Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Karty podstawowe

dr Ewa Wójtowicz

Telefon:
71-375 27 23
Email:
ewa.anna.wojtowicz [at] uwr.edu.pl
Konsultacje: 

czwartek godz. 11:30-13:30
Thursday 11:30-13:30

Dla studentów studiów zaocznych:
19.03.2022 10:00-11:00
09.04.2022 11:15-12:15
07.05.2022 09:45-10:45
12.06.2022 13:15-14:15
18.06.2022 11:30-12:30

Konsultacje do 3 kwietnia odbywają się on-line na Teams. Od 4 kwietnia w pokoju 111 budynek A. W celu umówienia się proszę o kontakt mailowy.
Until April 3rd office hours are held online on Teams. From April 4th in room 111 building A. In order to make an appointment, please contact me by e-mail.

 

Działalność naukowa: 

Dr Ewa Wójtowicz jest adiunktem w Zakładzie Prawa Gospodarczego i Handlowego w Instytucie Prawa Cywilnego.

Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół zagadnień związanych z umowami handlowymi, w tym z umowami konsumenckimi. Jest autorką monografii: "Ustawowe prawo do odstąpienia od umowy dystrybucji: przesłanki i skutki jego realizacji" (C.H. Beck 2022) oraz „Zawieranie umów między przedsiębiorcami” (Wolters Kluwer 2010), a także artykułów z tego zakresu.

W okresie 12.04.2007-11.07.2008 wykonawca w projekcie badawczym promotorskim finansowanym przez Komitet Badań Naukowych (KBN) – nr N110 012 32/0730: “Zawieranie umów z udziałem przedsiębiorcy”.

W okresie 1-30.09.2007-1-29.02.2008 badania w European Legal Studies Institute University w Osnabrück (Niemcy) - badania naukowe w ramach finansowania KBN.

W okresie 1-30.11.2010 staż w Centre de Droit de la Consommation Uniwersytetu Montpellier I, Montpellier (Francja) w ramach projektu "Potencjał naukowo-dydaktyczny Wydziału Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego w służbie ochrony prawnej konsumenta".

W 2016 r. postdoc grant w Max Planck Institute for Comparative and International Private Law w Hamburgu (Niemcy) w celu realizacji projektu wlasnego „Law applicable to distribution contracts and contracts for sale – relationship between framework agreement and application contracts”.