dr Edyta Kowalczyk

Pracownik naukowo-dydaktyczny

Kontakt: 

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii

ul. Uniwersytecka 22/26

pokój 107B (łącznik)

telefon 71 3752776

Email:
edyta [dot] kowalczyk [at] uwr [dot] edu [dot] pl
Strona WWW: 
Konsultacje: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdjęcie użytkownika dr Edyta Kowalczyk
Działalność naukowa: 

Rozwój myśli ekonomicznej, ekonomia głównego nurtu, kierunki alternatywne we współczesnej ekonomii.

Polityka zrównowazonego rozwoju, ze szczególnym uwzględniem problemu zrównoważonej konsumpcji.

Publikacje: 

Autorka monografii poświęconej polskiej myśli ekonomicznej wydanej w serii Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Autorka publikacji z zakresu rowozoju myśli ekonomicznej oraz problemów zrównoważonego rozwoju.