Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Karty podstawowe

dr hab. Wojciech Jasiński prof. UWr

Kontakt: 

pokój 201, budynek A, ul. Uniwersytecka 22/26

Telefon:
+48 71 375 2351
Email:
wojciech.jasinski [at] uwr.edu.pl
Konsultacje: 

Proszę o kontakt mailowy w celu umówienia spotkania/Please contact me via e-mail in order to arrange a meeting

 

Działalność naukowa: 

Wojciech Jasiński, Ph.D., habilitation in law, works as an University Professor at the Digital Justice Center at the University of Wrocław (Poland) and as a Member of the Research and Analyses Bureau of the Polish Supreme Court. He is also a Member of the Legal Expert Group of Stefan Batory Foundation, one of the leading Polish NGOs.

Wojciech Jasiński was awarded a French Government Scholarship (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne) and a Minister of Science and Higher Education Scholarship for Outstanding Young Researchers. He participated both as a leader and a member of research team in several national and international scientific projects including ‘Compensation for Wrongful Deprivation of Liberty. Theory and Practice’ funded by the Polish National Science Centre and “Knowledge, Advisory and Capacity Building Information Tool for Criminal Procedural Rights in Judicial Cooperation” (CROSSJUSTICE) funded by the EU.

Wojciech publishes in Polish and English on various aspects of criminal procedure, law of evidence and human rights in criminal proceedings. His habilitation book regarding illegally obtained evidence in criminal proceedings was awarded first prize in the Competition for the most useful law book for the judicial system’s practice in 2019 organized by Wolters Kluwer Poland.

Apart from being a researcher and an academic teacher Wojciech is also an enthusiast of basketball, black metal, cinema, travel and Asian cuisine.

Dr hab. Wojciech Jasiński jest zatrudniony na stanowisku profesora uniwersytetu w Inkubatorze Doskonałości Naukowej – Digital Justice na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Jest także członkiem Biura Studiów i Analiz Sądu Najwyższego oraz Zespołu Ekspertów Prawnych Fundacji Batorego, jednej z wiodących polskich organizacji pozarządowych.
 
Wojciech Jasiński był stypendystą rządu francuskiego (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne) oraz laureatem Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców. Uczestniczył jako kierownik i członek zespołu badawczego w wielu krajowych i międzynarodowych projektach naukowych, w tym w projekcie "Compensation for Wrongful Deprivation of Liberty. Theory and Practice" finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki oraz "Knowledge, Advisory and Capacity Building Information Tool for Criminal Procedural Rights in Judicial Cooperation" (CROSSJUSTICE) finansowanym przez UE.
 
Wojciech publikuje w języku polskim i angielskim na temat różnorakich aspektów prawa karnego procesowego, prawa dowodowego i praw człowieka w postępowaniu karnym. Jego książka habilitacyjna dotycząca nielegalnie uzyskanych dowodów w postępowaniu karnym otrzymała pierwszą nagrodę w Konkursie na najbardziej przydatną książkę prawniczą w praktyce wymiaru sprawiedliwości w 2019 r.

Oprócz bycia badaczem i nauczycielem akademickim Wojciech jest również miłośnikiem koszykówki, black metalu, kina, podróży i kuchni azjatyckiej.