Jesteś tutaj

Karty podstawowe

dr Ewa Wójtowicz

Telefon:
71-375 27 23
Email:
ewa [dot] anna [dot] wojtowicz [at] uwr [dot] edu [dot] pl
Konsultacje: 

Konsultacje semestr zimowy 2018/2019

poniedziałek 11:30-13:30
Pokój 111 A

Office hours winter term 2018/2019

Monday 11:30 A.M.-1:30 P.M.
Room 111 A

Konsultacje dla studentów studiów zaocznych

24.10.2018 r., 11:30-12:30
18.11.2018 r., 16:00-17:00
09.12.2018 r., 13:45-14:45
05.01.2019 r., 13:00-14:00
26.01.2019 r., 14:45-15:45

 
Działalność naukowa: 

Dr Ewa Wójtowicz jest adiunktem w Zakładzie Prawa Gospodarczego i Handlowego w Instytucie Prawa Cywilnego.

Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół zagadnień związanych z umowami handlowymi, w tym z umowami konsumenckimi. Jest autorem monografii „Zawieranie umów między przedsiębiorcami” (Wolters Kluwer 2010), a także artykułów z tego zakresu.

W okresie 12.04.2007-11.07.2008 wykonawca w projekcie badawczym promotorskim finansowanym przez Komitet Badań Naukowych (KBN) – nr N110 012 32/0730: “Zawieranie umów z udziałem przedsiębiorcy”.

W okresie 1-30.09.2007-1-29.02.2008 badania w European Legal Studies Institute University w Osnabrück (Niemcy) - badania naukowe w ramach finansowania KBN.

W okresie 1-30.11.2010 staż w Centre de Droit de la Consommation Uniwersytetu Montpellier I, Montpellier (Francja) w ramach projektu "Potencjał naukowo-dydaktyczny Wydziału Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego w służbie ochrony prawnej konsumenta".

W 2016 r. postdoc grant w Max Planck Institute for Comparative and International Private Law w Hamburgu (Niemcy) w celu realizacji projektu wlasnego „Law applicable to distribution contracts and contracts for sale – relationship between framework agreement and application contracts”.