Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Karty podstawowe

dr Andrzej Pasek

Kontakt: 

Pokój 508, budynek B Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

ul. Kuźnicza 46/47

50-138 Wrocław

Telefon:
+48 71 3752729
Email:
andrzej.pasek [at] uwr.edu.pl
Konsultacje: 

W trakcie sesji po semestrze letnim 2023/24 (pok. 508 w budynku B):
18.VI.24 r. (wtorek), godz. 7.45 - 9.45;
24.VI.24 r. (poniedziałek), godz. 8.00 - 10.00.
2.VII.24 r. (wtorek), godz. 15.30 - 17.30.
Urlop od 8.VII.24 r.
Konsultacje zostaną wznowione na początku września.
 

Działalność naukowa: 

W 1995 r. ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. Doktorant w Instytucie Historii Państwa i Prawa w latach 1995-2000. Doktor nauk prawnych od 2000 r.

Zainteresowania badawcze: historia ustroju i prawa, historia polskiego prawa karnego, kodyfikacja prawa karnego w Drugiej Rzeczypospolitej, prawo i ustrój Polski Ludowej.

Autor monografii Przestępstwa okupacyjne w polskim prawie karnym z lat 1944-1956 (2002).