Jesteś tutaj

Karty podstawowe

dr Andrzej Pasek

Kontakt: 

Pokój 508, budynek B Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

ul. Kuźnicza 46/47

50-138 Wrocław

Telefon:
+48 71 3752729
Email:
andrzej [dot] pasek [at] uwr [dot] edu [dot] pl
Konsultacje: 

poniedziałek, godz. 16.45 - 18.45
oraz
12.V.2019 r.( niedziela), godz. 14.45 - 15.45;
25.V.2019 r. (sobota), godz. 16.00 - 17.00;
1.VI.2019 r. (sobota), godz. 15.15 - 16.15;
8.VI.2019 r. (sobota), godz. 10.30 - 11.30;
8.VI.2019 r. (sobota), godz. 17.45 - 18.45.

 

 

 

 

Działalność naukowa: 

W 1995 r. ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. Doktorant w Instytucie Historii Państwa i Prawa w latach 1995-2000. Doktor nauk prawnych od 2000 r.

Zainteresowania badawcze: historia ustroju i prawa, historia polskiego prawa karnego, kodyfikacja prawa karnego w Drugiej Rzeczypospolitej, prawo i ustrój Polski Ludowej.

Autor monografii Przestępstwa okupacyjne w polskim prawie karnym z lat 1944-1956 (2002).