dr Andrzej Pasek

Pracownik naukowy

Kontakt: 

Pokój 504, budynek B Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

ul. Kuźnicza 46/47

50-138 Wrocław

Telefon:
+48 71 3752662
Email:
andrzej [dot] pasek [at] uwr [dot] edu [dot] pl
Konsultacje: 

W okresie sesji egzaminacyjnej VI-VII.2017 r.:

19.VI.17r. (wtorek), godz. 12.00 - 13.00 oraz 16.30-17.30

26.VI.17r. (poniedziałek), godz. 8.00 - 10.00

6.VII.17r. (czwartek), godz. 13.30 - 14.30 oraz 16.30-17.30

12.VII.17r. (środa), godz. 9.00 - 11.00

 

 

   

 

 

 

 

Zdjęcie użytkownika dr Andrzej Pasek
Działalność naukowa: 

W 1995 r. ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. Doktorant w Instytucie Historii Państwa i Prawa w latach 1995-2000. Doktor nauk prawnych od 2000 r.

Zainteresowania badawcze: historia ustroju i prawa, historia polskiego prawa karnego, kodyfikacja prawa karnego w Drugiej Rzeczypospolitej, prawo i ustrój Polski Ludowej.

Autor monografii Przestępstwa okupacyjne w polskim prawie karnym z lat 1944-1956 (2002).

Publikacje: 

Monografia:

Przestępstwa okupacyjne w polskim prawie karnym z lat 1944-1956, Acta Universitatis Wratislaviensis nr 2376, Prawo t. CCLXXVII, Wrocław 2002.

Artykuły i opublikowane referaty:

1. Odstępstwo od narodowości w polskim prawie karnym lat 1944-1950, Acta Universitatis Wratislaviensis nr 2070, Prawo t. CCLXI, Studia Historycznoprawne, Wrocław 1998, ss. 197-241.

2. Rekrutacja kandydatów do szkół prawniczych przez Polską Partię Robotniczą na terenie województwa wrocławskiego w latach 1946-1948, Acta Universitatis Wratislaviensis nr 2144, Prawo t. CCLXIV, Studia Historycznoprawne, Wrocław 1999, ss. 255-273.

3. Uwagi o źródłach polskiego prawa karnego materialnego z lat 1944-1950, [w:] P. Jurek (red.), W kręgu dziejów prawa karnego, Materiały II Konferencji historyków państwa i prawa, Karpacz 3-5.09.1998, Wrocław 1999, ss. 100-111.

4. Dekret PKWN z 31 sierpnia 1944 r. (sierpniówka). Próba analizy historycznoprawnej, Czasopismo Prawno-Historyczne, Tom LI - Zeszyt 1-2 z 1999 r., Poznań 1999, ss. 319-345.

5. Z orzecznictwa sądów apelacji wrocławskiej w latach 1945-1953, [w:] P. Jurek (red.), W kręgu dziejów wymiaru sprawiedliwości, Materiały III Konferencji historyków państwa i prawa, Karłów 7-9 września 1999, Wrocław 2000, ss. 145-152.

6. Die deutsche Volksliste und das polnische Recht, Jahrbur für Ostrecht, Band 42 (2001), Monachium 2001, ss. 403-422.

7. "Szeptana propaganda" w świetle orzecznictwa Wojskowego Sądu Rejonowego we Wrocławiu z lat 1946-1953, Acta Universitatis Wratislaviensis nr 2294, Prawo t. CCLXXIII, Studia Historycznoprawne, Wrocław 2001, ss. 277-292.

8. Zbrodnia sabotażu w orzecznictwie Wojskowego Sądu Rejonowego we Wrocławiu, [w:] P. Jurek (red.), W kręgu dziejów sił zbrojnych i prawa wojskowego, Materiały IV Konferencji historyków państwa i prawa, Polanica 4-6 września 2000, Wrocław 2001, ss. 136-146.

9. Uwagi wokół działalności Komisji Specjalnej do Walki z Nadużyciami i Szkodnictwem Gospodarczym, Acta Universitatis Wratislaviensis nr 2367, Prawo t. CCLXXVI, Studia Historycznoprawne, Wrocław 2002, ss. 287-331.

10. Kilka uwag o represjach karnych w związku z kolektywizacją wsi (Dolny Śląsk 1948-1951), [w:] P. Jurek (red.), Wieś i chłopi. Problemy ustrojowo-prawne, Materiały V Konferencji historyków państwa i prawa, Świeradów Zdrój 6-10 września 2001, Wrocław 2002, ss. 173-182.

11. Instytucja planowania przestrzennego a odbudowa Dolnego Śląska po II wojnie światowej (zarys problemu), Acta Universitatis Wratislaviensis nr 2501, Prawo t. CCLXXXV, Studia Historycznoprawne, Wrocław 2003, ss. 335-355.

12. Miasta dolnośląskie po zakończeniu drugiej wojny światowej (zarys sytuacji i perspektyw), [w:] P. Jurek (red.), Miasta i prawo miejskie w rozwoju historycznym, Materiały VI Konferencji historyków państwa i prawa, Lądek Zdrój 9-11 września 2002, Wrocław 2003, ss. 161-168.

