Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Karty podstawowe

dr Ewa Wójtowicz

Telefon:
71-375 27 23
Email:
ewa.anna.wojtowicz [at] uwr.edu.pl
Konsultacje: 

Konsultacje środy 11:30-12:30 pokój 111 A
Konsultacje on-line czwartek 15-30-16:30 (MS Teams)
Proszę każdorazowo zapowiadać udział w konsultacjach e-mailem na ewa.anna.wojtowiczatuwr.edu.pl
Office hours Wednesday 11:30-12:30 room 111 A
Office hours on-line Thursday 15:30-16:30 (MS Teams)
Please announce your participation in office hours by e-mail to ewa.anna.wojtowiczatuwr.edu.pl

Konsultacje dla studentów studiów zaocznych on-line (MS Teams):
22.10.2022 godz. 17:30-18:30
05.11.2022 godz. 17:30-18:30
19.11.2022 godz. 17:30-18:30
27.11.2022 godz. 9:45-10:45
15.01.2023 godz. 17:30-18:30

 

Działalność naukowa: 

Dr Ewa Wójtowicz jest adiunktem w Zakładzie Prawa Gospodarczego i Handlowego w Instytucie Prawa Cywilnego.

Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół zagadnień związanych z umowami handlowymi, w tym z umowami konsumenckimi. Jest autorką monografii: "Ustawowe prawo do odstąpienia od umowy dystrybucji: przesłanki i skutki jego realizacji" (C.H. Beck 2022) oraz „Zawieranie umów między przedsiębiorcami” (Wolters Kluwer 2010), a także artykułów z tego zakresu.

W okresie 12.04.2007-11.07.2008 wykonawca w projekcie badawczym promotorskim finansowanym przez Komitet Badań Naukowych (KBN) – nr N110 012 32/0730: “Zawieranie umów z udziałem przedsiębiorcy”.

W okresie 1-30.09.2007-1-29.02.2008 badania w European Legal Studies Institute University w Osnabrück (Niemcy) - badania naukowe w ramach finansowania KBN.

W okresie 1-30.11.2010 staż w Centre de Droit de la Consommation Uniwersytetu Montpellier I, Montpellier (Francja) w ramach projektu "Potencjał naukowo-dydaktyczny Wydziału Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego w służbie ochrony prawnej konsumenta".

W 2016 r. postdoc grant w Max Planck Institute for Comparative and International Private Law w Hamburgu (Niemcy) w celu realizacji projektu wlasnego „Law applicable to distribution contracts and contracts for sale – relationship between framework agreement and application contracts”.