dr Arkadiusz Sieroń

Pracownik naukowo-dydaktyczny

Kontakt: 

sieron [dot] arkadiuszatgmail [dot] com

Email:
arkadiusz [dot] sieron [at] uwr [dot] edu [dot] pl
Strona WWW: 
Konsultacje: 

Najbliższe konsultacje odbędą się w piątek 16.06.2017 r., godz. 8:00-9:30, sala 2.02D.

Uprzejmie proszę o poinformowanie drogą mailową o zamiarze przybycia na konsultacje co najmniej dzień wcześniej.

 

Upcoming hours office: June 16, 08:00-09:30, 2.02D.

Please notify at least one day in advance about your planned presence during office hours.

Zdjęcie użytkownika dr Arkadiusz Sieroń
Działalność naukowa: 

1. Zainteresowania naukowe

Teoria cyklu koniunkturalnego, teoria pieniądza, austriacka szkoła ekonomii, historia myśli ekonomicznej, rynek metali szlachetnych.

2. Dorobek naukowy

Publikacje - vide: poniżej.

I. Udział w konferencjach krajowych

 • 1. Czerwiec 2016: Referat „Instytucjonalne bariery dla rozwoju przedsiębiorczości w Polsce”, Międzynarodowa konferencja naukowa „Prawno-ekonomiczne szanse i bariery rozwoju przedsiębiorczości w Polsce”, 10-12 czerwca 2016 r., Kazimierz nad Wisłą.
 • 2. Grudzień 2015: Referat „Ekonomia współdzielenia – przyczyny rozwoju i skutki”, IV Ogólnopolska konferencja naukowa „Internet a współczesna ekonomia”, 7 grudnia 2015 r., Opole.
 • 3. Grudzień 2015: Referat „Ekonomiczna teoria migracji. Wnioski dla kryzysu imigracyjnego w Europie”, XIII Międzynarodowa studencka konferencja naukowa „Człowiek, przedsiębiorstwo, gospodarka światowa: Praca, płaca, migracje”, 4-6 grudnia 2015 r., Wrocław.
 • 4. Wrzesień 2015: Referat „Polski rynek pracy i jego ewolucja. Diagnoza problemów oraz propozycje zmian”, Konferencja naukowa „Współczesny rynek pracy. Sukces czy porażka”, 24 września 2015 r., Katowice.
 • 5. Maj 2015: Referat „Ujemna stopa depozytowa Europejskiego Banku Centralnego. Przyczyny i skutki jej wprowadzenia”, I International Scientific Student Conference „Economics, Finance, Marketing and Management”, 18-19 maja, Szczecin.
 • 6. Marzec 2015: Referat „Inflacyjne skutki wydatków turystycznych”, I Ogólnopolska Konferencja Studencko-Doktorancka „Geograficzne i ekonomiczne uwarunkowania rozwoju turystyki”, 7 marca 2015 r., Lublin.
 • 7. Maj 2014: Referat „Taxation, Monetary Inflation and Cantillon Effects”, The 8th International Conference of Young Scientists of the Euroregion’s Neisse High Schools, 23 maja 2014 r., Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Jelenia Góra.
 • 8. Kwiecień 2014: Referat „Wpływ inflacji na innowacyjność”, międzynarodowa konferencja naukowa „Innowacje: wczoraj, dziś, jutro”, UMCS, 9-10 kwietnia 2014 r., Lublin.
 • 9. Grudzień 2013: Referat „Gospodarka Republiki Górskiego Karabachu”, konferencja naukowa "Quasi-państwa - polityka, gospodarka, społeczeństwa", Katolicki Uniwersytet Lubelski, 5 grudnia 2013 r., Lublin.
 • 10. Kwiecień 2013: Referat „Bitcoin – analiza ekonomiczna”, konferencja naukowa „Bitcoin a wolność gospodarcza”, 19.04.2013 r., Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, 19 kwietnia 2013 r., Toruń.

