dr Mateusz Królikowski

Pracownik dydaktyczny

Kontakt: 
Telefon:
71 3752 327
Email:
mateusz [dot] krolikowski [at] uwr [dot] edu [dot] pl
Konsultacje: 

wtorki, godz 10.00 - 12.00

W okresie od 3 lipca 2017 r. do 11 sierpnia 2017 r. przebywam na urlopie wypoczynkowym.

 

Zdjęcie użytkownika dr Mateusz Królikowski
Publikacje: 

Monografia:

-  Błąd jako wada oświadczenia woli strony umowy, Warszawa 2014.

Artykuły:

- Kilka uwag o wymogach formalnej legitymacji wekslowej, Monitor Prawniczy 2009, nr 10;

- Obliczanie roszczeń i długów związanych z zachowkiem, Rejent 2014, nr 3;

- Oświadczenie woli złożone pod przymusem, Edukacja Prawnicza 2014, nr 6;

- Jawność ksiąg wieczystych a błąd. Glosa do wyroku SN z 13.12.2012 r., IV CSK 204/12, Monitor Prawniczy 2014, nr 12;

- Regulacja błędu w Projekcie I Księgi Kodeksu cywilnego – uwagi krytyczne, Transformacje Prawa Prywatnego 2014, nr 2.

Glosa:

- Brak legitymacji formalnej a uprawnienie do indosowania weksla. Glosa do wyr. SN z 21.9.2006 r., I CSK 130/06, Glosa 2012, nr 1.