Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Karty podstawowe

dr hab. Wojciech Jasiński

Kontakt: 

pokój 201, budynek A, ul. Uniwersytecka 22/26

Telefon:
+48 71 375 2351
Email:
wojciech.jasinski [at] uwr.edu.pl
Konsultacje: 

Proszę o kontakt mailowy w celu umówienia spotkania/Please contact me via e-mail in order to arrange a meeting

 

Działalność naukowa: 

1. Zainteresowania badawcze:
prawo karne procesowe, prawa człowieka w procesie karnym, wymiar sprawiedliwości w sprawach karnych

2. Projekty badawcze:

  1. Członek Komitetu Zarządzającego akcją COST - CA17102 Police Stops (2018-2022)
  2. Kierownik projektu SONATA BIS "Odszkodowanie za niesłuszne skazanie – teoria i praktyka" (2018-2021)
  3. Wykonawca w projekcie “Knowledge, Advisory and Capacity Building Information Tool for Criminal Procedural Rights in Judicial Cooperation” (CROSSJUSTICE) finansowany przez Komisję Europejską (Justice Programme 2018). 
  4. Wykonawca w projekcie OPUS "Dopuszczalność dowodów w procesie karnym. Między poznaniem prawdy a rzetelnością i sprawnością postępowania" - (2018-2021)
  5. Wykonawca w projekcie "Improving the transfer of persons pursuant to mutual recognition of judicial decisions in criminal matters and the citizens' fundamental rights protection" (2016-2018) - Grant Komisji Europejskiej (DG Justice)
  6. Wykonawca w projekcie OPUS "Model dopuszczalnej ingerencji w prawa i wolności jednostki w procesie karnym" (2014-2019)
  7. Wykonawca w projekcie „Nowy model organizacyjny prokuratury" - Grant Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości (2014)
  8. Wykonawca w projekcie MAESTRO "Sądowa kontrola decyzji krajowych organów regulacyjnych oraz krajowych organów konkurencji w świetle prawa unijnego i krajowego" (2013-2017)
  9. Ekspert w projekcie "Children Deprived of Liberty: Between Legacy and Reform" (2013-2014)

3. Stypendia:
Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców (2015-2018)
Stypendysta rządu Francji (2011 r., Universite Paris 1 Pantheon-Sorbonne)

4. Działalność pozauczelniana:
Członek Biura Studiów i Analiz Sądu Najwyższego.

Członek Zespołu Ekspertów Prawnych Fundacji Batorego