Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Karty podstawowe

dr hab. Ewa Wójtowicz

Telefon:
71-375 27 23
Email:
ewa.anna.wojtowicz [at] uwr.edu.pl
Konsultacje: 

Konsultacje w semestrze letnim 2023/2024 - Office hours summer semester 2023/2024:
środy w godzinach 10:45-11:45, pokój 111 A - Wednesday 10:45 AM-11:45 AM, room 111 A
czwartki w godzinach 17:00-18:00 forma zdalna na MS Teams  - Thursday 17:00-18:00 on-line on MS Teams 

Konsultacje dla studentów studiów zaocznych:
10.03.2024 r. – godz. 16:00-17:00 (forma zdalna na MS Teams)
23.03.2024 r. - godz. 15:00-16:00 (forma zdalna na MS Teams)
13.04.2024 r. – godz. 16:00-17:00 (forma zdalna na MS Teams)
27.04.2024 r. -  godz. 12:30-13:30 (forma zdalna na MS Teams)
08.06.2024 r. – godz. 10:00-11:00 (forma zdalna na MS Teams)

Proszę każdorazowo zgłaszać udział w konsultacjach drogą mailową z wyprzedzeniem co najmniej 24 godzin - Please register for each office hours by e-mail at least 24 hours in advance.

Działalność naukowa: 

Dr hab. Ewa Wójtowicz jest adiunktem w Zakładzie Prawa Gospodarczego i Handlowego w Instytucie Prawa Cywilnego.

Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół zagadnień związanych z umowami handlowymi, w tym z umowami konsumenckimi. Jest autorką monografii: "Ustawowe prawo do odstąpienia od umowy dystrybucji: przesłanki i skutki jego realizacji" (C.H. Beck 2022) oraz „Zawieranie umów między przedsiębiorcami” (Wolters Kluwer 2010), a także artykułów z tego zakresu.

W okresie 12.04.2007-11.07.2008 wykonawca w projekcie badawczym promotorskim finansowanym przez Komitet Badań Naukowych (KBN) – nr N110 012 32/0730: “Zawieranie umów z udziałem przedsiębiorcy”.

W okresie 1-30.09.2007-1-29.02.2008 badania w European Legal Studies Institute University w Osnabrück (Niemcy) - badania naukowe w ramach finansowania KBN.

W okresie 1-30.11.2010 staż w Centre de Droit de la Consommation Uniwersytetu Montpellier I, Montpellier (Francja) w ramach projektu "Potencjał naukowo-dydaktyczny Wydziału Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego w służbie ochrony prawnej konsumenta".

W 2016 r. postdoc grant w Max Planck Institute for Comparative and International Private Law w Hamburgu (Niemcy) w celu realizacji projektu wlasnego „Law applicable to distribution contracts and contracts for sale – relationship between framework agreement and application contracts”.