnicza;
– związek urzędników administracji publicznej z kategorią prawa;
– wolność ekspresji sędziego.

Projekty i stypendia:

– wykonawca w projekcie badawczym „Prawniczy autorytet epistemiczny w Polsce. Rozwój i dynamika w latach 1986-2020”, grant Opus finansowany przez Narodowe Centrum Nauki, UMO-2020/37/B/HS5/03709, kierownik: dr Michał Paździora (od 2024 r.);
– Legal Researcher w Global Freedom of Expression, Columbia University (od 2023 r.);
– wykonawca w projekcie badawczym „Wolność ekspresji sędziego jako wykonawcy roli zawodowej”, grant Opus finansowany przez Narodowe Centrum Nauki, UMO-2020/37/B/HS5/00297, kierownik: prof. dr hab. Przemysław Kaczmarek (od 2021 r.);
– stypendium w ramach ścieżki specjalizacyjnej European and International Business Law&Policy (2019-2021);
– stypendium doktoranckie, projakościowe oraz dla najlepszych doktorantów (2017-2021).

Dydaktyka:

Wstęp do prawoznawstwa, Logika dla prawników, Podstawy logiki praktycznej, Propedeutyka prawa, Teoria i filozofia prawa, Socjologia prawa, Ethics and Criminal Justice