II. Udział w  konferencjach zagranicznych.

 • 1. Maj 2016: Referat “Procyclicality of fair value accounting”, XXIII International Scientific Conference of Students, Postgraduates and Young Researchers “Actual Problems of Ukraine’s Economic System Functioning”, s. 12-13, Lwów, 20-21.05.2016 r.
 • 2. Listopad 2015: Referat “The Open Source as a Spontaneous Order”, II International Scientific Conference of Students, Postgraduates and Young Researchers „Administration of Innovative Processes in Ukraine’s Economic System”, Narodowy Uniwersytet Lwowski im. Iwana Franki, 27-28 listopada 2015 r., Lwów.
 • 3. Maj 2015: Referat „The Comparative Analysis of Northians and Austrians”, materiały pokonferencyjne XXII International Scientific Conference of Students, Postgraduates and Young Researchers “Actual Problems of Ukraine’s Economic System Functioning”, Lwów, 15-16.05.2015 r.
 • 4. Luty 2015: Referat “Inflation and income and wealth redistribution”, XVII Międzynarodowa konferenecja naukowa MEKON 2015, Faculty of Economics VŠB –Technical University of Ostrava, 4-5 lutego 2015, Ostrawa.
 • 5. Styczeń 2015: „The Ignored Role of Ignorance: Is Asymmetric Information a Market Failure?”, IV Ogólnopaństwowa Naukowo-Praktyczna Konferencja „Ekonomiczne i prawnicze wyzwania roku 2015”, Narodowa Akademia Naukowego Rozwoju, 15 stycznia 2015 r., Lwów.
 • 6. Grudzień 2014: “The Cantillon Effect and Income and Wealth Redistribution”, The International Masaryk Conference MMK 2014, Magnanimitas, Czechy, 15-19 grudnia 2014 r.
 • 7. Grudzień 2014: „Is euro a sound money?”, The 1st International Scientific Conference of Students, Postgraduates and Young Researchers „Administration of Innovative Processes in Ukraine’s Economic System”, Narodowy Uniwersytet Lwowski im. Iwana Franki, 5-6 grudnia 2014 r., Lwów.
 • 8. Maj 2014: „Inflation and Public Debt”, The 21st International Scientific Conference of Students, Postgraduates and Young Researchers”, Narodowy Uniwersytet Lwowski im. Iwana Franki, 16-17 maja 2014 r., Lwów.

3. Granty / projekty badawcze

4. Udział w radach naukowych i redakcjach czasopism, stowarzyszeń

5. Stypendia / staże naukowe

a) Summer Fellowship w Mises Institute, Auburn, Alabama, USA, 2014

6. Nagrody

a) Trzecie miejsce w międzynarodowym konkursie The 6th International Vernon Smith Prize Essay Competition organizowanym przez European Center of Austrian Economics Foundation w 2014.

7. Działalność pozauczelniania

a) Członek Zarządu Instytutu Misesa

Publikacje: 
 • I. Artykuły opublikowane w recenzowanym czasopiśmie krajowym lub zagranicznym wymienionym w wykazie MniSW.
 • 1. The Role of Shadow Banking in Business Cycle”, Quarterly Journal of Austrian Economics, vol. 19, no. 4, 2016, s. 309-329.
 • 2. “Wpływ imigracji na rynek pracy”, Rynek-Społeczeństwo-Kultura, 2(18), 2016, s. 32-38.
 • 3. „Znaczenie efektu Cantillona w teorii ekonomii”, Ekonomia. Wrocław Economic Review, vol. 22, nr 3, 2016, s. 9-25.
 • 4. „Disaggregating the Credit Expansion: The Role of Changes in Banks’ Asset Structure in the Business Cycle”, Quarterly Journal of Austrian Economics, vol. 18, no. 3, pp. 247-271.
 • 5. “Klasyfikacja efektu Cantillona”, Ekonomia. Wrocław Economic Review, vol. 21, nr 4, s. 17-41.
 • 6. „Polski system podatkowy: diagnoza problemów oraz propozycja reformy”, Ekonomia. Wrocław Economic Review, vol. 21, nr 1, s. 9-40.
 • 7. „Efekt Cantillona”, Optimum. Studia ekonomiczne, vol. 74, nr 2, s. 68-87.
 • 8. „Analiza ekonomiczna polskiej reformy emerytalnej z 2013 r.”, Ekonomia. Wrocław Economic Review, vol. 20, nr 3, s. 43-55.
 • 9. „Neutralność pieniądza”, Studia Ekonomiczne, vol. 80, nr 1, s. 88-107.
 • 10. „Czym jest Bitcoin?”, Ekonomia, Wrocław Economic Review, vol. 19, nr 4, s. 31-51.
 • 11. „Rola zapasów w cyklu koniunkturalnym”, Optimum. Studia Ekonomiczne, vol. 63, nr 3, s. 44-57.
 • 12. „Średniowieczni islamscy uczeni nieznanymi prekursorami współczesnej ekonomii?”, Studia Ekonomiczne, vol. 78, nr 3.