13. Z organizacyjnych zagadnień kodyfikacji prawa karnego w Drugiej Rzeczypospolitej, Acta Universitatis Wratislaviensis nr 2616, Prawo t. CCLXXXVIII, Studia Historycznoprawne, Wrocław 2004, ss. 357-378.

14. Kodeks karny z 1932 roku w opiniach autorów polskich, Acta Universitatis Wratislaviensis nr 2620, Prawo t. CCXC, Studia Historycznoprawne, Wrocław 2004, ss. 297-306.

15. Zmiana statusu polityczno - prawnego polskiej szlachty na ziemiach zaboru rosyjskiego (od rozbiorów do powstania styczniowego), [w:] P. Jurek (red.), Pozycja prawna stanu szlacheckiego, Materiały VII Konferencji historyków państwa i prawa, Szklarska Poręba 11-13 lipca 2003, Wrocław 2004, ss. 153-164.

16. O źródłach prawa karnego skarbowego w Drugiej Rzeczypospolitej, Acta Universitatis Wratislaviensis nr 2758, Prawo t. CCXCIV, Studia Historycznoprawne, Wrocław 2005, ss. 251-263.

17. Polskiego Związku Zachodniego koncepcja repolonizacji Dolnego Śląska po drugiej wojnie światowej, [w:] P. Jurek (red.), Mniejszości narodowe. Problemy ustrojowo - prawne, Materiały VIII Konferencji historyków państwa i prawa, Łagów 8-11 lipca 2004, Wrocław 2005, ss. 173-183.

18. Udział profesora Emila Stanisława Rappaporta w pracach Komisji Kodyfikacyjnej Rzeczypospolitej Polskiej, Acta Universitatis Wratislaviensis nr 2887, Prawo t. CCXCVIII, Studia Historycznoprawne, Wrocław 2006, ss. 261-273.

19. Arbitraż międzynarodowy w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, [w:] P. Jurek (red.), Postępowanie polubowne w dziejach, Materiały IX Konferencji historyków państwa i prawa, Przemyśl 7-10 lipca 2005, Wrocław 2006, ss. 147-162.

20. O początkach prawa karnego skarbowego w Drugiej Rzeczypospolitej, [w:] Podstawy materialne państwa. Zagadnienia prawno-historyczne, Materiały z Konferencji Polskich Historyków Państwa i Prawa, Szczecin 23-26 września 2004, Szczecin 2006, ss. 643-649.

21. Juliusz Makarewicz - wybitny uczony i kodyfikator polskiego prawa karnego, [w:] M. Marszał, J. Przygodzki (red.), Wybitni prawnicy na przestrzeni wieków, Materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Historii Państwa i Prawa oraz Katedrę Doktryn Politycznych i Prawnych pod patronatem Dziekana Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego z okazji 60-lecia polskiego Wydziału Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego, Kudowa Zdrój, 19-21 kwietnia 2006 roku, Wrocław 2006, ss. 157-169.

22. "Przestępstwa urzędnicze" w polskim kodeksie karnym z 1932 roku, [w]: A. M. Sosnowski (red.), Administracja publiczna - obywatel, społeczeństwo, państwo, Wrocław 2006, s. 95-109.

23. Uwagi o egzekucji kar w Drugiej Rzeczypospolitej, [w:] P. Jurek (red.), Postępowanie egzekucyjne w dziejach, X Konferencja Naukowa, Karpacz 11-13 września 2006, Wrocław 2007, ss. 143-156.

24. Przejmowanie majątku kościelnego na Dolnym Śląsku przez duchowieństwo polskie (1945-1947), [w:] Cuius regio, eius religio ?, Publikacja po Zjeździe Historyków Państwa i Prawa, Lublin, wrzesień 2006 r., Lublin 2008, ss. 389-408.

25. Ochrona miru domowego w prawie karnym Drugiej Rzeczypospolitej, Acta Universitatis Wratislaviensis nr 3063, Prawo t. CCCV, Studia Historycznoprawne, Tom poświęcony pamięci Profesora Edwarda Szymoszka, Wrocław 2008, ss. 249-262.

26. Ochrona uczuć religijnych w polskim kodeksie karnym z 1932 roku, [w:] J. Koredczuk (red.), Prawo wyznaniowe. Przeszłość i teraźniejszość, Materiały XI Konferencji historyków państwa i prawa, Kowary, 6-8 września 2007 r., Wrocław 2008, ss. 53-66.

27. Fałszowanie pieniędzy i papierów wartościowych w pozaborowych kodeksach karnych Drugiej Rzeczypospolitej, [w:] R. Wojciechowski (red.), Z dziejów skarbowości, Kolonia Limited, Wrocław 2009, ss. 199-220.

28. Dwużeństwo (bigamia) w kodeksach karnych obowiązujących w Drugiej Rzeczypospolitej, Acta Universitatis Wratislaviensis nr 3180, Prawo t. CCCX, Studia Historycznoprawne, Wrocław 2009, ss. 181-195.

