Jesteś tutaj

Karty podstawowe

dr Arkadiusz Sieroń

Kontakt: 

arkadiusz [dot] sieronatuwr [dot] edu [dot] pl

Email:
arkadiusz [dot] sieron [at] uwr [dot] edu [dot] pl
Konsultacje: 

Konsultacje w semestrze letnim 2018/2019 odbywać się będą generalnie: do połowy maja co tydzień we wtorki w godzinach w godzinach 9:30-11:30, w pokoju 320, bud. A, zaś od połowy maja w środy w godzinach 9:30-11:30, w pokoju 320, bud. A.

Najbliższe konsultacje odbędą się 30.04.2019 r., 09:30-11:30.

Proszę o zaanonsowanie zamiaru przyjścia na konsultacje najpóźniej dzień wcześniej, abym na pewno był w gabinecie (czasem mogę na chwilę wyjść załatwić jakąś pilną sprawę).
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
In the summer semester 2018/2019, the office hours will be generally held, until mid-May, on Tuesdays, and then (since mid-May), on Wednesdays 9:30-11:30, office no. 320, building A.

The next office hours will be held on Tuesday, April 30, 2019, 10:00-11:30.

Please notify at least one day in advance about your planned presence during office hours. Otherwise, I can sometimes go out for a while to do something urgent.