Jesteś tutaj

Karty podstawowe

dr Arkadiusz Sieroń

Kontakt: 

arkadiusz [dot] sieronatuwr [dot] edu [dot] pl

Email:
arkadiusz [dot] sieron [at] uwr [dot] edu [dot] pl
Konsultacje: 

Najbliższe konsultacje odbędą się we wtorek 11 czerwca 2019 r., 11:30-12:30.
A następnie w środę 12 czerwca w godzinach 14:15-15:15.
Pokój 320, budynek A.

Proszę o zaanonsowanie zamiaru przyjścia na konsultacje najpóźniej dzień wcześniej, abym na pewno był w gabinecie (czasem mogę na chwilę wyjść załatwić jakąś pilną sprawę).
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The next office hours will be held on Tuesday, June 11, 2019, 11:30-12:30.
And then on Wednesday, June 12, 2019, 14:15-15:15.
Office no. 320, building A.

Please notify at least one day in advance about your planned presence during office hours. Otherwise, I can sometimes go out for a while to do something urgent.

Działalność naukowa: 

Moje zainteresowania naukowe koncentrują się obecnie przede wszystkim wokół teorii pieniądza (efekt Cantillona) oraz polityki pieniężnej. Oprócz tego interesuje mnie żywo teoria cyklu koniunkturalnego oraz historia myśli ekonomicznej, w tym zwłaszcza myśli heterodoksyjnej ze szczególnym uwzględnieniem szkoły austriackiej. Ponadto w obszarze moich zainteresowań badawczych leżą finanse, teoria przedsiębiorczości, teoria kapitału, teoria bankowości, teoria nierówności dochodowo-majątkowych, teoria migracji, waluty alternatywne i kryptowaluty, rynek pracy czy systemy emerytalne.