Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Karty podstawowe

dr Małgorzata Kozłowska

Email:
malgorzata.kozlowska2 [at] uwr.edu.pl
Konsultacje: 

Gabinet – 504 A

Konsultacje w semestrze zimowym 2022/2023 dla Studentów studiów stacjonarnych i wieczorowych będą odbywać się stacjonarnie w każdy poniedziałek i piątek od godz. 08:45 - 09:45.
JEDNORAZOWA ZMIANA TERMINU KONSULTACJI:
Szanowni Państwo,
konsultacje wyznaczone na dzień
1) 07.11.2022 r. (poniedziałek), godz. 08:45 - 09:45 zostają przeniesione na dzień 10.11.2022 r., godz. 17:45 - 18:45. Forma stacjonarna konsultacji pozostaje bez zmian,
2) 14.11.2022 r. (poniedziałek), godz. 08:45 - 09:45 odbędą się zdalnie 14.11.2022 r. o godz. 07:00 - 08:00 za pośrednictwem platformy TEAMS. Osoby zainteresowane wzięciem udziału w konsultacjach proszę o kontakt mailowy w celu przekazania linka do kanału KONSULTACJE,
3) konsultacje w tygodniu 21 - 27.11.2022 r. z uwagi na zaplanowany remont pokoju odbędą się w dniu 21.11.2022 r., godz. 14:30 - 16:30, pok. 504A,
4) konsultacje w tygodniu 05 - 11.12.2022 r. odbędą się w dniu 06.12.2022 r., godz. 07:00 - 08:00 i od godz. 10:00 - 11:00, pok. 504A,
5) konsultacje od 12.12.2022 r. do końca semestru będą dbywać się w każdy poniedziałek od godz. 09:00 - 11:00 za pośrednictwem platformy TEAMS na kanale KONSULTACJE (zainteresowane wzięciem w zdalnych konsultacjach osoby proszę o wcześniejsze mailowe powiadomienie mnie o tym fakcie, w celu przesłania linka do kanału KONSULTACJE).

W sprawach pilnych proszę o kontakt mailowy malgorzata.kozlowska2atuwr.edu.pl

Szanowni Państwo!
Od dnia 02.01.2023 r., z uwagi na przejście na urlop macierzyński, konsultacje nie odbywają się.
Do zobaczenia za rok!

Działalność naukowa: 

I ZAINTERESOWANIA BADAWCZE

 

-  korupcja w administracji publicznej,

-  organizacja i funkcjonowanie pomocy społecznej (administracja świadcząca),

-  administracyjnoprawne aspekty organizacji i funkcjonowania transportu publicznego, ruchu drogowego, infrastruktury drogowej,

 

II STYPENDIA I GRANTY NAUKOWE

 

 1. "The EU directives on fair trial rights in criminal proceedings” (stypendystka Fair Trials International). Szkolenie zorganizowane przez Helsińską Fundację Praw Człowieka i Fair Trials International (Warszawa  2014). 
 2. „Pomoc prawna z urzędu w postępowaniu karnym w Unii Europejskiej" (stypendystka Ministerstwa Sprawiedliwości). Konferencja naukowa zorganizowana przez Ministerstwo Sprawiedliwości we współpracy z Komisją Europejską, Akademią Prawa Europejskiego i Stowarzyszeniem Adwokatów Europejskich (Warszawa 2011). 
 3. „European Criminal Justice” (stypendystka Academy of European Law, stypendium Peter Cesar). Kurs zorganizowany przez Akademię Prawa Europejskiego (Trier 2011) na temat praktycznych aspektów wymiaru sprawiedliwości w UE, narzędzi do wzajemnej pomocy w sprawach karnych.
 4. Seminarium: „Prawo- Odpowiedzialność za Przyszłość”, (stypendystka Ambasadora Austrii w Brukseli) w ramach Europejskiego Forum w Alpbach (Austria 2011) poświęconego różnym gałęziom prawa i dyscyplinom naukowych (zdrowie, prawa człowieka, postępowanie karne), wymianie praktycznych doświadczeń na temat nowej roli Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawach karnych, przygotowanie opublikowanego artykuł na temat postępu w naukach medycznych i opiece społecznej.
 5. “European cybercrime law”. Seminarium zorganizowane na Uniwersytecie Wrocławskim na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii (Wrocław 2006-2007).

 

III STAŻE NAUKOWE

 

 1. Sekretariat Generalny Rady Unii Europejskiej w Brukseli, Departament Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych JHA, stażystka (luty – lipiec 2011)

- przygotowywanie dokumentów dla Justice and Home Affairs Council  w zakresie  wzmocnienia koordynacji działań państw członkowskich w dziedzinie bezpieczeństwa wewnętrznego,

- opracowanie zbioru zaktualizowanych aktów prawnych wydanych w ramach Unii Europejskiej, dotyczących praw pokrzywdzonych i oskarżonych  w procesach karnych. Praca została opublikowana pod tytułem: „Instruments on judical cooperation in criminal matters of the European Union and other essential international instruments on judicial cooperation”,

- praca nad przygotowaniem Dyrektywy dotyczącej Europejskiego  Nakazu Dochodzeniowego  (European Investigation Order),

- ocena jakości implementacji Dyrektywy o Europejskim Nakazie Aresztowania (European Arrest Warrant) w Polsce.

 

 1. Université de Limoges, Faculté de Droit et des Sciences Économiques (Francja), stypendyska programu ERASMUS  (lipiec – wrzesień 2009 r.)

- prowadzenie badań naukowych w obszarze organizacji administracji w Polsce oraz w zakresie polskiej jurysdykcji i funkcjonowania sadów administracyjnych w Polsce,

- praca naukowa, empiryczno- porównawcza na temat organizacji systemu administracji oraz funkcjonowania sądów administracyjnych w Polsce pod tytułem „L'organisation du systeme juridique en Pologne et le systeme de la justice administrative”.

 

 1. Parlament Europejski w Strasbourgu, asystentka w biurze Europosła (wrzesień 2007 r. – kwiecień 2008 r.)

- praca w komisjach parlamentarnych zajmujących się problematyką rolnictwa i ochrony środowiska w Unii Europejskiej, opiniowanie projektów aktów prawnych z wymienionych dziedzin,

- udział w konsultacjach społecznych dotyczących projektów aktów prawnych.

 

 1. Université de Picardie Jules Verne, Faculté de Droit et des Sciences Politiques w Amiens (Francja), stypendystka programu ERASMUS (luty – czerwiec 2008 r.)
 2. Université de Strasbourg (Université Robert Schuman), Faculté de droit, sciences politiques et gestion w Strasbourgu (Francja), stypendystka programu ERASMUS (wrzesień 2007 r. – styczeń 2008 r.)

 

IV CZŁONKOSTWO W ORGANIZACJACH MIĘDZYNARODOWYCH

 

 1. Członek międzynarodowej organizacji Fair Trials International (od 2014 r.)

- działania prawne i naukowe mające na celu zwiększanie dostępu do wymiaru sprawiedliwości oraz promowanie ochrony praw człowieka i swobód obywatelskich w krajach Unii Europejskiej,

- udzielanie prawnego wsparcia w zakresie obrony oskarżonych  zarówno postępowaniach przed krajowymi sądami jak i międzynarodowymi Trybunałami, w tym Międzynarodowym Trybunałem Karnym oraz Europejskim Trybunałem  Praw Człowieka,

- udział w szkoleniach organizowanych dla prawników zajmujących się problematyką równego  dostępu oskarżonych do prawa obrony, w panelach dyskusyjnych i wymianie doświadczeń  z zakresu prowadzonych postępowań karnych, konsultowanie projektów aktów prawnych dotyczących realizacji prawa do obrony.

 

 1. Ekspert krajowy w Legal Expert Advisory Panel przy Fair Trials International  (od 2015 r.)

- współpraca z Komisją Europejską w zakresie projektowania aktów prawnych dotyczących realizacji prawa do obrony,

- wymiana doświadczeń i konsultowanie problemów prawnych z adwokatami- obrońcami praktykującymi na terytorium Unii Europejskiej,

 

V NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

II Miejsce w Konkursie na najlepszą pracę magisterską na wydziale Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego (08.12.2010 r.)

 

VI ZNAJOMOŚĆ JĘZYKÓW OBCYCH

 1. angielski (poziom zaawansowany – język prawniczy, International Legal English Certificate)
 2. francuski ( Międzynarodowy Certyfikat TCF - specjalistyczny język prawniczy)