dr Agata Jaroszek

Pracownik naukowo-dydaktyczny

Kontakt: 

pokój 303, budynek C, ul. Więzienna

Sekretariat: pokój 04, budynek D, ul. Uniwersytecka 7-10

Email:
agata [dot] jaroszek [at] uwr [dot] edu [dot] pl
Konsultacje: 

Bieżące informacje/Info

Szanowni Państwo!

Konsultacje w dn. 05.06 (poniedziałek) od godz. 13:00 - 15:00.

 

Dear Students,

On  Monday 5 June student hours from 13:00-15:00

Kind regards,

dr Agata Jaroszek

 

Konsultacje w semestrze letnim 2016/2017/ Students hours

poniedzialki/Mondays godz. 11:15-13:15

W pilnych sprawach proszę o kontakt mailowy.

Zagadnienia do opracowania na kolejne zajęcia oraz inne ważne informacje przesyłam przez USOS MAIL.

Proszę upewnić się, że mają Państwo aktywne konta.

 

Sala 303 bud. C ul. Więzienna

 

Office hours for students

Academic year Spring/Summer 2016/2017

To be announced.  

Building C ul. Wiezienna  room 303C 3rd floor  

Students are welcome to contact me via email. 

 

Zainteresowania naukowe: europejskie prawo prywatne międzynarodowe, prawo konsumenckie, ochrona danych osobowych w Internecie, ochrona prawna dzieci w internecie

Scientific interests: european private international law, privacy law, protection of children on the internet, consumer law, data protection law 

Prowadzone zajęcia na kierunku Prawo: prawo prywatne międzynarodowe, europejskie prawo prywatne międzynarodowe, europejskie i międzynarodowe standardy ochrony prywatności i danych osobowych w dobie internetu, obsługa prawniczych baz danych, techniiki informacji i komunikacji (kierunek administracja), prawo reklamy (kierunek ekonomia)

Lectures and seminars in English - private international law, information and communication technology (ICT) law

Zdjęcie użytkownika dr Agata Jaroszek
Działalność naukowa: 

Absolwentka Wydziału Filologii Angielskiej Uniwersytet Wrocławski

Stypendia i staże

Kancelaria Prawna Hunton and Williams Bruksela, Belgia

Haska Konferencja Prawa Prywatnego Międzynarodowego, Haga, Holandia

Rechtsinformatik Institut Uniwersytet w Hanowerze, Niemcy

Wykłady:

Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet w Getyndze, Niemcy

Szkoła Letnia Europejskiego Prawa Nowych Technologii, Reichenau, Austria 

Wydział Prawa, Uniwersytet Ekonomiczny w Wiedniu, Austria

 

 

 

 

Publikacje: 

PUBLIKACJE - Jaroszek Agata

MONOGRAFIE
Prawo właściwe dla umów konsumenckich zawieranych przez Internet, Monografie Wydawnictwo Wolters Kluwer 2009

ARTYKUŁY, PRACE ZBIOROWE

1. Online Behavioural Advertising and the Protection fo Children's Personal Data on the Internet, Wroclaw Review of Law, Administration & Economics Vol 4, No 2 (2014), pp. 56-69, dostępny pod adresem: http://wrlae.prawo.uni.wroc.pl/index.php/wrlae/article/view/83

2. Potencjalny wpływ projektu w sprawie wspólnych europejskich przepisów dotyczących sprzedaży na prawa konsumenta zawierającego umowy na dostarczenie treści cyfrowych, w: Konsument w świecie cyfrowym. Materiały konferencyjne, pod red. D. Szostka i J. Gołaczyńskiego, WYKŁADNIA Multimedialne Wydawnictwo Naukowe 2015, s. 6-16.  

3. European Online Marketplace - New Measures for Consumer Protection Against "Old Conflict of Laws Rules, Masaryk University Journal of Law and Technology, Vol. 9 Nr 1, Summer 2015

4. Ustawa o prawach konsumenta Kodeks cywilny Komentarz red. B. Kaczmarek-Templin, P. Stec, D. Szostek/Agata Jaroszek Wstęp Część II Implementacja dyrektywy 2011/83/UE w sprawie praw konsumentów - definicja konsumenta, aspekty kolizyjne, relacja dyrektywy 2011/83.UE oraz projektu  projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspólnych europejskich przepisów dotyczących sprzedaży ( Instrumentu Opcjonalnego) s.LVIII-LXXVII

5. Dziecko jako podmiot ochrony prawnej w projekcie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych / Agata Jaroszek
Bibliogr. - Streszcz. w jęz. ang.
// Prawo Mediów Elektronicznych. - 2013, nr 2, s. 14-19

6. Analiza naruszeń ochrony danych osobowych w świetle zaleceń i wniosków zawartych w Opinii Grupy Roboczej Art. 29 ds. Ochrony Danych Osobowych w sprawie aplikacji mobilnych/ Agata Jaroszek
Bibliogr. - Streszcz. w jęz. ang.
// Prawo Mediów Elektronicznych. - 2012, nr 3, s. 5-10

7. Regulacja prawa właściwego dla zobowiązań umownych w projekcie ustawy - Prawo prywatne międzynarodowe //Rejent Nr 7-8 2009, s. 48-72

8. Francja - Informatyzacja postępowania sądowego w prawie polskim i wybranych państw red. J. Gołaczyński Oficyna Wolters Kluwer 2009