Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Karty podstawowe

dr hab. Arkadiusz Sieroń

Kontakt: 

arkadiusz.sieronatuwr.edu.pl

Email:
arkadiusz.sieron [at] uwr.edu.pl
Konsultacje: 

Konsultacje w semestrze zimowym 2023/2024 będą odbywać się w piątki w godzinach 9:30-11:30, w pok. 316, bud. A. Proszę o wcześniejsze poinformowanie o intencji przyjścia na konsultacje. Zapraszam również do kontaktu drogą mailową albo poprzez Teams.

In winter semester 2023/2024, I will held my office hours on Fridays, 9:30-11:30, room 316, building A. Please inform me in advanve about your intention to come. You are also invited to contact me via e-mail or Teams.

Działalność naukowa: 

Moje zainteresowania naukowe koncentrują się obecnie przede wszystkim wokół teorii pieniądza (efekt Cantillona) oraz polityki pieniężnej. Oprócz tego interesuje mnie żywo teoria cyklu koniunkturalnego oraz historia myśli ekonomicznej, w tym zwłaszcza myśli heterodoksyjnej ze szczególnym uwzględnieniem szkoły austriackiej. Ponadto w obszarze moich zainteresowań badawczych leżą finanse, finanse osobiste, teoria przedsiębiorczości, teoria kapitału, teoria bankowości, teoria nierówności dochodowo-majątkowych, waluty alternatywne i kryptowaluty, rynek pracy, systemy emerytalne czy związki między ekonomią a psychologią.