29. Tajemnica korespondencji w świetle projektów kodeksu karnego Komisji Kodyfikacyjnej Rzeczypospolitej Polskiej, [w:] M. Mikołajczyk, J. Ciągwa, P. Fiedorczyk, A. Stawarska-Rippel, T. Adamczyk, A. Drogoń, W. Organiściak, K. Kuźmicz (red.), O prawie i jego dziejach księgi dwie. Studia ofiarowane Profesorowi Adamowi Lityńskiemu w czterdziestopięciolecie pracy naukowej i siedemdziesięciolecie urodzin, Księga II, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok - Katowice 2010, s. 303-312.

30. Wykaz ogólnopolskich konferencji historycznoprawnych, [w:] J. Przygodzki, M. Ptak (red.), Społeczeństwo a władza. Ustrój, prawo, idee, Kolonia Limited 2010, s. 13-19.

31. Zbrodnie stanu w projektach kodeksu karnego Komisji Kodyfikacyjnej Rzeczypospolitej Polskiej, [w:] J. Przygodzki, M. J. Ptak (red.), Społeczeństwo a władza. Ustrój, prawo, idee, Kolonia Limited 2010, s. 705-717.

32. Ochrona macierzyństwa w polskim kodeksie karnym z 1932 roku, [w:] S. Rogowski (red.), Pozycja prawna kobiet w dziejach, Kolonia Limited, Wrocław 2010, ss. 171-184.

33. Ochrona czci i godności osobistej w projektach polskiego kodeksu karnego z 1932 roku, Acta Universitatis Wratislaviensis nr 3270, Prawo t. CCCXI, Studia Historycznoprawne, Wrocław 2010, ss. 329-342.

34. Sześćdziesiąt lat ogólnopolskich konferencji historycznoprawnych, Czasopismo Prawno-Historyczne, 2010, Tom LXII, zeszyt 2, s. 483-489.

35. Znaczenie Profesora Wacława Makowskiego dla rozwoju polskiego prawa karnego, [w:] T. Kruszewski (red.), Nauka i nauczanie prawa w dziejach, Kolonia Limited, Wrocław 2011, ss. 81-90.

36. Konstrukcja recydywy w polskim kodeksie karnym z 1932 roku, Acta Universitatis Wratislaviensis nr 3375, Prawo t. CCCXIII, Studia Historycznoprawne, Wrocław 2011, ss. 179-189.

37. Przestępstwa przeciwko rodzinie w ujęciu pozaborowych kodeksów karnych Drugiej Rzeczypospolitej, [w:] J. Rominkiewicz (red.), Rodzina i jej prawa, Kolonia Limited, Wrocław 2012, ss. 121-135.

38. Udział profesora Witolda Świdy w rozwoju polskiej nauki prawa karnego, [w:] M. Marszał, J. Przygodzki (red.), Prawnicy na Uniwersytecie Wrocławskim, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2012, ss. 75-84.

39. Warunkowe zawieszenie wykonania kary – geneza instytucji i jej ujęcie w polskim kodeksie karnym z 1932 roku, Acta Universitatis Wratislaviensis nr 3483, Prawo t. CCCXV/2, Studia Historycznoprawne, Wrocław 2013, ss. 161-173.

40. Systemy odpowiedzialności nieletnich w kodeksach karnych obowiązujących w Drugiej Rzeczypospolitej, [w:] A. Pasek (red.), Dziecko i jego pozycja prawna w dziejach, Kolonia Limited, Wrocław 2014, ss. 199-210.

41. Obrona konieczna – uwagi o genezie instytucji oraz jej ujęciu w polskim kodeksie karnym z 1932 r., Acta Universitatis Wratislaviensis nr 3602, Prawo t. CCCXVI/2, Studia Historycznoprawne, Wrocław 2014, ss. 209-218.

Inne publikacje i opracowania:

1. Paweł Wiązek, Prawo karne w śląskich ordynacjach ziemskich, Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka, Rocznik LVIII (2003), nr 2, ss. 229-231 (recenzja).

2. Recenzja wydawnicza książki Zbrodnie przeszłości. Opracowania i materiały prokuratorów IPN, t. 3: Nazizm (praca zbiorowa pod redakcją Radosława Ignatiewa i Antoniego Kury, Warszawa 2009).

3. Bibliografia arbitrażu i mediacji za lata 2008-2009, ADR 2010, Nr 2, s. 35-61.

4. Recenzja wydawnicza książki Zbrodnie przeszłości, t. 4: Ściganie (praca zbiorowa pod redakcją Radosława Ignatiewa i Antoniego Kury, Warszawa 2011).

5. Opinia przygotowana na zlecenie Sądu Okręgowego we Wrocławiu na okoliczność, czy działalność M.G., w szczególności objęta sprawą i prawomocnym wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego we Wrocławiu z dnia 24 czerwca 1952 r., była działalnością kryminalną, czy też polityczną na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego.