Jesteś tutaj

Karty podstawowe

dr Alicja Sielska

Telefon:
71 375 28 21
Email:
alicja [dot] sielska [at] uwr [dot] edu [dot] pl
Konsultacje: 

Konsultacje w semestrze zimowym 2019/2020:
16.10.2019: 8.00-10.00
* w październiku: środa godz. 8.40-9.40 i 13.10-14.10

Office hours in the winter semester 2019/2020:
16.10.2019: 8.00-10.00
* in October: Wednesday at 8.40-9.40 and 13.10-14.10
----------------

W pilnych sprawach proszę uprzejmie o kontakt e-mailowy.
For any urgent matters, please contact me via e-mail.

 

Działalność naukowa: 

Specjalizacje badawcze:
* teoria ekonomii;
* rynek pracy;
* integracja europejska;
* marketing.
 
Granty / projekty badawcze:
* 2018/2019 - grant badawczy pt. ”Kara za macierzyństwo” – kobieta na rynku pracy nr 0420/2757/18 finansowany w ramach działalności statutowej - działania służące rozwojowi młodych naukowców.
* 2017 - grant badawczy pt. "Problem celowego postarzania produktu" nr 0420/2412/17 finansowany w ramach działalności statutowej - działania służące rozwojowi młodych naukowców.
* 2015 - asystentka naukowa w projekcie pt. "Grenzen der Erwerbsarbeit im Wandel - Transdisziplinäre Forschung zu Subjekt, Organisation und Recht“ w: Zentrum für Interdisziplinäre Polenstudien (ZIP).

Udział w najważniejszych konferencjach od 2017 r.
* 2nd Annual Madrid Conference on Austrian Economics (16-17.11.2018 r., Madryt, Hiszpania)
Referat: "Pricing mechanism and discrimination against women in the labor market"
* Prague Conference on Political Economy (13-15.04.2018, Praga, Czechy)
Referat: "The problem of planned obsolescence – the truth or a science myth?"
* Joint Workshop on Europe by the Universities of Dresden, London, Trento and Wroclaw (12-13.05.2017, Drezno, Niemcy)
Referat: The problem of fertility in European countries
* 3rd Multidisciplinary Conference (5-7.04.2017, Wiedeń, Austria)
Referat: “Can the State Help with Fertility? Poland VS. Germany - An Analytical Approach”