Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Karty podstawowe

dr Agata Jaroszek

Kontakt: 

pokój 303, budynek C, ul. Więzienna

Sekretariat: pokój 04, budynek D, ul. Uniwersytecka 7-10
 

Telefon:
71 375 20 16
Email:
agata.jaroszek [at] uwr.edu.pl
Konsultacje: 

SEMESTR  LETNI 2021/2022
KONSULTACJE
poniedziałki 10:00-11:00 w gabinecie od 04.04 lub kontakt telefoniczny przez TEAMS
W każdej sprawie proszę też o kontakt mailowy.

Z poważaniem
dr Agata Jaroszek 

SUMMER SEMESTER 2021/2022

OFFICE HOURS
Mondays from 10:00 till 11:00
Room 303, 3rd floor, building C ul. Więzienna (since 04.04) or via TEAMS
Students are requested to contact me via email as well.

Kind regards,
dr Agata Jaroszek
Students are welcome to contact me via email using your USOS mail accounts.

Zainteresowania naukowe: europejskie prawo prywatne międzynarodowe, prawo konsumenckie, ochrona danych osobowych w Internecie, ochrona prawna dzieci w internecie

Scientific interests: european private international law, privacy law, protection of children on the internet, consumer law, data protection law 

Prowadzone zajęcia na kierunku Prawo: prawo prywatne międzynarodowe, europejskie prawo prywatne międzynarodowe, europejskie i międzynarodowe standardy ochrony prywatności i danych osobowych w dobie internetu, obsługa prawniczych baz danych, techniiki informacji i komunikacji (kierunek administracja), prawo reklamy (kierunek ekonomia)

Lectures and seminars in English - private international law, e-business, information and communication technology (ICT) law

Działalność naukowa: 

Absolwentka Wydziału Filologii Angielskiej Uniwersytet Wrocławski

Stypendia i staże

Kancelaria Prawna Hunton and Williams Bruksela, Belgia

Haska Konferencja Prawa Prywatnego Międzynarodowego, Haga, Holandia

Rechtsinformatik Institut Uniwersytet w Hanowerze, Niemcy

Wykłady:

Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet w Getyndze, Niemcy

Szkoła Letnia Europejskiego Prawa Nowych Technologii, Reichenau, Austria 

Wydział Prawa, Uniwersytet Ekonomiczny w Wiedniu, Austria