Jesteś tutaj

Karty podstawowe

dr hab. Agnieszka Górnicz-Mulcahy

Pracownik naukowo-dydaktyczny

Zdjęcie użytkownika dr hab. Agnieszka Górnicz-Mulcahy
Kontakt: 

pokój 123, budynek A, ul. Uniwersytecka 22/26

Telefon:
71 3752 354
Email:
agnieszka [dot] gornicz-mulcahy [at] uwr [dot] edu [dot] pl
Konsultacje: 

 

 Konsultacje okresie sesji letniej odbywać się będą w poniedziałki  w godz. 8.00-10.00.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Działalność naukowa: 

Absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Od 2018 r. doktor habilitowany nauk prawnych, pracownik naukowo - dydaktyczny w Zakładzie Prawa Pracy.

W pracy naukowej zajmuje się  zagadnieniami prawa pracy, prawa pracowniczej twórczości wynalazczej i autorskiej oraz stosunkami zatrudnienia osób pełniacych funkcję organów administracji rządowej.

Jest autorką lub współautorką monografii, artykułów i glos dotyczących wskazanej problematyki.

Na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii prowadzi wykłady i ćwiczenia z prawa pracy, wykłady z systemu zabezpieczenia społecznego oraz seminaria magisterskie.

Jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Ubezpieczeń Społecznych przy Wydziale Prawa Administracji i Ekonomii.