Jesteś tutaj

Karty podstawowe

dr hab. Joanna Kuźmicka-Sulikowska

Kontakt: 

pokój 104, budynek A, ul. Uniwersytecka 22/26

Telefon:
+48 71 375 2360 (w godzinach konsultacji)
Email:
joanna [dot] kuzmicka-sulikowska [at] uwr [dot] edu [dot] pl
Konsultacje: 

czwartki w godz. 9.20-11.20

Uwaga! Z powodu wyjazdu służbowego konsultacje w czwartek 17.10.2019 r. nie odbędą się. W zamian za nie w tygodniu 14-20.10.2019 r. konsultacje zostaną przeprowadzone w poniedziałek 14.10.2019 r. w godz. 11.30-13.30.

Działalność naukowa: 

Zainteresowania badawcze: prawo rzeczowe; prawo spadkowe; odpowiedzialność deliktowa, w szczególności odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przy wykonywaniu władzy publicznej oraz odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny; odpowiedzialność majątkowa funkcjonariuszy publicznych za szkodę wyrządzoną w wyniku rażącego naruszenia prawa; przedawnienie roszczeń; kliniczne nauczanie prawa i organizacja ruchu uniwersyteckich poradni prawnych.
 
Członek Kolegium Redakcyjnego Czasopisma Fundacji Uniwersyteckich Poradni Prawnych „Klinika”.
 
Granty/projekty badawcze:
1) Wykonawca na etapie upowszechniania w projekcie „Opracowanie kompleksowych i trwałych mechanizmów wsparcia dla poradnictwa prawnego i obywatelskiego w Polsce” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet V Dobre rządzenie, Działanie 5.4 Rozwój potencjału trzeciego sektora, Poddziałanie 5.4.1. wsparcie systemowe dla trzeciego sektora).
2) Od 1.11.2018 r. do 31.07.2021 r. -  wykonawca w projekcie badawczym finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki (konkurs Opus 14) "Sprawiedliwość prawa deliktów w XXI wieku. Funkcje odpowiedzialności deliktowej w świecie nowych technologii".
 
Wcześniej kilka przyznanych i zrealizowanych grantów badawczych dla młodego doktora w ramach dotacji na działalność polegającą na prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich.