mgr Małgorzata Kozłowska

Doktorant

Email:
malgorzata [dot] kozlowska2 [at] uwr [dot] edu [dot] pl
Konsultacje: 

Gabinet – 504 A

Konsultacje w semestrze letnim 2016/2017

Poniedziałek – 13.15-15.15

Konsultacje w weekendy:

11.03.2017 – 11.30-12.30

30.04.2017 – 9.30-10.30

27.05.2017- 11.30-12.30

W sprawach nagłych proszę o kontakt droga mailową.

malgorzata [dot] kozlowska2atuwr [dot] edu [dot] pl