Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Karty podstawowe

dr Andrzej Pasek

Kontakt: 

Pokój 508, budynek B Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

ul. Kuźnicza 46/47

50-138 Wrocław

Telefon:
+48 71 3752729
Email:
andrzej.pasek [at] uwr.edu.pl
Konsultacje: 

Semestr letni 2021/22 oraz wrzesień 2022 r.(tryb on-line w aplikacji Teams):
Osoba zainteresowana wysyła pocztą elektroniczną (na adres: andrzej.pasekatuwr.edu.pl) zgłoszenie, zawierające imię, nazwisko i numer albumu, najpóźniej godzinę przed rozpoczęciem konsultacji (w temacie wiadomości należy wpisać słowo KONSULTACJE). Następnie oczekuje na połączenie w aplikacji Teams od prowadzącego we wskazanych niżej terminach:  
środa, godz. 17.00 - 19.00 (on-line);
oraz:
10.IV.2022 r. (niedziela), godz. 14.45 - 15.45;
24.IV.2022 r. (niedziela), godz. 14.15 - 15.15;
28.V.2022 r. (sobota), godz. 12.15 - 13.15;
12.VI.2022 r. (niedziela), godz. 14.45 - 15.45;
19.VI.2022 r. (niedziela), godz. 16.00 - 17.00.
Z poważaniem
dr Andrzej Pasek

Działalność naukowa: 

W 1995 r. ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. Doktorant w Instytucie Historii Państwa i Prawa w latach 1995-2000. Doktor nauk prawnych od 2000 r.

Zainteresowania badawcze: historia ustroju i prawa, historia polskiego prawa karnego, kodyfikacja prawa karnego w Drugiej Rzeczypospolitej, prawo i ustrój Polski Ludowej.

Autor monografii Przestępstwa okupacyjne w polskim prawie karnym z lat 1944-1956 (2002).