Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Karty podstawowe

dr Monika Tenenbaum-Kulig

Kontakt: 

pokój 108, budynek A, ul. Uniwersytecka 22/26

Telefon:
71 3752 397
Email:
monika.tenenbaum-kulig [at] uwr.edu.pl
Konsultacje: 

poniedziałek   9:00-11:00

 05 III 2022      11.15-12.15
 09 IV 2022     11.15-12.15
 21 V 2022      11.15-12.15
 11 VI 2022     11.15-12.15

Konsultacje są prowadzone zdalnie, za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz - po uprzednim umówieniu - przy użyciu platformy MS Teams.

 

Działalność naukowa: 

Zainteresowania badawcze

Prawo cywilne, w tym w szczególności problematyka prawa zobowiązań

 

Granty / projekty badawcze

- kilkukrotnie przyznawane i realizowane granty WPAiE UWr.

Stypendia / staże naukowe

- Stypendium zagraniczne na Uniwersytecie w Saragossie (Hiszpania) – 01 X – 31 XII 2005 r.

- Annual Summer School on Health Law, The Erasmus Observatory on Health Law, Uniwersytet w Rotterdamie (Holandia) – 6-17 VII 2009 r.

- Univerzita Palackeho v Olomouci, Czech Republic, Erasmus+ Programme, Staff Mobility for Teaching, 25-29 IV 2016 r.

- National Academy for Public Administration under the President of Ukraine, 25-29 XI 2019 r.

 

Działalność pozauczelniana

- szkolenia dla OIRP Wrocław

- radca prawny