dr Alicja Sielska

Pracownik naukowo-dydaktyczny

Telefon:
71 375 28 21
Email:
alicja [dot] sielska [at] uwr [dot] edu [dot] pl
Konsultacje: 

Kosultacje w semestrze zimowym 2017/2018   / Office Hours:

* poniedziałek / Monday: 10.30 - 11.30

* środa / Wednesday: 10.30. - 11.30

* pokój / room: 106 B

W pilnych sprawach proszę uprzejmie o kontaktować e-mailowy.

For any urgent matters, please contact me via e-mail

 

 

 

Zdjęcie użytkownika dr Alicja Sielska
Działalność naukowa: 

Specjalizacje badawcze:

* teoria ekonomii;

* rynek pracy;

* integracja europejska;

* marketing.

 

Nagrody, wyróżnienia, pobyty badawcze

* 2017 i 2016 Erasmus+ staff mobility, Zentrum für Interdisziplinäre Polenstudien (ZIP), Frankfurt nad Odrą, Niemcy

* 2016 - pobyt badawczy w Center for Demography and Diversity, Drezno, Niemcy

* 2016 - Nagroda Rektora UWr za działalność organizacyjną

* 2015 -  Laureatka Stypendium im. Leopolda Ungera

* 2015 - Laureatka Wiosennej Szkoły Leszka Balcerowicza

* 2010 i 2013 -  stypendium projakościowe za pracę naukową, Uniwersytet Wrocławski

* 2009 i 2010 - stypendium naukowe w ramach Programu Kapitał Ludzki

* 2008 i 2009 -  Margaret Rowely Fellowship w Instytucie Misesa, Alabama, USA

* 2007/2008 i 2008/2009 - Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za Wyniki w Nauce

 

Udział w konferencjach od 2015 r.

* IV Transgraniczna Konferencja Naukowa "Rozwój na peryferiach" oraz II Polsko-Niemieckie Forum Regionalne (7.06.2017, Gorzów Wlkp.)

Referat: "Problem płacy minimalnej w Polsce i w Niemczech"

* Joint Workshop on Europe by the Universities of Dresden, London, Trento and Wroclaw (12-13.05.2017, Drezno, Niemcy)

Referat: The problem of fertility in European countries

* 3rd Multidisciplinary Conference (5-7.04.2017, Wiedeń, Austria)

Referat: “Can the State Help with Fertility? Poland VS. Germany - An Analytical Approach” 

* Prague Conference on Political Economy (22-24.04.2016, Praga, Czechy)

Referat: “The problem of immigration - Austrian point of view”

*  X Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa Talenty 2015


Referat: „Edukacja domowa i szkolnictwo prywatne jako alternatywa dla edukacji domowej” (27-29.11.2015 r., Wrocław)

* Konferencja: „European Students For Liberty” (21.11.2015 r., Wrocław)

* Forum Ekonomiczne w Krynicy (08-10.09.2015 r., Krynica Zdrój)

 

 

Publikacje: 

Monografie:

Dyskryminacja instytucjonalna kobiet na polskim rynku pracy, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2017.

 

Artykuły i prace zbiorowe:

Can the State Help with Fertility? Poland VS. Germany - An Analytical Approach [w:] M. Veysel Kaya (red.), E-Conference Book, Vienna 2017, s. 81-90. 

Ekonomiczna analiza problemu dzietności w Polsce [w:] Klaudia Pujar, Społeczeństwo polskie pod koniec drugiej dekady XXI wieku – obszary problemowe, Wydawnictwo Exante 2016, s. 115-122.

Kobieta na polskim rynku pracy jako partnerka i matka [w:] Klaudia Pujar (red.), Współczesna rodzina. Szanse-Zagrożenia-Kierunki przemian, Wydawnictwo Exante 2016, s. 65-76.

Edukacja domowa a obowiązek szkolny na przykładzie Polski i Niemiec. Analiza ekonomiczna obu form nauczania, Ogrody Nauk i Sztuk. No 6/2016, s. 207-2014.

* Preferencje i zastrzeżenia pracodawców w Polsce wobec zatrudnienia kobiet w latach 2013-2014, Wrocławski Biuletyn Gospodarczy, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Wrocław 2015, s. 43-54.

Niewidzialna ręka społecznej odpowiedzialności biznesu, Wroclaw Economic Review 21/1, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2015, s. 71-80.

Niemiecka płaca minimalna kontra jednolity rynek europejski (red. Götz Marta, Grodzki Radosław, Malinowski Krzysztof), Biuletyn Instytut Zachodniego Nr 185, Poznań 2015.

Dyskryminacja instytucjonalna kobiet na polskim rynku pracyWroclaw Economic Review Acta Universitatis Wratislaviensis No 3697 21/2, Wrocław 2015, s. 43-54.

Sprawozdanie: Zjazd niemcoznawców we Wrocławiu, Niemcoznawstwo 22, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2014, s. 210-211.

Problem dyskryminacji kobiet – analiza wybranych teorii neoklasycznych opartych na założeniu o niekonkurencyjnym rynku pracy, Wroclaw Economic Review 20/4, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2014, s. 53-68.

Problem własności w dokumentach papieskich- analiza ekonomiczna (w:) "Studia Erasmiana Wratislaviensia", Katedra Doktryn Politycznych i Prawnych WPAiE UWr, Koło Naukowe Doktryn Politycznych i Prawnych & Authors; (Acta Erasmiana ; t. 4), Wrocław 2012, s. 59-71.

Budżet partycypacyjny – prezentacja, egzemplifikacja oraz ocean idei (w:) „Prace Młodych Ekonomistów. Problemy Ekonomii, Zarządzania i Marketingu”. Tom II pt. „Gospodarka: innowacje i rozwój, Prawnicza i Ekonomiczna Bibliotek Cyfrowa, Wrocław 2011, s. 51-61.

Problemy neoklasycznej teorii konkurencji (w:) „Pod prąd głównego nurtu ekonomii”, Instytut Ludwiga von Misesa, Warszawa 2010, s. 31-46.

Ekonomia jako fundament postępu technicznego (w:) „Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne 7” (red. M. Winiarski), Wydawnictwo Uniwersytet Wrocławski, Wrocław 2010, s. 9-19.

* Recenzja książki Thomasa E. Woodsa Kościół a wolny rynek (w:) "Studia Erasmiana Wratislaviensia", Katedra Doktryn Politycznych i Prawnych WPAiE UWr, Koło Naukowe Doktryn Politycznych i Prawnych & Authors, Wrocław 2008, s. 246-250.

Co decyduje o moich zakupach ( w:) "Ekonomia po polsku", Wydawnictwo Fachowe CeDeWu.pl, Warszawa 2007, s. 249-258.

Problem alokacji czynników produkcji w gospodarce socjalistycznej według koncepcji Ludwiga von Misesa (w) "Studia Erasmiana Wratislaviensia", Katedra Doktryn Politycznych i Prawnych WPAiE UWr, Koło Naukowe Doktryn Politycznych i Prawnych & Authors, Wrocław 2007, s. 249-258.

Czy kobiety są dyskryminowane na rynku pracy? Ekonomiczna analiza dyskryminacji (w:) „Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne” (red. M. Winiarski); Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2006, s.131-137.