Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Karty podstawowe

prof. dr hab. Paweł Borszowski

Pracownik naukowo-dydaktyczny

Zdjęcie użytkownika prof. dr hab. Paweł Borszowski
Telefon:
+48 71 3752614
Email:
pawel.borszowski [at] uwr.edu.pl
Konsultacje: 

KONSULTACJE
pokój 315 budynek A

urlop
15.07. 2020 - 31.07. 2020

10.08. 2020 - 31.08. 2020

w związku z wprowadzeniem zarządzenia Nr 29/2020 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 11 marca 2020 r. oraz zarządzenia nr 4/2020 Dziekana Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji procesu dydaktycznego na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii UWr w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-Cov-2
konsultacje odbywają się wyłącznie w formie elektronicznej
czwartek 11.30-12.30

21.03.2020 -16.20-17.20
18.04. 2020 - 17.00-18.00
09. 05. 2020 -17.30-18.30
13.06. 2020 - 12.00- 13.00

Działalność naukowa: 

I1. Zainteresowania badawcze
Zainteresowania naukowe koncentrują się wokół zagadnień ogólnego i szczegółowego prawa podatkowego. Kluczowe znaczenie ma analiza stosunku prawnego zobowiązania podatkowego, podatkowych skutków działalnośœci gospodarczej oraz zagadnienia elastycznościœ przepisów prawa podatkowego i definicji legalnych w prawie podatkowym.

2. Działalność pozauczelniana
członek STOWARZYSZENIA CENTRUM INFORMACJI I ORGANIZACJI BADAŃ FINANSÓW PUBLICZNYCH
I PRAWA PODATKOWEGO KRAJÓW EUROPY ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ

Członek AZS Uniwersytet Wrocławski, uczestnik Półfinałów Akademickich Mistrzostw Polski w tenisie stołowym kwiecień 2016 r, marzec 2017r, marzec 2018, marzec 2019.
Zawodnik III ligowej drużyny tenisa stołowego w sezonie 2019/2019