Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Karty podstawowe

dr hab. Agnieszka Górnicz-Mulcahy

Pracownik naukowo-dydaktyczny

Zdjęcie użytkownika dr hab. Agnieszka Górnicz-Mulcahy
Kontakt: 

pokój 123, budynek A, ul. Uniwersytecka 22/26
 

Telefon:
71 3752 354
Email:
agnieszka.gornicz-mulcahy [at] uwr.edu.pl
Konsultacje: 

Kolejne konsultacje odbędą się
w piątki:
17 stycznia, g. 11.15-13.15
24 stycznia, g. 7.45-9.45
31 stycznia, g. 11.15-13.15

W dniach od 10 do 14 lutego  - urlop wypoczynkowy
 

 Konsultacje w semestrze zimowym 2019/2020 obywać się będą:
- w tygodniu nieparzystym w piątki, godz. 11.15-13.15,
- w tygodniu parzystym we wtorki, godz. 8.00-10.00.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Działalność naukowa: 

Absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Od 2018 r. doktor habilitowany nauk prawnych, pracownik naukowo - dydaktyczny w Zakładzie Prawa Pracy.

W pracy naukowej zajmuje się  zagadnieniami prawa pracy, prawa pracowniczej twórczości wynalazczej i autorskiej oraz stosunkami zatrudnienia osób pełniacych funkcję organów administracji rządowej.

Jest autorką lub współautorką monografii, artykułów i glos dotyczących wskazanej problematyki.

Na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii prowadzi wykłady i ćwiczenia z prawa pracy, wykłady z systemu zabezpieczenia społecznego oraz seminaria magisterskie.

Jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Ubezpieczeń Społecznych przy Wydziale Prawa Administracji i Ekonomii.