Jesteś tutaj

Karty podstawowe

dr Wojciech Jasiński

Pracownik naukowo-dydaktyczny

Zdjęcie użytkownika dr Wojciech Jasiński
Kontakt: 

pokój 201, budynek A, ul. Uniwersytecka 22/26

Telefon:
+48 71 375 2351
Email:
wojciech [dot] jasinski [at] uwr [dot] edu [dot] pl
Konsultacje: 

Konsultacje / Office hours:

27.02 - 11.15-13.15
7.03 - 15.00-17.00
Od 11.03/From 11.03 - środa/Wednesday - 11.15-13.15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Działalność naukowa: 

1. Zainteresowania badawcze:
 

prawo karne procesowe, prawa człowieka w procesie karnym, wymiar sprawiedliwości w sprawach karnych
 

2. Granty/projekty badawcze:

  1. Członek Komitetu Zarządzającego akcją COST (European Cooperation in Science and Technology) CA17102 Police Stops - celem projektu jest analiza praktyki zatrzymań policyjnych w państwach europejskich (2018-2022)
  2. Wykonawca w projekcie "Dopuszczalność dowodów w procesie karnym. Między poznaniem prawdy a rzetelnością i sprawnością postępowania" - grant OPUS NCN (2018-2021)
  3. Kierownik projektu badawczego SONATA BIS finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki "Odszkodowanie za niesłuszne skazanie – teoria i praktyka" (2018-2021)
  4. Wykonawca w projekcie "Improving the transfer of persons pursuant to mutual recognition of judicial decisions in criminal matters and the citizens' fundamental rights protection" (2016-2018) - Grant Komisji Europejskiej (DG Justice)
  5. Wykonawca w projekcie "Model dopuszczalnej ingerencji w prawa i wolności jednostki w procesie karnym" (2014-2019) - Grant OPUS NCN
  6. Wykonawca w projekcie „Nowy model organizacyjny prokuratury" - Grant Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości (2014)
  7. Wykonawca w projekcie "Sądowa kontrola decyzji krajowych organów regulacyjnych oraz krajowych organów konkurencji w świetle prawa unijnego i krajowego" (2013-2017) - grant MAESTO NCN
  8. Ekspert w projekcie "Children Deprived of Liberty: Between Legacy and Reform" (2013-2014) - grant HFPCz
  9. Country researcher w projekcie "Implementation of the Right to Interpretation and Translation Services in Criminal Proceedings" (2012-2013) - Grant JUSTICIA European Rights Network
  10. Wykonawca w projekcie "Jawność jako wymóg rzetelnego procesu karnego" (2009-2012) - grant MNiSW

3. Udział w redakcjach czasopism naukowych:
 

Członek kolegium redakcyjnego (redaktor tematyczny) Wrocław Review of Law, Administration and Economics

Członek kolegium redakcyjnego (redaktor tematyczny) Wrocławskich Studiów Sądowych (2011-2018)
 

4. Stypendia, staże naukowe:
 

Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców (2015-2018)

Stypendysta rządu Francji (2011 r., Universite Paris 1 Pantheon-Sorbonne)

Stypendysta rządu Flandrii (2011 r., 2013 r. Vrije Universiteit Brussel, 2014 r. Katholieke Universiteit Leuven)

Stypendysta programu „Rozwój potencjału i oferty edukacyjnej Uniwersytetu Wrocławskiego szansą zwiększenia konkurencyjności Uczelni” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – projekt „Gwarancje praw przedsiębiorców w postępowaniu karnym” (2011-2012)

Pobyt badawczy w Instytucie Maxa Plancka we Fryburgu Bryzgowijskim (XI 2013, X 2014, II 2016)

W ramach Teaching Staff Mobility Programme wykładał na City University London (2010, 2012), Universidad de Castilla-La Mancha (2013, 2014, 2016) oraz Universidade de Santiago de Compostela (2017)
 

5. Nagrody:
 

Nagroda Rektora UWr za osiągnięcia dydaktyczne i organizacyjne w 2010 r.

Nagroda Rektora UWr za osiągnięcia organizacyjne w 2012 r.

Nagroda Rektora UWr za osiągnięcia naukowe w 2014 r.

Nagroda Rektora UWr za osiągnięcia dydaktyczne i organizacyjne w 2015 r.
 

6. Działalność pozauczelniana:
 

Od 1.05.2016 r. członek Biura Studiów i Analiz Sądu Najwyższego.

Od 10.2017 r. członek Zespołu Ekspertów Prawnych Fundacji Batorego

W latach 2005-2008 odbył aplikację prokuratorską, którą ukończył z wynikiem bardzo dobrym plus.