II. Artykuły opublikowane w czasopismach wyróżnionych w Journal Citation Reports (JCR)- lista filadelfijska

III. Autorstwo rozdziału w monografii lub podręczniku autorskim w języku angielskim lub innym języku obcym podstawowym dla danej dyscypliny

 • 1. Hayek and Mises on Neutrality of Money: Implications for Monetary Policy, [w:] Banking and Monetary Policy from the Perspective of Austrian Economics, Springer, oczekuje na publikację.
 • 2. „Procyclicality of fair value accounting”, [w:] materiały pokonferencyjne XXIII International Scientific Conference of Students, Postgraduates and Young Researchers “Actual Problems of Ukraine’s Economic System Functioning”, s. 12-13, Lwów, 20-21.05.2016 r.
 • 3. „The Comparative Analysis of Northians and Austrians”, materiały pokonferencyjne XXII International Scientific Conference of Students, Postgraduates and Young Researchers “Actual Problems of Ukraine’s Economic System Functioning”, Lwów, 2015, s. 14-15.
 •  4. “Inflation and income and wealth redistribution”, [w:] Materiały pokonferencyjne 17 międzynarodowej konferenecji naukowej MEKON 2015, Faculty of Economics VŠB –Technical University of Ostrava, 4-5 lutego 2015, Ostrawa.
 • 5. "The Ignored Role of Ignorance: Is Asymmetric Information a Market Failure?”, [w:] Materiały pokonferencyjne z IV międzynarodowej konferencji naukowej “Ekonomiczne i prawnicze wyzwania roku 2015”, Narodowa Akademia Naukowego Rozwoju, 15.01.2015, Lwów.
 • 6. “The Cantillon Effect and Income and Wealth Redistribution”, Materiały pokonferecyjne międzynarodowej konferencji naukowej MMK 2014 International Masaryk Conference For Ph.D. Students and Young Researchers, vol. V, s. 1108-1114, Magnanimitas, 15-19 grudnia 2014 r., Hradec Králové.
 • 7. “Is Euro a Sound Money?”, [w:] Materials of 1st International Scientific Conference of Students, Postgraduates and Young Researchers „Administration of Innovative Processes in Ukraine’s Economic System”, s. 13-14, Narodowy Uniwersytet Lwowski im. Iwana Franki, 5-6 grudnia 2014 r., Lwów.
 • 8. „Taxation, Monetary Inflation and Cantillon Effects”, [w:] materiały pokonferencyjne The 8th International Conference of Young Scientists of the Euroregion’s Neisse High Schools, (Jelenia Góra, 23 maja 2014 r.), Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Jelenia Góra, 2014.
 • 9. „Inflation and Public Debt”, [w:] materiały pokonferencyjne 21 międzynarodowej konferencji naukowej International Scientific Conference of Students, Postgraduates and Young Researchers “Actual Problems of Ukraine’s Economic System Functioning”, s. 12-13, Lwów, 16-17.05.2014 r.

IV. Autorstwo rozdziału w monografii lub podręczniku autorskim w języku innym niż angielski lub inny język obcy podstawowy dla danej dyscypliny (punkt ten obejmuje rozdziały  w języku polskim)

 • 1. „Polski rynek pracy i jego ewolucja. Diagnoza problemów oraz propozycje zmian”, [w:] Kisperska-Moroń D., Pietras M. (red.), Problemy współczesnego rynku pracy, Katowice, Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy, Katowice, s. 23-37.
 • 2. „Inflacyjne skutki wydatków turystycznych”, [w:] Dłużewska A., Iwanicki G. (red.), „Geograficzne i ekonomiczne uwarunkowania rozwoju turystyki”, Lublin – Krosno: Armagraf, 2015, s. 175-186.
 • 3. „Ujemna stopa depozytowa Europejskiego Banku Centralnego. Przyczyny i skutki jej wprowadzenia”, Babis H., Janowski M., Musiał M., Rzempała J. (red.), Współczesne problemy ekonomii, finansów, zarządzania i marketingu z perspektywy młodych naukowców, Szczecin: PTE, 2015, s. 327-341.
 • 4. „Wpływ inflacji monetarnej na innowacyjność”, [w:] Czerniak J. (red.), Innowacja: wczoraj, dziś, jutro, Wydział Ekonomiczny UMCS: Lublin, 2015, s. 7-17.
 • 5. „Strefa euro a standard złota - przyczynek do zrozumienia przyczyn kryzysu zadłużeniowego w strefie euro”, [w:], red. Anna Krzysztofek, „Zarządzanie i rozwój regionalny - wyzwania współczesności”, AT Wydawnictwo, Kraków 2013, s. 379-386.
 • 6. „Instytucjonalne bariery dla rozwoju przedsiębiorczości w Polsce”, [w:] materiały pokonferencyjne „Prawno-ekonomiczne szanse i bariery rozwoju przedsiębiorczości w Polsce”, Kazimierz nad Wisłą, 10-12.06.2016 r.