Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Karty podstawowe

dr Ewa Wójtowicz

Telefon:
71-375 27 23
Email:
ewa.anna.wojtowicz [at] uwr.edu.pl
Konsultacje: 

Konsultacje nie odbywają się do odwołania (Zarządzenie Rektora nr 29/2020). Proszę o kontakt mailowy na: ewa.anna.wojtowiczatuwr.edu.pl

Office hours are cancelled until further notice (Ordinance No. 29/2020 of the Rector). Please contact me via e-mail on: ewa.anna.wojtowiczatuwr.edu.pl

Konsultacje w semestrze letnim (pokój 111 A):
środa godz. 12:00-14:00

Office hours summer semester (room 111 A):
Wednesday 12:00-02:00 P.M.

Konsultacje dla studentów studiów niestacjonarnych (zaocznych):
22 marca godz. 11:15-12:15
25 kwietnia godz. 13:00-14:00
17 maja godz. 13:00-14:00
14 czerwca godz. 10:30-11:30

 

Działalność naukowa: 

Dr Ewa Wójtowicz jest adiunktem w Zakładzie Prawa Gospodarczego i Handlowego w Instytucie Prawa Cywilnego.

Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół zagadnień związanych z umowami handlowymi, w tym z umowami konsumenckimi. Jest autorem monografii „Zawieranie umów między przedsiębiorcami” (Wolters Kluwer 2010), a także artykułów z tego zakresu.

W okresie 12.04.2007-11.07.2008 wykonawca w projekcie badawczym promotorskim finansowanym przez Komitet Badań Naukowych (KBN) – nr N110 012 32/0730: “Zawieranie umów z udziałem przedsiębiorcy”.

W okresie 1-30.09.2007-1-29.02.2008 badania w European Legal Studies Institute University w Osnabrück (Niemcy) - badania naukowe w ramach finansowania KBN.

W okresie 1-30.11.2010 staż w Centre de Droit de la Consommation Uniwersytetu Montpellier I, Montpellier (Francja) w ramach projektu "Potencjał naukowo-dydaktyczny Wydziału Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego w służbie ochrony prawnej konsumenta".

W 2016 r. postdoc grant w Max Planck Institute for Comparative and International Private Law w Hamburgu (Niemcy) w celu realizacji projektu wlasnego „Law applicable to distribution contracts and contracts for sale – relationship between framework agreement and application contracts”.