Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Karty podstawowe

dr Alicja Sielska

Telefon:
71 375 28 21
Email:
alicja.sielska [at] uwr.edu.pl
Konsultacje: 

Konsultacje w semestrze letnim 2019/2020:

W związku z odwołaniem wszystkich zajęć dydaktycznych w razie konieczności proszę uprzejmie o wiadomość e-mail. W każdą środę od godz. 9.20 do 11.20 jestem dostępna na Skype: qkurra

-----------------

In connection to the cancellation of all classes, if necessary, please send an e-mail. On Wednesdays from 9 20 to 11.20 you can contact me via Skype: qkurra

 

Działalność naukowa: 

Specjalizacje badawcze:
* teoria ekonomii;
* rynek pracy;
* integracja europejska;
* marketing.
 
Granty / projekty badawcze:
* 2018/2019 - grant badawczy pt. ”Kara za macierzyństwo” – kobieta na rynku pracy nr 0420/2757/18 finansowany w ramach działalności statutowej - działania służące rozwojowi młodych naukowców.
* 2017 - grant badawczy pt. "Problem celowego postarzania produktu" nr 0420/2412/17 finansowany w ramach działalności statutowej - działania służące rozwojowi młodych naukowców.
* 2015 - asystentka naukowa w projekcie pt. "Grenzen der Erwerbsarbeit im Wandel - Transdisziplinäre Forschung zu Subjekt, Organisation und Recht“ w: Zentrum für Interdisziplinäre Polenstudien (ZIP).

Udział w najważniejszych konferencjach od 2017 r.
* 2nd Annual Madrid Conference on Austrian Economics (16-17.11.2018 r., Madryt, Hiszpania)
Referat: "Pricing mechanism and discrimination against women in the labor market"
* Prague Conference on Political Economy (13-15.04.2018, Praga, Czechy)
Referat: "The problem of planned obsolescence – the truth or a science myth?"
* Joint Workshop on Europe by the Universities of Dresden, London, Trento and Wroclaw (12-13.05.2017, Drezno, Niemcy)
Referat: The problem of fertility in European countries
* 3rd Multidisciplinary Conference (5-7.04.2017, Wiedeń, Austria)
Referat: “Can the State Help with Fertility? Poland VS. Germany - An Analytical Approach”