Jesteś tutaj

Karty podstawowe

dr Arkadiusz Sieroń

Kontakt: 

sieron [dot] arkadiuszatgmail [dot] com

Email:
arkadiusz [dot] sieron [at] uwr [dot] edu [dot] pl
Strona WWW: 
arkadiuszsieron.pl/
Konsultacje: 

Konsultacje w semestrze letnim 2017/2018 będą odbywać się co tydzień we wtorki w godzinach 10:00-11:30, w sali 320, bud. A.

Uprzejmie proszę o poinformowanie drogą mailową o zamiarze przybycia na konsultacje co najmniej dzień wcześniej.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
In the summer semester 2017/2018, the office hours will be held on Tuesdays, 10:00-11:30, office no. 320, building A.

Please notify at least one day in advance about your planned presence during office hours.

Działalność naukowa: 

1. Zainteresowania naukowe

Teoria cyklu koniunkturalnego, teoria pieniądza, austriacka szkoła ekonomii, historia myśli ekonomicznej, rynek metali szlachetnych.

2. Dorobek naukowy

Publikacje - vide: poniżej.

I. Udział w konferencjach krajowych

 • 1. Czerwiec 2016: Referat „Instytucjonalne bariery dla rozwoju przedsiębiorczości w Polsce”, Międzynarodowa konferencja naukowa „Prawno-ekonomiczne szanse i bariery rozwoju przedsiębiorczości w Polsce”, 10-12 czerwca 2016 r., Kazimierz nad Wisłą.
 • 2. Grudzień 2015: Referat „Ekonomia współdzielenia – przyczyny rozwoju i skutki”, IV Ogólnopolska konferencja naukowa „Internet a współczesna ekonomia”, 7 grudnia 2015 r., Opole.
 • 3. Grudzień 2015: Referat „Ekonomiczna teoria migracji. Wnioski dla kryzysu imigracyjnego w Europie”, XIII Międzynarodowa studencka konferencja naukowa „Człowiek, przedsiębiorstwo, gospodarka światowa: Praca, płaca, migracje”, 4-6 grudnia 2015 r., Wrocław.
 • 4. Wrzesień 2015: Referat „Polski rynek pracy i jego ewolucja. Diagnoza problemów oraz propozycje zmian”, Konferencja naukowa „Współczesny rynek pracy. Sukces czy porażka”, 24 września 2015 r., Katowice.
 • 5. Maj 2015: Referat „Ujemna stopa depozytowa Europejskiego Banku Centralnego. Przyczyny i skutki jej wprowadzenia”, I International Scientific Student Conference „Economics, Finance, Marketing and Management”, 18-19 maja, Szczecin.
 • 6. Marzec 2015: Referat „Inflacyjne skutki wydatków turystycznych”, I Ogólnopolska Konferencja Studencko-Doktorancka „Geograficzne i ekonomiczne uwarunkowania rozwoju turystyki”, 7 marca 2015 r., Lublin.
 • 7. Maj 2014: Referat „Taxation, Monetary Inflation and Cantillon Effects”, The 8th International Conference of Young Scientists of the Euroregion’s Neisse High Schools, 23 maja 2014 r., Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Jelenia Góra.
 • 8. Kwiecień 2014: Referat „Wpływ inflacji na innowacyjność”, międzynarodowa konferencja naukowa „Innowacje: wczoraj, dziś, jutro”, UMCS, 9-10 kwietnia 2014 r., Lublin.
 • 9. Grudzień 2013: Referat „Gospodarka Republiki Górskiego Karabachu”, konferencja naukowa "Quasi-państwa - polityka, gospodarka, społeczeństwa", Katolicki Uniwersytet Lubelski, 5 grudnia 2013 r., Lublin.
 • 10. Kwiecień 2013: Referat „Bitcoin – analiza ekonomiczna”, konferencja naukowa „Bitcoin a wolność gospodarcza”, 19.04.2013 r., Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, 19 kwietnia 2013 r., Toruń.

II. Udział w  konferencjach zagranicznych.

 • 1. Maj 2016: Referat “Procyclicality of fair value accounting”, XXIII International Scientific Conference of Students, Postgraduates and Young Researchers “Actual Problems of Ukraine’s Economic System Functioning”, s. 12-13, Lwów, 20-21.05.2016 r.
 • 2. Listopad 2015: Referat “The Open Source as a Spontaneous Order”, II International Scientific Conference of Students, Postgraduates and Young Researchers „Administration of Innovative Processes in Ukraine’s Economic System”, Narodowy Uniwersytet Lwowski im. Iwana Franki, 27-28 listopada 2015 r., Lwów.
 • 3. Maj 2015: Referat „The Comparative Analysis of Northians and Austrians”, materiały pokonferencyjne XXII International Scientific Conference of Students, Postgraduates and Young Researchers “Actual Problems of Ukraine’s Economic System Functioning”, Lwów, 15-16.05.2015 r.
 • 4. Luty 2015: Referat “Inflation and income and wealth redistribution”, XVII Międzynarodowa konferenecja naukowa MEKON 2015, Faculty of Economics VŠB –Technical University of Ostrava, 4-5 lutego 2015, Ostrawa.
 • 5. Styczeń 2015: „The Ignored Role of Ignorance: Is Asymmetric Information a Market Failure?”, IV Ogólnopaństwowa Naukowo-Praktyczna Konferencja „Ekonomiczne i prawnicze wyzwania roku 2015”, Narodowa Akademia Naukowego Rozwoju, 15 stycznia 2015 r., Lwów.
 • 6. Grudzień 2014: “The Cantillon Effect and Income and Wealth Redistribution”, The International Masaryk Conference MMK 2014, Magnanimitas, Czechy, 15-19 grudnia 2014 r.
 • 7. Grudzień 2014: „Is euro a sound money?”, The 1st International Scientific Conference of Students, Postgraduates and Young Researchers „Administration of Innovative Processes in Ukraine’s Economic System”, Narodowy Uniwersytet Lwowski im. Iwana Franki, 5-6 grudnia 2014 r., Lwów.
 • 8. Maj 2014: „Inflation and Public Debt”, The 21st International Scientific Conference of Students, Postgraduates and Young Researchers”, Narodowy Uniwersytet Lwowski im. Iwana Franki, 16-17 maja 2014 r., Lwów.

3. Granty / projekty badawcze

4. Udział w radach naukowych i redakcjach czasopism, stowarzyszeń

5. Stypendia / staże naukowe

a) Summer Fellowship w Mises Institute, Auburn, Alabama, USA, 2014

6. Nagrody

a) Trzecie miejsce w międzynarodowym konkursie The 6th International Vernon Smith Prize Essay Competition organizowanym przez European Center of Austrian Economics Foundation w 2014.

7. Działalność pozauczelniania

a) Członek Zarządu Instytutu Misesa